MISSIE EN VISIE

Missie

 

De Vlaamse Ouderenraad wil de ervaring en competenties van ouderen samenbrengen en inzetten om de maatschappelijke slagkracht van alle ouderen in Vlaanderen en Brussel te versterken, en om een samenleving te bevorderen die actief ouder worden voor iedereen mogelijk maakt.

 

Visie

 

Iedereen wordt ouder. En naarmate we ouder worden, veranderen de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, de rollen die we opnemen en de noden die we ervaren. De Vlaamse Ouderenraad streeft naar een samenleving waarin iedereen op een kwaliteitsvolle manier ouder kan worden, in alle diversiteit en in elke levensfase. De Vlaamse Ouderenraad vertrekt daarbij vanuit de ervaringen en noden van de huidige ouderen.

 

Het principe van actief ouder worden staat daarbij centraal. Actief ouder worden houdt in dat iedereen, ook wie zich in een kwetsbare situatie bevindt, zo lang als mogelijk de regie over het eigen leven in handen houdt, en ouder kan worden op een manier die zijn sociaal, mentaal en fysisch welzijn bevordert en zijn volwaardige participatie aan de samenleving mogelijk maakt.

 

De laatste decennia van een mensenleven zijn al lang geen ‘rustfase’ meer: ze maken volwaardig en betekenisvol deel uit van het leven. Ook dan willen mensen hun competenties ontplooien, deelnemen aan de samenleving en die samenleving mee vormgeven. Dat vraagt om eigen engagement, maar ook om een samenleving die daarvoor open staat. Die op een genuanceerde manier naar ouder worden kijkt, en die alle generaties op een inclusieve manier verbindt.

 

Aan die samenleving wil de Vlaamse Ouderenraad mee bouwen.