Nieuwe bezoekregeling woonzorgcentra zet de deuren op een kier

Nieuwe bezoekregeling woonzorgcentra zet de deuren op een kier

bezoekregeling woonzorgcentra taskforce corona pandemie virus bezoek familie bewoners open

De Taskforce Covid-19 Zorg versoepelt de bezoekregeling in woonzorcentra en zet daarmee de deuren van voorzieningen terug een beetje open. Dat doet ze naar aanleiding van de vele reacties van bewoners en hun omgeving. De Vlaamse Ouderenraad is tevreden met deze belangrijke stap, maar blijft afwachtend.

Spanningsveld

De bezoekregeling bevindt zich onvermijdelijk op het spanningsveld tussen ‘kwaliteit van leven’ enerzijds en ‘veiligheid en gezondheid’ anderzijds. Het virus moet nog steeds geweerd worden uit de woonzorgcentra, maar niet ten koste van de levenskwaliteit van de bewoners. Die boodschap weerklonk de afgelopen weken heel sterk.

In  deze nieuwe richtlijnen is meer aandacht voor de noden en behoeften van de bewoners. Bovendien is er meer belangstelling voor de vraag naar een participatieve aanpak van de uitwerking ervan: bewoners en familieleden moeten betrokken worden. De nieuwe richtlijnen gaan dus veel meer in een menselijke richting. Er wordt tegemoet gekomen aan de verzuchtingen van de bewoners. Het is nu aan de woonzorgcentra om de nieuwe richtlijnen in werking te doen gaan, met blijvende aandacht voor veiligheid.

Geen besmettingen? Geen beperkingen meer.

De deuren van de woonzorgcentra moeten opnieuw openen. Zeker wanneer er geen besmettingen vastgesteld zijn in de voorziening, mogen er niet langer beperkingen zijn in aantal, momenten en frequentie van bezoek. Bezoekers en bewoners kunnen elkaar bovendien opnieuw aanraken als ze tot dezelfde bubbel behoren.

Indien er geen besmettingen vastgesteld zijn, moeten bewoners opnieuw de kans krijgen om het woonzorgcentrum af en toe te kunnen verlaten voor bijvoorbeeld een wandeling. En ook bezoek op de kamer van de bewoner is dan opnieuw mogelijk.

Wel besmettingen? Bezoekregeling op maat.

Wanneer dat wel het geval is, wanneer er besmettingen worden vastgesteld bij bewoners of medewerkers van het woonzorgcentrum, kan er nagedacht worden over eventuele bezoekbeperkingen. Bijvoorbeeld door minder bezoek toe te laten in de leefgroep waar de besmetting vastgesteld werd.

Als er in de gemeente waar het woonzorgcentrum gelegen is een toename van het aantal besmettingen te merken is, betekent dat niet automatisch dat de bezoekregeling verstrengd moet worden. Er moet dialoog zijn tussen het lokale bestuur en de woonzorgcentra in die gemeente om samen de mogelijkheden te bekijken.

Wanneer er sprake is van een uitbraak in zowel de gemeente als het woonzorgcentrum, kan er eventueel gekozen worden voor een meer verregaande bezoekersbeperking.

Hoe dan ook. En in welke situatie ook, moet er bezoek van minstens 1 bezoeker per bewoner per week toegelaten worden.

Palliatieve zorgen? Onbeperkt bezoek.

Indien een bewoner de laatste palliatieve zorgen krijgt, is onbeperkt bezoek toegelaten zodat op een menselijke manier afscheid genomen kan worden.

Reactie Vlaamse Ouderenraad

De Vlaamse Ouderenraad is tevreden dat de taskforce Covid-19 Zorg een grote en belangrijke stap zet. Na maanden van angst, onzekerheid en verdriet is dit voor heel wat bewoners een zeer welkom signaal.

Nils Vandenweghe, directeur Vlaamse Ouderenraad

We zijn echter afwachtend. Hoe zullen deze nieuwe richtlijnen in praktijk worden omgezet, wanneer de angst voor het coronavirus in de woonzorgcentra nog steeds groot is? En vooral: tot wie kunnen mensen zich richten indien een woonzorgcentrum alsnog te rigide te werk gaat? Er zijn veel betrokken partijen, maar niemand lijkt echt een mandaat te hebben om te bemiddelen of in te grijpen indien een woonzorgcentrum deze nieuwe richtlijnen naast zich neerlegt.

Op basis van getuigenissen van ouderen en familieleden werkt de Vlaamse Ouderenraad op dit moment aan een advies met de principes die ouderen vragen te bewaken doorheen de verdere pandemie. Dit wordt in alle waarschijnlijkheid volgende week aan de minister en de woonzorgvoorzieningen overgemaakt

Meer informatie

De nieuwe richtlijnen zijn van kracht vanaf maandag 7 september 2020.

Lees hier de nieuwe bezoekrichtlijnen.

Toegevoegd op 3 September 2020