Ouder kinderloos koppel

Oproep: bewust kinderloze 70-plussers of ouderen die geen grootouder zijn

Voor de documentaire ‘de kinderwens’ zijn de makers op zoek naar bewust kinderloze 70-plussers of ouderen die nooit grootouders geworden zijn.

Oproep: patiënten en zorgverleners gezocht

Als patiënt kan je het gevoel hebben de controle of autonomie over je eigen gezondheidsproces te verliezen. Wanneer je zorgverlener de verantwoordelijkheid over het proces deelt, in wederzijds respect voor elkaar, spreken we van ‘patient empowerment’. Het is belangrijk dat een arts jou als patiënt betrekt, zodat je de regie over jouw gezondheid mee in handen kan nemen. Om dat concreet uit te werken, zoekt vzw Patient Empowerment patiënten en zorgverleners.

Man in de trein

Vertraging voor de uitrol van basisbereikbaarheid tot 2022

De implementatie van het decreet basisbereikbaarheid, waarbij Vlaanderen is ingedeeld in 15 vervoerregio’s, loopt vertraging op. In de initiële timing was voorzien dat de 15 vervoersregio’s in het voorjaar van 2019 klaar zouden zijn met de opmaak van hun vervoersplannen. De timing van implementatie was voorzien tegen begin 2021. Al snel werd duidelijk dat deze timing niet haalbaar is.

Buurtbudget

Studiedag ‘Buurtbudget, burgers en beleid maken samen de buurt’: 21 januari 2020

Het Buurtbudget is een som geld voor een wijk of een buurt. Twee Kempense buurten in Arendonk en Balen gebruikten dit geld om de samenhang en de leefbaarheid van hun buurt te verbeteren, in samenspraak met het lokaal bestuur. Tot wat is een buurt in staat als je ze autonomie geeft? Wat als burgers en beleid gedeelde verantwoordelijkheid krijgen? Ze delen hun ervaringen met buurtbudgetten tijdens deze studievoormiddag. ​Het Buurtbudget is een initiatief van Vonk3 Thomas More, Vormingplus Kempen, Gemeente Balen en Sociaal Huis Arendonk .​

medicatie

FAGG-symposium ‘Samenwerken met en voor de patiënt’: 10 december 2019

Hoe kunnen gezondheidsautoriteiten zoals het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG), de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) patiënten (pro)actiever betrekken en meer centraal stellen doorheen de volledige ontwikkelingscyclus van innovatieve geneesmiddelen? Kom er alles over te weten op dit symposium.

seniorenraad ouderenraad ouderen vergaderen

Gezocht: leden voor de lokale ouderenraad van de stad Brussel

Ben je 60 jaar of ouder en woon je in de stad Brussel? Ben je lid van een ouderenvereniging of een intergenerationele vereniging? Wil je deelnemen aan de initiatieven die de stad neemt met en voor ouderen? Wil je de stem van ouderen laten horen en het buurtleven versterken? Wil je concrete burgerprojecten mee ontwikkelen?  Dan heeft de stad Brussel je nodig!

Man en vrouw op wandel

Studienamiddag ‘Vergrijzing - Sociale Bescherming en de Evolutie van de Levensverwachting’: 9 december 2019

In het kader van 75 jaar sociale zekerheid organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid op 9 december 2019 een derde toekomstgericht debat. Het thema is deze keer de sociale zekerheid, de sociale bescherming en de veranderingen in levensduur. 

procesbegeleiding woonzorgcentra eten

Oproep: een preventiecoach voor jouw woonzorgcentrum

Woonzorgcentra in Vlaanderen kunnen zich opnieuw kandidaat stellen voor het project 'procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra'. Een procesbegeleider helpt de uitverkozen woonzorgcentra bij het voeren van een concreet preventiebeleid rond één van de vier gezondheidsthema's: val- en fractuurpreventie, ondervoeding, preventieve mondzorg en psychofarmaca. Meer dan 600 woonzorgcentra kunnen elk 65 uur een procesbegeleider inschakelen.

Diversiteit verenigd

Middenveld lanceert ‘Week van VuurWerk’ als signaal tegen besparingen

Binnen enkele weken worden tal van kleine en grotere middenveldorganisaties geraakt door de Vlaamse besparingsmaatregelen. Als tegensignaal lanceren ze samen op 2 december de ‘Week van het VuurWerk’.

intimiteit seksualiteit ouderen knuffel

Oproep: seksuele gezondheid bij 45-plussers

Vlaamse hogescholen Odisee en AP doen mee aan het 2Zeeën Interregproject over seksuele gezondheid bij 45-plussers. Samen met klinische en onderzoekspartners uit Engeland, Frankrijk, en Nederland willen ze de noden van en voorzieningen voor deze brede doelgroep in kaart brengen. Om de onderzoekers te helpen kan je deelnemen aan een enquête, de onderzoekers zijn specifiek nog op zoek naar ouderen die de vragenlijst willen invullen.