Kortom: 10 adviezen voor een sterke lokale communicatie
17 augustus 2018

Kortom: 10 adviezen voor een sterke lokale communicatie

De verkiezingen van 14 oktober 2018 naderen. Om het belang van communicatie op de radar te zetten schreef Kortom een ‘communicatief memorandum’ met 10 tips voor een sterke lokale communicatie. Inwoners betrekken bij het beleid? Kiezers informeren over beslissingen en plannen? Burgers en medewerkers zelf verantwoordelijkheid laten opnemen? Een goed communicatiebeleid draagt daartoe bij! Ook voor lokale ouderenraden kunnen deze adviezen interessant zijn.

© Sien Verstraeten
17 augustus 2018

Bijna 400 nieuwe beelden van ouderen in de fotodatabank!

De manier waarop ouderen en het ouder worden afgebeeld zijn, is vaak negatief of net overdreven positief. Al te vaak zie je in artikels of op affiches heel stereotype beelden. Om die de wereld uit te helpen, lanceerde de Vlaamse Ouderenraad een fotodatabank met realistische beelden van ouderen en actief ouder worden. Organisaties, journalisten of individuele gebruikers kunnen er gratis foto's aanvragen voor publicaties, artikels, nieuwsbrieven, presentaties, ...

17 augustus 2018

Oriënterend kortverblijf voor ouderen in crisissituatie

Vanaf 2020 kunnen erkende centra voor kortverblijf een bijkomende erkenning krijgen als ‘oriënterend kortverblijf’. Deze centra richten zich op ouderen die zich thuis in een (potentiële) crisissituatie bevinden of die na een verblijf in het ziekenhuis passende zorg en ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen er gebruik maken van een tijdelijk en oriënterend zorg- en ondersteuningstraject.

Gele doos senioren
17 augustus 2018

Stad Brugge verdeelt 400 'gele dozen' onder ouderen

In de stad Brugge loopt een proefproject met een vierhonderdtal 75-plussers die een zogenaamde ‘gele doos’ in hun koelkast moeten leggen. Deze bevat belangrijke medische informatie die bij een interventie snel geraadpleegd kan worden door de hulpdiensten. Een bijhorende sticker op een zichtbare plaats moet aangeven dat er effectief een gele doos in de koelkast ligt.

Palliatieve zorg
03 augustus 2018

Steun voor 14 innoverende projecten voor palliatieve zorg

Hoe kunnen alle patiënten met een chronische of levensbedreigende aandoening nog beter ondersteund worden, ook mensen met een beperking of met een migratie-achtergrond? De Koning Boudewijnstichting ondersteunt 14 praktijkgerichte palliatieve zorgprojecten voor alle patiënten, in al hun diversiteit, met in totaal 300 000 euro.

Vrijwilligers
03 augustus 2018

Een miljoen vrijwilligers krijgen sterker statuut

Ongeveer een miljoen vrijwilligers in ons land krijgen een verduidelijkt en versterkt statuut. Het gaat om vrijwilligers die zich inzetten bij verenigingen met socioculturele, jeugd- en sportactiviteiten, in maatschappelijke dienstverlening en in de zorgsector en die daarvoor enkel een onkostenvergoeding krijgen.

03 augustus 2018

Studiedag ‘Gezonde publieke ruimte’: 20 september 2018

Tijdens deze studiedag dompelen het Vlaams Instituut Gezond Leven en het Agentschap Zorg en Gezondheid je onder in hoe gezondheid een centrale rol kan spelen in de publieke ruimte. Je leert instrumenten kennen die je helpen om binnen ruimtelijke plannings- en inrichtingsprocessen in gemeenten prioriteiten te kiezen vanuit een gezondheidsreflex en om participatie en integraal werken mogelijk te maken. In de namiddag kan je deelnemen aan één van de parallelsessies.

Verwarmingscoach
03 augustus 2018

Verwarmingscoaches trekken door Provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen startte vorig jaar met het opleiden van verwarmingscoaches. Zij gaan op huisbezoek bij geïnteresseerde huishoudens in hun (buur)gemeente om hen tips te geven over het zuinig instellen van de verwarming. Vorige winter bezochten de coaches 282 gezinnen, die elk gemiddeld 165 euro bespaarden op hun energiefactuur. In totaal goed voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 112 ton per jaar! Ook jij kan verwarmingscoach worden.

Nieuwe Namen
27 juli 2018

Nieuwe Namen – Levensverhalen van transgenderouderen

Verhalen van transgenderjongeren zijn steeds vaker te horen. Bijna niets blijft onbesproken. Maar wat vaak vergeten wordt, is de oudere generatie van transpersonen. De pioniers die weinig of geen informatie over het ‘trans’ zijn hadden, maar door hetzelfde proces gingen. In haar boek ‘Nieuwe Namen’ zet Eveline van de Putte die transgenderouderen in de kijker. Ontroerende en inspirerende verhalen vertellen hoe zij hun plekje in de maatschappij zochten.

KBS
27 juli 2018

Suggestiebundel: ‘Samen werken aan samenleven in uw gemeente’

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stelt de Koning Boudewijnstichting een suggestiebundel voor om het werk van (toekomstige) lokale mandatarissen te inspireren. Dit document doet onder meer voorstellen en aanbevelingen over zorgzame buurten, dementievriendelijke gemeenten, water- en energiearmoede,… Een aantal relevante thema’s, ook voor ouderen. Deze suggestiebundel kan ook inspirerend zijn voor andere groepen, zoals bijvoorbeeld lokale ouderenraden.