15 December 2020

Advies 2020/5: Over de digitale inclusie van ouderen

Meer dan ooit ondervinden veel ouderen heel wat drempels in digitale communicatie en dienstverlening. De crisis zorgt voor afhankelijkheid en machteloosheid. Er is nood aan een sterk e-inclusiebeleid. De Vlaamse Ouderenraad formuleert daarom een nieuw advies met 7 aanbevelingen die een kwalitatieve dienstverlening voor iedereen moeten garanderen.

 

Lees meer
30 mei 2016

Advies 2016/2: Levenslang leren voor ouderen

Levenslang leren is een essentieel onderdeel van actief ouder worden. Toch ervaren heel wat ouderen drempels die de kloof tot levenslang leren groter maken, van praktische barrières tot een onaangepast leeraanbod. In dit advies schetst de Vlaamse Ouderenraad zijn visie en de voornaamste uitdagingen rond levenslang leren voor ouderen. De Vlaamse Ouderenraad pleit daarbij onder meer voor de uitwerking van een volwaardig Vlaams beleid rond levenslang leren, met expliciete aandacht voor kansengroepen binnen dit domein.

Lees meer