seksualitiet kanker

Oproep: Seksualiteit tijdens en na kanker

Kom op tegen Kanker roept (ex-)kankerpatiënten en hun partner op om te delen in hoeverre de gevolgen van hun kanker(behandeling) op hun seksueel en intiem leven bespreekbaar zijn met zorgverleners.

oudere handen

BelRAI Screener: Nieuw meetinstrument voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Als je een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aanvraagt, dient je zorgbehoefte gemeten of ‘ingeschaald’ te worden. Die inschaling gebeurt sinds 1 juni 2021 niet langer via de BEL-schaal, maar met een nieuw meetinstrument: de BelRAI Screener.

heropstart activiteiten

Gratis tool om opnieuw activiteiten op te starten

Nu de vaccinaties op volle toeren draaien en er stilaan meer mogelijkheden zijn om samen te komen, kunnen ruimtes opnieuw benut worden om activiteiten te organiseren. Flanders Make biedt daarom een gratis online tool aan waarmee je een binnen- of buitenruimte automatisch optimaal én coronaproof kan inrichten.

bezoek woonzorgcentra

Meer nauwe contacten voor bewoners van woonzorgcentra

De coronamaatregelen die van kracht zijn in de woonzorgcentra sinds 9 juni, luidden nieuwe versoepelingen in. Voor de bewoners en hun naasten betekent dit opnieuw een grote stap richting een normale situatie.

dag van de mantelzorger

Dag van de Mantelzorger: 23 juni 2021

Mantelzorgers zorgen dag in, dag uit voor een persoon die hen nauw aan het hart ligt. Elk jaar op 23 juni worden zij bedankt voor hun inzet. Dit jaar is dat niet anders. Onder andere mantelzorgverenigingen organiseren daarom verschillende initiatieven. De Vlaamse Ouderenraad bundelt ze in een handig overzicht.

psychische aandoening ouderen

Enquête: Beeldvorming psychische aandoeningen

Laura Verlinden is masterstudente Bedrijfscommunicatie aan de KU Leuven. Voor haar masterproef is ze op zoek naar 55-plussers die hun mening willen geven over een campagneposter rond professionele hulpverlening voor ouderen met een angststoornis.

gezondheidsenquete sciensano ouderen corona

Oproep: Neem deel aan de nieuwe COVID-19 gezondheidsenquête

Sciensano lanceert sinds het begin van de coronacrisis de COVID-19 gezondheidsenquêtes om de impact ervan op onze fysieke en mentale gezondheid te achterhalen. Vandaag kan je deelnemen aan het zevende deel van de enquête. Hoe ervaar jij het leven in deze coronatijden?

Overlijden paula semer

Bedankt, Paula!

De Vlaamse Ouderenraad is diep geraakt door het overlijden van Paula Sémer. Afscheid moeten nemen van iemand die er enkele weken geleden nog zo sterk stond, valt ons bijzonder zwaar. Tegelijk met het verdriet voelen we dankbaarheid. We zijn fier dat we de afgelopen maanden mochten samenwerken met Paula. Haar engagement voor de campagne droeg ze met veel trots en liefde.

grootouders verslaving

Webinar ‘Oma of Opa (Z)onder invloed?’: 8 juni 2021

Het Vlaams Experticecentrum Alcohol en andere drugs organiseert een webinar, specifiek gericht naar grootouders van kleinkinderen wiens ouders drank-, drug-, medicatie- of gokproblemen hebben. Het webinar biedt info & tips over wat jij als grootouder kan betekenen voor je kleinkinderen in de situatie waarin ze opgroeien.

wonen beperking

Webinar 'Wonen met een beperking': 17 juni 2021

De voorbije twee jaar voerde het Steunpunt Wonen twee studies uit over de woonsituatie van personen met een beperking. Beide studies zijn nu afgerond. De onderzoekers lichten de resultaten toe op een webinar. Vertegenwoordigers van personen met een beperking, de overheid en organisaties die woningen of wooninfrastructuur aanbieden geven nadien hun reflecties mee.