ultima sankaa

Sankaa wint Ultima Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

De Ultima ’s zijn de Vlaamse Cultuurprijzen. Die worden jaarlijks in verschillende categorieën uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap. Dit jaar gaat de Ultima in de categorie Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk naar Sankaa vzw.   

Lees meer
de tijd dringt

Boek ‘De tijd dringt': Brieven van Grootouders voor het Klimaat

De vereniging 'Grootouders voor het klimaat' bracht een nieuw boek uit. In 'De tijd dringt' schrijven 69 ambassadeurs van Grootouders voor het Klimaat en actieve grootouders hun bedenkingen en gevoelens over de klimaatcrisis op papier. "Tenslotte probeert iedereen ermee om te gaan, iedereen voelt de stappen die de samenleving zet om er iets aan te doen, te weinig, te traag, te moeizaam en te hoognodig", klinkt het bij de vereniging.

Lees meer
Beeldvorming

Vief opent ogen: Beeldvorming van ouderen

Ouderenvereniging Vief wil de beeldvorming van ouderen positief wijzigen. Via een campagne #denkFOUD, waar stereotypes over ouderen genuanceerd of weerlegd worden. Via een podcast Levenwijs, waarin de kleurrijke verhalen van negen ouderen zijn vastgelegd. En sinds kort ook via een maatschappelijk rapport. Daarin maakt de vereniging ons bewust van de manier waarop ouderen worden weergegeven in de media en reclame. Wij duiken in het rapport.

Lees meer
foert

Neos zegt "Foert"

Neos lanceert vandaag haar FOERT-campagne. Daarmee wil de ouderenvereniging tonen dat oud er toe doet, en dat oud niet iets is om bang van te zijn. Neos roept op om massaal “Foert, ik ben oud, en dan?” te zeggen, een duim op te steken, een selfie te nemen en die foto te posten op sociale media. Met de campagne wil de vereniging de beeldvorming van ouderen bijstellen.

Lees meer
warmste week

De Warmste Week 2022 steunt acties voor en door ouderen

Tussen 19 en 24 december gaat De Warmste Week door. Dit jaar zamelt De Warmste Week geld in voor 270 projecten die zich inzetten tegen kansarmoede. Wij grasduinden door de lijst en ontdekten enkele boeiende initiatieven voor en door ouderen. Wij vroegen hen een woordje uitleg over hun initiatieven.

Lees meer
oudere in museum

Neos: “40% van de senioren moet deelname aan culturele activiteiten en reizen schrappen”

Ouderenvereniging Neos, het Netwerk van Ondernemende Senioren deed een ledenbevraging in het kader van de stijgende prijzen. De vereniging concludeert daaruit dat  58,8% van de bevraagde senioren moet besparen. “Een steeds groter wordend deel van hun uitgaven gaat naar basisvoorzieningen, zoals voeding en wonen. Aanzienlijk minder gaat naar de invulling van het leven, zoals cultuur, horeca, reizen, kledij en goede doelen”, stelt Neos.

Lees meer
Peulis

Ouderenvereniging OKRA valt in de prijzen met buurtproject Peulis

Op de interministeriële conferentie over vergrijzing in Rome wordt deze week een video-inzending van OKRA getoond. De ouderenvereniging is er een van de tien laureaten met hun buurtproject in Peulis, een deelgemeente van Putte bij Mechelen. De ouderen nemen in het project zelf het voortouw. Dat wordt door de conferentie erg gesmaakt.

Lees meer
denkfoud

Ouderenvereniging Vief lanceert #denkFOUD

“De beelden en opvattingen over ouderen stemmen niet overeen met de realiteit. Zo wordt er steeds vanuit eenzelfde, stereotiep kader over senioren bericht waardoor termen als ‘oud’ en ‘ouderen’ een negatieve bijklank krijgen.” Dat is het uitgangspunt van de campagne #denkFOUD van Vief.

Lees meer
fluitje

Nieuwe regels voor het verenigingswerk

Sinds 1 januari 2022 mogen verenigingswerkers in de sportsector 450 uren per jaar iets bijverdienen. In de socioculturele sector en de amateurkunsten gaat het om 300 uren per jaar. Voortaan komt er wel een belasting van 10% voor wie op die manier bijklust. 

Lees meer
e-inclusie

Steun voor vijf projecten rond digitale inclusie en maatschappelijke innovatie

Sinds 2018 kent de minister van Cultuur jaarlijks subsidies toe voor sociaal-culturele projecten die de laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren of die inzetten op prioritaire maatschappelijke uitdagingen. Dit jaar gaat het om ruim 360.000 euro. Dat bedrag wordt toegekend aan vijf verenigingen die een sociaal-cultureel project realiseren rond e-inclusie of maatschappelijke innovatie.

Lees meer
ouderenverenigingen heropstart

In de kijker: Stad Mechelen investeert in heropstart ouderenverenigingen

Verenigingen krijgen steeds meer mogelijkheden om mensen opnieuw fysiek samen te brengen. Dat is goed nieuws! Om dat veilig te doen, en om er voor te zorgen dat iedereen zich daar comfortabel bij voelt, kunnen ouderenverenigingen wel een duwtje in de rug gebruiken. In Mechelen heeft het lokaal bestuur dat begrepen. VRT NWS bericht deze week dat de stad via het coronaherstelfonds 25.000 euro investeert in de ouderenverenigingen en hen zo helpt bij de heropstart van hun activiteiten.

Lees meer
kilometervergoeding vrijwilligers

Kilometervergoeding is geïndexeerd

Werknemers maar ook vrijwilligers krijgen een kilometervergoeding wanneer ze zich verplaatsen met hun privéwagen. Sinds 1 juli 2021 is het tarief van de kilometervergoeding gestegen. Het maximumtarief is van 0,3542 euro per kilometer naar 0,3707 euro per kilometer gegaan. Die regeling is van kracht tot 30 juni 2022.

Lees meer
heropstart activiteiten

Gratis tool om opnieuw activiteiten op te starten

Nu de vaccinaties op volle toeren draaien en er stilaan meer mogelijkheden zijn om samen te komen, kunnen ruimtes opnieuw benut worden om activiteiten te organiseren. Flanders Make biedt daarom een gratis online tool aan waarmee je een binnen- of buitenruimte automatisch optimaal én coronaproof kan inrichten.

Lees meer
ventilatie

Heropstart verenigingsleven. Ventileer de ruimte!

De coronacijfers gaan eindelijk de goede richting uit: het gemiddelde aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens blijft dalen. En dat is goed nieuws voor het verenigingsleven en de lokale ouderenraden. Zij kunnen binnenkort weer opstarten. Maar als je binnen opnieuw vergaderingen of activiteiten organiseert, is het belangrijk goed te ventileren. Wij geven tips om de lucht in de ruimtes gezond te houden.

Lees meer