22 oktober 2016

Advies 2016/7: Traject voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid

De Vlaamse Ouderenraad werd tijdens de zomer van 2016 door Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Sven Gatz om advies gevraagd met betrekking tot het traject voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. Dit beleid is zowel voor de ouderenorganisaties als voor de vele ouderen die actief zijn als vrijwilliger van groot belang.

Lees meer
30 December 2011

Ouderen en vrijwillige inzet

In Vlaanderen zet één op zes ouderen zich in als vrijwilliger en is eenzelfde aandeel bereid om vrijwilligerswerk te doen. Ter afsluiting van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk belicht de Vlaamse Ouderenraad de specifieke positie en mogelijke problematieken van deze vele ouderen die zich als vrijwilliger inzetten. Er worden aanbevelingen aan de verschillende overheidsniveaus geformuleerd.

Lees meer