erkenning mantelzorgers officieel statuut

Vraag je mantelzorgerkenning en mantelzorgverlof nu aan!

1 september 2020 zal niet snel vergeten worden door de mantelzorgers in ons land. Sinds die dag kunnen zij die instaan voor de zorgverlening van hun naasten een officieel statuut verkrijgen via het ziekenfonds. Er zijn 2 types erkenningen: een algemeen statuut en een statuut waar sociale voordelen aan gekoppeld zijn. Maar hoe gaat dat in z'n werk? En hoe doe je een aanvraag? Wij zetten alles op een rijtje.

Lees meer
bezoekregeling woonzorgcentra taskforce corona pandemie virus bezoek familie bewoners open

Nieuwe bezoekregeling woonzorgcentra zet de deuren op een kier

De Taskforce Covid-19 Zorg versoepelt de bezoekregeling in woonzorcentra en zet daarmee de deuren van voorzieningen terug een beetje open. Dat doet ze naar aanleiding van de vele reacties van bewoners en hun omgeving. De Vlaamse Ouderenraad is tevreden met deze belangrijke stap, maar blijft afwachtend.  

Lees meer
griepvaccin spuitje griep inenting ouderen ricicogroep

Griepvaccin geeft voorrang aan risicogroepen

Het griepvaccin voor komend griepseizoen zal gefaseerd ter beschikking gesteld worden. Tussen half september en half november zullen risicogroepen het vaccin kunnen krijgen. Nadien, vanaf 15 november, komt de rest van de bevolking in aanmerking.

Lees meer
vrouw oudere raam bezoek woonzorgcentrum minister beke corona covid lockdown

Bezoekregeling in woonzorgcentra vaak te streng. Minister Beke vraagt menselijkheid.

Er passeerden de afgelopen weken een massa aan lezersbrieven, facebookposts, krantenartikels en nieuwsitems over de strikte bezoekregeling in de woonzorgcentra. Die wordt ingevoerd met de allerbeste bedoelingen, maar heel wat bewoners en hun familieleden zijn het beu. Dat ze hun familie al zo lang moeten missen, laat staan niet kunnen vastpakken. Ook mankeert het aan de frisse lucht en de dagelijkse wandeling. Minister Beke wil tegemoetkomen aan die verzuchtingen. Hij roept woonzorgcentra op om de menselijkheid voorop te stellen en de bezoekregeling te herbekijken.

Lees meer
Cover boek

Vandaag is mijn vierdag

Je bent jarig vandaag, maar wat als je je deze dag niet langer herinnert? Voor personen met dementie is dit vaak realiteit en gaat de magie van hun verjaardag onopgemerkt voorbij. Jammer, want je verjaardag is de dag van het jaar dat het volledig om jou mag draaien. Het voorleesboek ‘Vandaag is mijn vierdag’ brengt daar verandering in.

Lees meer
verpleegkundigen in opleiding

Bijna dubbel zoveel inschrijvingen voor opleiding verpleegkunde

De opleiding verpleegkunde had het al enkele jaren moeilijk om nieuwe studenten aan te trekken. Maar deze gezondheidscrisis lijkt een positief effect te hebben. Bij AP Hogeschool Antwerpen is in ieder geval een kentering aan de gang. De teller staat op bijna dubbel zoveel inschrijvingen als vorig jaar. Ook bij Thomas More en Vives tekenen ze een sterke stijging op.

Lees meer
inloophuis Reakiro

Inloophuis voor ondraaglijk psychisch lijden geopend

In Leuven is het inloophuis Reakiro geopend. Daar kan je terecht als je denkt aan euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. Reakiro wil in een huiselijke sfeer lotgenoten en begeleiders met elkaar in contact brengen. Je kan er in stilte een kop koffie drinken, samen koken, iets lezen en je individueel of in groep laten begeleiden in je zoektocht tussen leven en dood.

Lees meer
Fonds voor Solidaire Zorg

69 zorginstellingen krijgen steun voor meer sociale contacten en betere infectiepreventie

Het Fonds voor Solidaire Zorg werd eind maart opgericht door de Koning Boudewijnstichting in het kader van de strijd tegen het coronavirus. Het fonds kent 1,85 miljoen euro steun toe aan in totaal 69 projecten van en voor residentiële zorginstellingen. 48 instellingen krijgen middelen voor projecten gericht op het herstel en behoud van contacten in veilige omstandigheden. Daarnaast krijgen 21 projecten, waarbij telkens verschillende instellingen betrokken zijn, middelen om de kennisdeling over preventie en controle van infecties gestructureerd te bestendigen.

Lees meer
oudere vrouw corona mondmasker bezoek woonzorgcentra

Regels voor bezoek in woonzorgcentra opnieuw strenger

Sinds 18 mei is bezoek in woonzorgcentra terug mogelijk. Gelukkig maar, want de nood was hoog na maanden van isolement. Met de heropflakkering van het coronavirus, moeten we nu natuurlijk extra voorzichtig zijn. Maar een bezoek brengen aan je (groot)ouders, familieleden, vrienden, ... kan nog steeds, indien het woonzorgcentrum dat toe laat. Hou daarbij wel alle richtlijnen goed in het achterhoofd.

Lees meer
Corona bij ouderen in het woonzorgcentrum

Stemmen uit de stilte

Dat de coronacrisis de woonzorgcentra bijzonder hard geraakt heeft, is intussen geweten. Maar voor wie er niet direct bij betrokken was, is het moeilijk om in te schatten wat er precies fout liep en welke impact dit had op de bewoners, hun familieleden en de zorgverleners in woonzorgcentra. De Vlaamse Ombudsdienst ging in gesprek met hen en biedt ons een inkijk in het leven in het woonzorgcentrum tijdens de crisis.

Lees meer
rode kruis zorg voor elkaar tips ouder koppel

Zorg voor jezelf en elkaar: Rode Kruis lanceert zorgtips

De coronacrisis schudde ons normale leven grondig door elkaar. De laatste maanden waren voor iedereen onvoorspelbaar en onzeker. Rode Kruis-Vlaanderen stelde daarom zorgtips samen. Praktische tips die jou helpen om hiermee om te gaan én die je in staat stellen om anderen te helpen om deze periode door te komen.

Lees meer
orgaan donatie kloppend hart

Orgaandonor worden? Via www.mijngezondheid.be kan het in enkele kliks

Sinds 1 juli kan iedereen die orgaandonor wil worden na overlijden, dat zelf registreren via het nationale gezondheidsportaal Mijngezondheid. Je moet daar dus niet langer voor naar het gemeentehuis. Het systeem wordt ook verfijnd: je zal kunnen bepalen wat er gebeurt met je botten of bloedvaten. Tot nu toe kon je dat onderscheid niet maken.

Lees meer
therapeutische ondersteuning zorgpersoneel psycholoog

Meer therapeutische ondersteuning voor zorgpersoneel van zwaar getroffen centra

Enkele weken geleden berichtte de Vlaamse Ouderenraad al over de ondersteuning die het eerstelijnsnetwerk van psychologen (ELP) Limburg biedt aan personeelsleden van woonzorgcentra, aan de hand van therapeutische sessies. Minister Beke zorgt er nu voor dat dit aanbod uitgebreid wordt. Hij trekt extra middelen uit voor de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg die mobiele therapieteams op pad zullen sturen om het zorgpersoneel bij te staan.

Lees meer
Medicatieschema oudere

Hoe de (huis)apotheker nog betere zorg kan verstrekken aan personen met dementie

In Vlaanderen zijn er 132 000 mensen met dementie. Tegen 2030 zal dit aantal stijgen met bijna 43% tot 188 000. 70% van hen verblijft thuis en kan rekenen op de toegewijde zorg van naasten en mantelzorgers. Zowel de persoon met dementie als diegenen die ervoor zorgen, hebben recht op de beste omkadering. Apothekers zijn een cruciale partner in het zorgteam rond de patiënt. Dat stellen het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en het Vlaams Apothekers Netwerk.

Lees meer
huiselijk geweld ouderenmishandeling ouderenmis(be)handeling

15 juni: internationale dag tegen ouderenmis(be)handeling

Naar jaarlijkse traditie wordt op 15 juni ouderenmis(be)handeling extra onder de aandacht gebracht. En dat is broodnodig want het blijft een duidelijke problematiek. De Antwerpse politie bijvoorbeeld, kreeg sinds de start van de Coronacrisis tot 25% meer meldingen van mensen over intrafamiliaal geweld. Vaak zijn ook ouderen hier het slachtoffer van. In bijna 8 op 10 van de gevallen is de pleger iemand uit de dichte familiale kring, voornamelijk de partner of (schoon)kind en woont het slachtoffer ermee samen. Maar welke factoren vergroten de kans op ouderenmis(be)handeling? Een overzicht.

Lees meer
therapie psycholoog hulp hulpverleners corona medewerkers woonzorgcentra

Psychologen vangen medewerkers woonzorgcentra op

Het personeel in de woonzorgcentra heeft maanden gedraaid op adrenaline en een groot hart. Dat heeft een enorme impact gehad. Wat zij meegemaakt hebben, kan in alle hevigheid terug bovenkomen, ook na de zomervakantie. Het eerstelijnsnetwerk van psychologen (ELP) Limburg begint daarom met therapeutische sessies voor personeelsleden van woonzorgcentra. Dankzij de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, via de Koning Boudewijnstichting, zijn die gratis.

Lees meer
personeel woonzorgcntra wouter beke

340 extra werkkrachten voor woonzorgcentra

Om meer personeel in te zetten voor bewoners met een zwaar zorgprofiel krijgen woonzorgcentra extra middelen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, zet hiervoor 20,5 miljoen euro in. Goed voor zo’n 340 extra werkkrachten.

Lees meer
Social distancing

Tips voor een toegankelijke anderhalvemeter-samenleving

Onze samenleving start voorzichtig weer op. Overheden, grote bedrijven,KMO’s, handelaars, dienstverleners en organisatoren moeten ervoor zorgen dat dat veilig verloopt. Daarbij mag niemand uit de boot vallen. COVID-19-maatregelen moeten met iedereen rekening houden. Ook met wie een handicap heeft of ouder is. INTER maakte een bundeling van tips.

Lees meer