04 juli 2023

Vlaamse Ouderenraad lanceert 36 actiepunten voor verkiezingen 2024

Memorandum Vlaamse, federale en Europese verkiezingen

Veel politieke partijen zijn op zoek naar inspiratie voor hun programma voor de komende Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 2024. De Vlaamse Ouderenraad lanceert vandaag zijn memorandum met maar liefst 36 ideeën. Daarmee bieden we politici heel wat input om ouderen op de radar te zetten. We roepen hen op om deze actiepunten mee te nemen in hun partijprogramma's en zo te bouwen aan een sterk ouderenbeleid.

Lees meer
01 oktober 2020

Wat belooft de nieuwe regering voor ouderen? Onze eerste blik op het federaal regeerakkoord.

Na 494 dagen onderhandelen is het zover: de nieuwe federale regering is een feit. In 84 bladzijden schetst de regering De Croo haar plannen voor de komende beleidsperiode. In dat akkoord vindt de Vlaamse Ouderenraad verschillende van zijn prioriteiten voor ouderen terug. “Dat stemt ons hoopvol”, zegt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad, “al blijven we toch met vragen zitten. Rond de toegang van ouderen tot geestelijke gezondheidszorg vinden we bijvoorbeeld weinig terug. Ook stellen we vast dat het regeerakkoord rond heel wat ambities nog vaag is.” Dat de regering een aantal beslissingen uitstelt tot ze nader onderzocht zijn, hoeft niet noodzakelijk een probleem te zijn.

Lees meer
11 juli 2019

Ouderenbeleid: drie prioriteiten voor het nieuwe Vlaamse regeerakkoord

In aanloop naar het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering schuift de Vlaamse Ouderenraad drie prioriteiten naar voor: een domeinoverschrijdend actieplan rond kwaliteitsvol wonen in de thuisomgeving, een drastisch inhaalmanoeuvre voor de ouderenzorg, en een stimulerend beleid dat participatie voor iedereen mogelijk maakt. De prioriteiten werden overgemaakt aan de verschillende politieke partijen.

Lees meer
20 juli 2018

Verkiezingen 2019: Vlaamse Ouderenraad bundelt prioriteiten rond ouderen in memorandum

In mei 2019 staan er nieuwe Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op de kalender. De Vlaamse Ouderenraad ging alvast aan de slag om de noden, signalen en verwachtingen van ouderen voor deze verkiezingen te verzamelen. Het resultaat daarvan is ons memorandum voor 2019. Met daarin de essentiële recepten en ingrediënten voor het Vlaamse, federale en Europese ouderenbeleid van morgen!

Lees meer
28 juli 2017

7 speerpunten voor een inclusief en leeftijdsvriendelijk ouderenbeleid

Memorandum lokale verkiezingen 2018

Hoe kunnen gemeenten het leven van ouderen verbeteren? In aanloop naar de lokale verkiezingen in 2018 heeft de Vlaamse Ouderenraad zijn oor hierover te luister gelegd. Uit de vele signalen, ervaringen en ideeën werden uiteindelijk 7 speerpunten gekozen. Telkens voorzien van acties die essentieel zijn voor een inclusief ouderenbeleid. Want gemeenten hebben nu eenmaal veel hefbomen in handen om actief ouder worden voor iedereen mogelijk te maken.

Lees meer
24 Januari 2014

Vlaams memorandum 2014: naar een leeftijdsvriendelijk Vlaanderen

Vlaanderen moet een inclusief beleid voeren, dat onder meer op sociaal, cultureel, politiek en economisch vlak actief en gezond ouder worden en leeftijdsvriendelijke omgevingen stimuleert. Dit garandeert dat ouderen ten volle kunnen deelnemen aan de samenleving, maar ook ondersteund worden en zorg krijgen waar nodig. De verkiezingen in mei 2014 kunnen hiervoor een sleutelmoment vormen. Daarom heeft de Vlaamse Ouderenraad een memorandum uitgewerkt.

Lees meer
20 December 2013

Europees Memorandum 2014: Naar een sociaal, inclusief en leeftijdsvriendelijk Europa

Nu de Europese welvaartsstaten zwaar onder druk staan en de vergrijzing zich in alle lidstaten doorzet, is de rol van de Europese Unie belangrijker dan ooit. Ook voor de meer dan 90 miljoen Europese ouderen. Daarom heeft de Vlaamse Ouderenraad een memorandum gelanceerd met de belangrijkste aandachtspunten voor de toekomstige Europese Commissie en Europarlementsleden. Een sterker sociaal beleid, betaalbare gezondheidszorg en de maatschappelijke participatie van ouderen staan daarbij centraal.

Lees meer
13 December 2013

Federaal memorandum 2014: een daadkrachtig beleid voor actief ouder worden

Naar aanleiding van de verkiezingen in mei 2014 heeft de Vlaamse Ouderenraad in samenspraak met zijn 29 lidorganisaties een memorandum voor de politieke partijen en de volgende federale regering opgesteld. Hiermee wil de Vlaamse Ouderenraad de belangrijkste thema's voor ouderen onder de aandacht van de partijen en beleidsverantwoordelijken brengen.

Lees meer