Logo Samen veerkrachtig

Boost je veerkracht tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid: 1-10 oktober

Tussen 1 en 10 oktober staat het belang van een goede geestelijke gezondheid terug in de kijker. Dit jaar staan (online) ontmoeting en verbinding centraal. Steun van anderen is immers één van de belangrijkste hulpbronnen voor mensen wanneer de veerkracht in het gedrang komt. En laat het nu net veerkracht zijn dat we dit jaar door het coronavirus meer dan ooit overal nodig hebben.

Corona bij ouderen in het woonzorgcentrum

Stemmen uit de stilte

Dat de coronacrisis de woonzorgcentra bijzonder hard geraakt heeft, is intussen geweten. Maar voor wie er niet direct bij betrokken was, is het moeilijk om in te schatten wat er precies fout liep en welke impact dit had op de bewoners, hun familieleden en de zorgverleners in woonzorgcentra. De Vlaamse Ombudsdienst ging in gesprek met hen en biedt ons een inkijk in het leven in het woonzorgcentrum tijdens de crisis.

Oudere vrouw telefoneert in tijden van Corona

Zorg voor jezelf en elkaar: Rode Kruis lanceert zorgtips

De coronacrisis schudde ons normale leven grondig door elkaar. De laatste maanden waren voor iedereen onvoorspelbaar en onzeker. Rode Kruis-Vlaanderen stelde daarom zorgtips samen. Praktische tips die jou helpen om hiermee om te gaan én die je in staat stellen om anderen te helpen om deze periode door te komen.

man in rolstoel

Oproep: deel je ideeën voor een toegankelijke samenleving

Veel mensen met een beperking kampen met drempels om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Daarom werkt NOOZO, de Vlaamse adviesraad handicap, een advies uit over toegankelijkheid. Daarin willen ze niet alleen problemen aankaarten, maar ook nadenken over oplossingen. Via een bevraging wil de organisatie ideeën en oplossingen verkennen om tot een goed toegankelijkheidsbeleid te komen.

ouder verliefd koppel

Driedaagse vorming ‘referentiepersonen intimiteit en seksualiteit in woonzorgcentra’

Lachesis organiseert de 7de editie van de vorming ‘referentiepersonen intimiteit en seksualiteit in woonzorgcentra’. Tijdens de driedaagse vorming zullen experten verschillende topics rond seksualiteit en intimiteit behandelen, waaronder bijvoorbeeld beeldvorming en taboes, seks en dementie, en culturele en seksuele diversiteit.

Zorgraden tegen corona

Zorgraden nu officieel erkend

Sinds woensdag 1 juli zijn de zorgraden van 60 eerstelijnszones in Vlaanderen formeel erkend. Dat is een enorme sprong voorwaarts. Het is een kleine, maar belangrijke administratieve stap, die zal bijdragen aan een betere samenwerking binnen de eerste lijn. Bovendien kunnen de eerstelijnszones een belangrijke rol spelen bij de aanpak van de coronacrisis.

oudere telefoneert aan verminderd tarief

Automatische toekenning sociaal telecomtarief een stap dichterbij

In de commissie Mobiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers is een wetsvoorstel goedgekeurd dat het sociaal tarief voor telecommunicatie automatisch toekent aan wie er recht op heeft. Als ook de plenaire zitting van de Kamer dit voorstel goedkeurt, moeten mensen dit sociaal tarief niet langer zelf aanvragen en komt de korting automatisch bij wie er wettelijk recht op heeft.

Oudere doet verhaal bij koffie

Oproep: ervaringen van ouderen en mantelzorgers tijdens de coronacrisis

De Vlaamse Ouderenraad werkt momenteel aan een advies over de coronacrisis. Daarin zullen we aandachtspunten formuleren voor de aanpak van eventuele volgende coronagolven. Ervaringen van ouderen en hun mantelzorgers zullen een belangrijk deel uitmaken van het advies. Daarom hebben we jouw hulp nodig!

Circuit sortie

Circuit Sortie verbindt mensen met en zonder beperking

De lockdown is een harde dobber voor iedereen. Maar voor mensen met een beperking ligt dat nog net een tikje moeilijker. Daarom halen De Genereuzen en Inter mensen met een beperking uit hun kot en brengen ze hen naar hun lievelingsplekje dat ze de afgelopen maanden het hardst gemist hebben. Zij hoeven dat niet alleen te doen. De initiatiefnemers sturen immers iemand mét en zonder beperking samen de baan op. Dat doen ze onder de noemer ‘Circuit Sortie’.

Gelukkig ouder koppel

50-plus koppels en singles gezocht voor tv-programma

Momenteel wordt er gewerkt aan een gloednieuw VTM-programma dat zal gaan over de liefde. Aan de hand van kleinschalige, wetenschappelijke experimenten willen de makers onderzoeken wat liefde doet met de mens en wat wij doen met de liefde. Hiervoor zijn zij nog op zoek naar koppels en singles die willen deelnemen aan één van deze experimenten. Via de Vlaamse Ouderenraad hopen zij ook 50-plus koppels en singles te vinden.