deelfiets
19 april 2019

Inspiratiedag ‘Inclusieve gedeelde mobiliteit’: 30 april 2019

Gedeelde mobiliteit wordt dezer dagen steeds populairder. Maar wie bereiken we eigenlijk? En wie niet? Tijdens deze inspiratiedag wordt aan de slag gegaan met het thema 'inclusie'. Er wordt op een interactieve manier gekeken naar de toegankelijkheid van gedeelde mobiliteit voor verschillende groepen mensen.

Gemeenschappelijk wonen
19 april 2019

Gemeenschappelijk wonen erkend als woonvorm in Vlaanderen

Een officiële erkenning van gemeenschappelijk wonen of samenhuizen in de Vlaamse Wooncode zorgt in eerste instantie voor duidelijkheid voor onder meer steden en gemeenten. Voor de toekomst is het een stap in de goede richting om deze woonvormen, waar steeds meer interesse en nood aan is, makkelijker te realiseren. Uit diverse hoeken, waaronder ook de Vlaamse Ouderenraad, wordt gepleit om barrières die woningdelen bemoeilijken weg te werken.

Solidariteit tussen Generaties
19 april 2019

Europese Dag van de Solidariteit tussen Generaties: 29 april 2019

Neem deel aan de campagne van AGE Platform Europe voor meer solidariteit tussen generaties in Europa! Deze Europese dag is het moment om het bewustzijn te vergroten over de positieve impact van intergenerationele relaties en herinnert aan de sleutelrol die elke generatie speelt voor het verzekeren van een duurzame toekomst voor iedereen. Tien jaar na de lancering van de campagne is het onderwerp actueler dan ooit!

Gesprek met dokter
12 april 2019

Leidraad over patiëntenrechten ‘Aan mij mag je alles vragen’

Op 18 april, de Europese dag van de Rechten van de Patiënt, zette het Vlaams Patiëntenplatform het recht op geïnformeerde toestemming in de kijker. Als patiënt heb je namelijk het recht om een behandeling te aanvaarden of te weigeren op basis van de informatie die je krijgt van je dokter. Maar het is niet voor elke patiënt eenvoudig om met een zorgverlener in dialoog te gaan. 1 op de 5 klachten die de federale ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’ ontvangt, gaat over een gebrek aan informatie.

12 april 2019

Een goedgevuld programma op het Zorg aan Zet Festival: 9 mei 2019

Het Zorg aan Zet Festival is de kers op de taart van de brede burgerbevraging over de toekomst van de zorg. Op www.zorgaanzet.net werden meer dan 4 000 ideeën gepost. Ruim 500 mensen formuleerden op de Avonden van de Zorg beleidsaanbevelingen. Op het festival wordt het eindrapport van Zorg aan Zet aan publiek, media en politici voorgesteld. Het festival biedt een gevarieerd en interactief programma voor al wie geïnteresseerd is in de zorgsector, in de breedste betekenis van het woord.

12 april 2019

Belgische ‘frailty’ dag: 29 april 2019

Ouderen hebben een groter risico op kwetsbaarheid of frailty. Nochtans is kwetsbaarheid geen onvermijdelijk gevolg van verouderen. Het kan voorkomen worden en een goede aanpak kan er voor zorgen dat ouderen langer gezond leven.

05 april 2019

SAVE THE DATE: Studiedag ‘inspraak en participatie in de ouderenzorg’: 21 juni 2019

De Vlaamse Ouderenraad organiseert een studiedag rond inspraak en participatie van gebruikers en hun mantelzorgers of familie in de zorg.

mantelzorg
05 april 2019

Een officieel statuut voor mantelzorgers

Mantelzorgers die hun job combineren met de zorg voor iemand uit hun directe omgeving, krijgen vanaf 1 oktober 2019 een officieel statuut. Op die manier krijgen mantelzorgers die een stap terugzetten in hun professionele leven erkenning en financiële steun. Ze krijgen recht op verlof en kunnen hun ziekte-uitkering behouden.

stemrecht
04 april 2019

Psychische kwetsbaarheid ? Verstandelijke beperking ? Iedereen heeft het recht om te gaan stemmen!

Binnenkort zijn er verkiezingen, maar mensen met een verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid worden weinig aangemoedigd om effectief te gaan stemmen. Hoe komt dat? Vooroordelen en vele drempels zoals moeilijk te begrijpen verkiezingsprogramma’s, weinig verstaanbare informatie over waar elke partij voor staat, een tekort aan vormingen hoe je geldig stemt, een hele organisatie om tot aan het stembureau te geraken, … Het stemrecht is een mensenrecht. Dat staat ook zo in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap.

04 april 2019

Symposium ‘Minder versnippering, meer zorg’: 29 april 2019

Zorgnet-Icuro organiseert het symposium ‘Minder versnippering, meer zorg - De nood aan een heldere en werkbare bevoegdheidsverdeling voor de gezondheidszorg’. Hiermee willen ze de gevolgen van de zesde staatshervorming helder en praktijkgericht beschrijven en het debat stimuleren over een verbetering van het huidig model. Zorgnet-Icuro wil alle beleidsmakers helpen om keuzes te maken die werken en de sector vooruit brengen.