WAT DOEN WE?

 

Als pluralistisch en democratisch overlegplatform van organisaties van en voor ouderen, vertrekt de Vlaamse Ouderenraad steeds vanuit de expertise, inzichten en ervaringen van de ouderen zelf. De ouderenverenigingen vervullen daarbij een cruciale rol als schakel tussen de Vlaamse Ouderenraad en individuele ouderen.

 

In een samenleving die steeds complexer wordt, zijn inspraak en een inclusief beleid nodig om tot gedragen en doeltreffende oplossingen te komen. Wat het ouderenbeleid betreft, zijn ouderen de ervaringsdeskundigen. Op basis van hun inbreng treedt de Vlaamse Ouderenraad in dialoog met de overheid, adviesraden en andere organisaties.

 

Via adviezen, standpunten en memoranda streven we naar de realisatie van een optimaal ouderenbeleid. Bij het advieswerk richten we ons als Vlaamse Ouderenraad hoofdzakelijk op het Vlaamse niveau, maar voorzien we ook in opvolging van het lokaal, provinciaal, federaal, Europees en internationaal beleid met een impact op ouderen in Vlaanderen. Daarbij stemmen we de werkzaamheden af op die van de bestaande inspraakorganen van ouderen op deze niveaus.


Als Vlaamse Ouderenraad ondersteunen en bevorderen we het overleg en de samenwerking tussen de ouderenorganisaties. Door het samenbrengen van hun deskundigheid, invloed, netwerk en mobilisatiekracht kunnen we de belangen van ouderen sterker verdedigen en hun zichtbaarheid vergroten.


Via onze sensibiliseringscampagnes willen we mensen bewust maken van de toegevoegde waarde van ouderen in de samenleving, meer aandacht creƫren voor hun noden en behoeften, de realistische beeldvorming rond ouderen stimuleren en de ouderen zelf aanzetten om een actieve rol te (blijven) spelen in hun omgeving.

Doeltreffende participatie vraagt om goede informatie. Daarom informeren we ouderen, professionelen en andere geĆÆnteresseerden over het beleid dat voor ouderen relevant is, zowel via traditionele als via digitale informatiekanalen. Tevens stimuleren en ondersteunen we onderzoek rond ouderen.

 

Ook de beleidsparticipatie van ouderen op lokaal niveau willen we stimuleren. Dit doen we door op regionaal niveau platformen te ondersteunen en begeleiden waar leden van lokale ouderenraden en verenigingen ervaringen, informatie en inspiratie kunnen uitwisselen. Tegelijk ontwikkelen we vormingen, artikels, studiedagen en praktische instrumenten waarmee ouderen lokaal aan de slag kunnen gaan. Hierbij richten we ons in hoofdzaak op de beleidsparticipatie via lokale ouderenraden. Meer info vind je op de website ouderenraden.be.