openbaar vervoer

Open brief: "Kiezen de nieuwe regeringen eindelijk voor geïntegreerd openbaar vervoer?"

Al jaren vragen mobiliteitsexperts en sociale organisaties om het openbaar vervoer in België te verbeteren. De nieuwe regeringen moeten samen werk maken van aantrekkelijk openbaar vervoer. Dat zeggen meer dan twintig organisaties die de krachten bundelen in een open brief. Ook de Vlaamse Ouderenraad ondertekent mee. 

Lees meer
toegankelijkheid

Open brief: Vraag tot actie om toegankelijkheid van publieke gebouwen te realiseren

In een open brief aan de toekomstige Vlaamse regering vragen de Vlaamse Ouderenraad en NOOZO, de Vlaamse adviesraad handicap, aandacht voor de toegankelijkheid van publieke gebouwen. 

Lees meer
ouderenzorg

30 middenveldorganisaties maken zich zorgen om de ouderenzorg

Een dertigtal middenveldorganisaties uit allerlei hoeken maken zich zorgen om de toekomst van de ouderenzorg. De organisaties, met de Vlaamse Ouderenraad als trekker van het geheel, verenigen zich in de Ouderenzorgcoalitie. Die roept Vlaamse partijvoorzitters via een brief op om ouderenzorg hoog op de agenda te plaatsen. Nu, tijdens de regeringsvorming en daarna. Want als de nieuwe Vlaamse Regering niet handelt, zullen de gevolgen niet te overzien zijn.

Lees meer
ouderenrechten

Succes: Apart mensenrechtenverdrag erkend als mogelijke oplossing voor betere bescherming ouderenrechten

Tijdens een bijeenkomst van de Open-Ended Working Group on Ageing (OEWGA) van de Verenigde Naties is een belangrijk besluit goedgekeurd over de mensenrechten van ouderen. Voor het eerst werd een apart VN-verdrag over de ouderenrechten vermeld als een oplossing om de mensenrechten van ouderen te bevorderen. De Vlaamse Ouderenraad vraagt onze beleidsmakers al langer om een actieve rol te spelen bij de totstandkoming van een apart VN-verdrag voor de rechten van ouderen, dus we zijn erg tevreden met deze positieve stap. 

Lees meer
vervoersarmoede

"Vervoersarmoede discrimineert niet op basis van generaties"

Jeugdraad en Ouderenraad trekken samen aan de alarmbel

Een sterk openbaar vervoer is noodzakelijk. Voor ons allemaal. Of je nu jong of oud bent, openbaar vervoer is een essentiële pijler van een inclusieve en duurzame samenleving waar mensen actief deel van uitmaken. Beleidsmakers hebben er de mond van vol. Maar het wordt hoog tijd dat zij actie ondernemen. Dat zeggen de Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Ouderenraad. Zowel op het vlak van bereikbaarheid en betrouwbaarheid, als wat de betaalbaarheid en de toegankelijkheid betreft, hebben Vlaamse jongeren en ouderen dezelfde bekommernissen.

Lees meer
ouderenrechten

Ouderenrechtenverdrag: Opnieuw trekken we aan de alarmbel

De Vlaamse Ouderenraad schreef opnieuw, samen met vele andere organisaties waaronder Amnesty International Vlaanderen, een open brief aan eerste minister Alexander De Croo en minister voor Buitenlandse zaken Hadja Lahbib. In die brief roepen we de Belgische regering op om een actieve rol te spelen bij de totstandkoming van een apart VN-verdrag voor de rechten van ouderen. Opnieuw, want het is niet de eerste keer dat we de krachten bundelen opdat België hierin actie onderneemt.

Lees meer
bompa bockie

Onze review: ‘Bompa Bockie’ slaagt erin om de diversiteit in het woonzorgcentrum in beeld te brengen

Op 15 april keken we naar de eerste aflevering van het nieuwe TV-programma ‘Bompa Bockie’ op Play 4. Hoe worden de bewoners afgespiegeld? Is de humor aanvaardbaar? Krijg je een correcte inkijk in het woonzorgcentrum? Ook onze volgers lieten via Facebook weten wat zij vonden van het programma. Lees hier onze review.

Lees meer
sociale huurders

Verplichte digitale aanmelding voor wachtlijst sociale woningen zorgt voor ongerustheid

Vlaamse Ouderenraad reageert

Sinds 18 maart is het centraal inschrijvingsregister (CIR) voor sociale woningen actief. Dat is een digitaal platform waarop kandidaat-huurders voor een sociale woning hun bestaande aanvraag online moeten bevestigen. Wie dat niet tijdig doet, wordt onherroepelijk van de wachtlijst geschrapt. Die verplichte digitale handeling zorgt voor ongerustheid, want ze sluit mensen uit die onvoldoende of niet digitaal vaardig zijn. De Vlaamse Ouderenraad reageert.

Lees meer
bepaal je eigen verhaal brochure

Meer dan 3 000 ouderen geven 11 ideeën voor de toekomst van de ouderenzorg

Vlaamse Ouderenraad maakt resultaten campagne bekend in nieuwe publicatie
De toekomst van de ouderenzorg is vaak onderwerp van discussie. Maar dat er nauwelijks aan ouderen zélf gevraagd wordt hoe zij de toekomst van de ouderenzorg zien, daar wou de Vlaamse Ouderenraad komaf mee maken. Via de campagne ‘Bepaal je eigen verhaal’ kregen ouderen de kans om hun wensen en verwachtingen voor de ouderenzorg te delen. En dat leverde duizenden reacties op. De Vlaamse Ouderenraad publiceert tijdens de Week van de Zorg, die loopt van 11 tot 17 maart, de resultaten van de campagne in een brochure.
Lees meer
nmbs tarieven

NMBS wil 'seniorenticket' afschaffen: Ouderenorganisaties ondernemen actie

Begin 2023 raakte bekend dat de NMBS in de toekomst nieuwe tarieven zou hanteren voor het reizen met de trein. Het zogenoemde 'seniorenticket' zou verdwijnen en zou worden vervangen door een korting voor 65-plussers op het standaardticket. Maar een snelle berekening leert dat dat nog steeds véél duurder is dan het huidige 'seniorenticket'. Ouderen zijn dus erg ongerust. Enkele ouderenorganisaties, waaronder de Vlaamse Ouderenraad, stuurden daarom een brief naar de relevante beleidsmakers. En we waren te horen op Radio 1.

Lees meer