toekomst ouderenzorg

Hoe zien jouw toekomstige zorgwensen eruit? Denk mee na.

Stel dat jij morgen langdurig zorg nodig hebt, hoe hoop jij dan dat je leven er met die zorg uitziet? Of krijg je momenteel zorg of verblijf je in een woonzorgvoorziening, en heb je ideeën over hoe het leven en de zorg in de toekomst nog beter kan? Voor een nieuwe campagne is de Vlaamse Ouderenraad benieuwd naar jouw dromen. Hoe moet de zorg die je in de toekomst krijgt, eruitzien? We denken er samen over na.

energiefactuur

Oproep: Maak jij je zorgen over je energiefactuur?

De ongeziene energieprijzen zorgden er de afgelopen maanden voor dat al heel wat mensen moeite hadden om hun energiefacturen te betalen. En daar lijkt niet meteen verandering in te komen. De dalende temperaturen zorgen er bovendien voor dat bij heel wat mensen de angst voor de winter er goed inzit. Volgens Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws vrezen 2 op de 3 Belgen hun energiefactuur niet te kunnen betalen.

abbeyfield

Infoavond 'Al nagedacht over hoe je later wil leven en wonen?' 4 oktober 2022

Abbeyfield Vlaanderen organiseert in samenwerking met de provincie Antwerpen een informatieve avond onder de noemer ‘Al nagedacht over hoe je later wil leven en wonen?’ Abbeyfield staat voor kleinschalige cohousing waar je privé woont en samen leeft. De organisatie nodigt je tijdens deze infoavond uit om ideeën op te doen en van gedachten te wisselen over hoe je tijdig kan anticiperen op later.

kleinschalig genormaliseerd wonen

Vorming ‘Kleinschalig genormaliseerd wonen… naar een kwaliteitsvolle dementiezorg’: najaar 2022 en voorjaar 2023

De organisaties Ten Kerselaere, De Bijster en Huis Perrekes kozen jaren geleden voor kleinschalig genormaliseerd wonen als model voor de praktijk van zorg en begeleiding voor personen met dementie. In deze vorming, in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, leer je als zorgprofessional de organisaties en hun manier van werken van dichtbij kennen. Een zeer boeiende ervaring.

palliatieve zorg

Opleiding ‘Palliatieve zorg voor zorgverleners in woonzorgcentra’: najaar 2022

Deze vierdaagse opleiding van Brusano wil Brusselse zorgprofessionals meer bekend maken met palliatieve zorg. Werk je in een Brussels woonzorgcentrum? Schrijf je dan nog snel in.

empoweren

Leertraject ‘Kwetsbare buurtbewoners empoweren’: najaar 2022

Eenzaamheid, chronische ziekte en andere kwetsbaarheden werken vaak isolerend. Zorg- en welzijnsprofessionals zijn belangrijke hulpbronnen in zo’n situaties, maar vaak is er nog te weinig aandacht voor het ‘empoweren’ van de kwetsbare persoon. Zodat die de eigen krachten en talenten terug leert inzetten. In dit leertraject van UCLL ontdek je hoe je dat als professional kan doen.

cohousing

Gezocht: ouderen die aan cohousing (willen) doen

De Vlaamse Ouderenraad is druk in de weer met het schrijven van een advies over kleinschalige cohousinginitiatieven voor ouderen met zorgnoden. Daarvoor zijn we op zoek naar de ervaringen van ouderen die aan cohousing (willen) doen. 

boek

Derde editie van het boek ‘Ik, jij, samen mens’ is beschikbaar

Op 25 oktober 2018 lanceerde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, in opdracht van Jo Vandeurzen, toenmalig minister van Welzijn, het eerste referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie. Het referentiekader werd gebundeld in het boek ‘Ik, jij, samen mens’. Ondertussen is de derde editie van het boek beschikbaar. Het boek bevat een voorwoord van huidig Vlaams minister van Welzijn, Hilde Crevits 

dementie

E-learning ‘Lerend vermogen bij mensen met dementie’

Er zijn tal van manieren om het lerend vermogen van mensen met dementie te stimuleren, opdat zij meer zelfredzaam worden. Voorbeelden daarvan zijn het aanleren van hulpmiddelen, of het gebruiken van een koffiezetapparaat. In de e-learning leer je voor welke aanpak je het best kiest, én wat het lerend vermogen precies is.

oudere met dementie

Interactieve workshop ‘De 3 D’s: delier, depressie en dementie’: 27 september 2022

Symptomen van delier, dementie en depressie zijn lastig van elkaar te onderscheiden. En al helemaal wanneer ze ook nog eens tegelijkertijd voorkomen. Daarom organiseert UC Leuven-Limburg een interactieve workshop voor zorgprofessionals, om meer over de 3 D’s bij te leren.