bedankt voor uw klacht
14 december 2018

Studiedag ‘Bedankt voor uw klacht’: 28 februari 2019

Deze studiedag richt zich op interne klachtenbehandeling in woonzorgcentra. Doorheen het programma komen zowel de praktijk, het beleid als de wetenschap aan bod.

Cahier
14 december 2018

Cahier: OCMW-tussenkomst bewoners woon-zorgcentra

Ouderen die betalingsmoeilijkheden ondervinden voor het betalen van hun woonzorgcentrumfactuur, kunnen zich richten tot het OCMW voor financiële ondersteuning. Maar ook woonzorgcentra vragen steeds vaker een borgstelling van het OCMW aan nieuwe bewoners, als garantie dat het OCMW zal tussenkomen in de kosten wanneer de eigen middelen van de oudere onvoldoende blijken. Het OCMW kan zich echter niet beroepen op een uitgebreid wettelijk kader om daar een beslissing in te nemen. Daarom publiceert VVSG nu een werkboek met een leidraad.

staten generaal
14 december 2018

Staten-Generaal Welzijn en Zorg in Brussel: 15 februari 2019

Wat zijn de welzijnsnoden van Brusselaars, nu en over 10 jaar? Hoe kunnen we samen aan de slag om voor 2020-2025 creatieve antwoorden te formuleren waarbij samenwerking en versterking van sectoren centraal staat, over de hokjes heen? Daar biedt deze studiedag van het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg antwoorden op.

Ouderen en huisdieren
14 december 2018

Oproep: ouderen met huisdieren gezocht

Ina Vanriest, studente van Vives Brugge, werkt aan een onderzoek omtrent het optimaal inschakelen van huisdieren bij ouderen (met dementie). Hiervoor is ze op zoek naar thuiswonende ouderen met een huisdier.

14 december 2018

Vormingsreeks ‘Naar een geïntegreerde zorg voor ouderen’

Volwaardige maatschappelijke participatie van ouderen impliceert dat zij optimaal gebruik moeten kunnen maken van alle beschikbare dienstverlening. Deze vormingsreeks inspireert je in het streven naar een kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg op maat van ieder persoon en in het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsverbanden tussen voorzieningen.  

Film
14 december 2018

‘Ik kom van een andere planeet’ - Film over digitale uitsluiting

De Koning Boudewijnstichting lanceert een sensibiliserende film over digitale uitsluiting. De film toont scènes die uit het leven zijn gegrepen en geeft een beter begrip van wat digitale uitsluiting betekent. Met het initiatief wil de Koning Boudewijnstichting de aandacht vestigen op de problematiek.

06 december 2018

Oproep: stille armoede bij ouderen

Voor een interviewreeks over 'stille armoede bij ouderen', is Primo Magazine & TVGids op zoek naar 65-plussers die wensen te getuigen over hoe moeilijk het is om rond te komen, ook al is dat niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld.

Actief thuis
06 december 2018

Infosessie ACTIEF@thuis: 13 december 2018

ACTIEF @ thuis wil de kwetsbaarheid van 70-plussers verminderen, hun functionaliteit en zelfredzaamheid verhogen en positieve effecten op mentaal vlak teweegbrengen. Het oefenprogramma is het resultaat van een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksproject aan de Arteveldehogeschool. Je kan het programma nu zelf aanvragen.

Doelzoeker
06 december 2018

Doelzoeker helpt je levensdoelen te bepalen

Wat is belangrijk in jouw leven? Wat raakt jou? Waar wil je naartoe? Wat brengt jou geluk? Doelzoeker is een instrument dat het Vlaams Patiëntenplatform ontwikkelde en mensen met zorgnoden kan helpen om persoonlijke levensdoelen in kaart te brengen. Het is ook een handig instrument in de communicatie met zorgverleners om samen te bekijken welke doelen iemand vooropstelt en hoe de zorg en ondersteuning hierop afgestemd kan worden. 

Procesbegeleiding
06 december 2018

Oproep: een preventiecoach voor jouw woonzorgcentrum

Sinds 26 november 2018 kunnen woonzorgcentra in Vlaanderen zich kandidaat stellen voor het project 'procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra'. Een procesbegeleider helpt de uitverkozen woonzorgcentra bij het voeren van een concreet preventiebeleid rond één van de vier gezondheidsthema's: val- en fractuurpreventie, ondervoeding, preventieve mondzorg en psychofarmaca. Meer dan 600 woonzorgcentra kunnen elk 65 uur een procesbegeleider inschakelen.