SeniorenThuis blaast 6 kaarsjes uit

SeniorenThuis blaast 6 kaarsjes uit

SeniorenThuis

SeniorenThuis is een alternatieve woonvorm voor 65-plussers waarbij 5 ouderen een sociale woning in Borgerhout delen. SeniorenThuis is een initiatief van verschillende welzijns- en zorgpartners die samen voor een sterk zorgnetwerk voor de bewoners zorgen. Dit jaar blazen ze 6 kaasjes uit en minister Beke was aanwezig op de feestelijkheden.

Kwetsbare ouderen ondersteunen elkaar

De 5 bewoners willen zo lang mogelijk, gezonder en gelukkiger zelfstandig wonen. Ze kunnen elkaar helpen met koken, boodschappen, vrijetijdsactiviteiten, … Een vrijwillige begeleider staat hen daarin bij. Hij/zij verbindt, bespreekt, bemiddelt, ondersteunt en werkt mee aan een aangenaam woonklimaat.

“Beschouw het als een alternatief voor een assistentiewoning, maar dan voor kwetsbare, alleenstaande 65-plussers met een beperkt sociaal netwerk en een beginnende zorgbehoefte die in aanmerking komen voor sociale huur.”

Annemie Verhoeven van SeniorenThuis

De bewoners hebben hun eigen levensverhaal en culturele achtergrond, maar bij SeniorenThuis is er een respectvolle openheid voor elkaar en voor die diversiteit.

“Je merkt dat deze mensen zijn opengebloeid. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in de stad is een uitdaging. Op dit ogenblik is de wachttijd voor een sociale woning tien jaar. Door op deze manier tewerk te gaan, doen we meer met dezelfde oppervlakte.”

Dirk de Kort van sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning – partner van SeniorenThuis

Uitbreiding in’t vizier

SeniorenThuis wil snel starten met twee nieuwe projecten zodat er nog meer ouderen op een alternatieve manier een sociale woning kunnen delen.

Bezoek van minister Beke

 Minister Beke ging op bezoek bij SeniorenThuis.

 “Het is een mooi voorbeeld van een moderne woonvorm om kwetsbare senioren op een geborgen manier van hun oude dag te laten genieten. Onze grootste uitdaging is eenzaamheid. Dit concept is daar een antwoord op.”

Minister Beke

Bekijk hieronder de reportage van het bezoek.

Meer informatie

 Surf naar www.seniorenthuis.net.

Toegevoegd op 11 September 2020