MISSIE EN VISIE

Missie

 

De Vlaamse Ouderenraad brengt de ervaring en competenties van ouderen samen om een essentiële bijdrage te leveren tot het versterken van de maatschappelijke slagkracht van alle ouderen in Vlaanderen en Brussel, en om een samenleving te bevorderen die actief ouder worden voor iedereen mogelijk maakt.

 

Visie

 

Wat verstaan we onder actief ouder worden?

 

Actief ouder worden houdt in dat ieder individu zo lang mogelijk de regie over het eigen leven in handen houdt en binnen zijn levensomstandigheden gebruik maakt van zijn competenties om ouder te worden op een manier die zijn sociaal, mentaal en fysisch welzijn en zijn volwaardige participatie aan de samenleving bevordert.

 

Uitdagingen hiertoe zijn:

 

  • aandacht voor elk individu, ook de sociaal, financieel, lichamelijk of geestelijk kwetsbare ouderen;
  • een andere visie op de levensloop: ouder worden is meer dan ‘genieten van een welverdiende rust’. Het omvat ook (1) nieuwe vaardigheden of kennis verwerven, (2) voor zichzelf en voor anderen zorgen, (3) betaald werken of vrijwilligerswerk verrichten, en (4) actief deelnemen aan het sociale, culturele, sportieve en politieke leven;
  • sterke banden tussen de verschillende generaties;
  • leeftijdsvriendelijke omgevingen, zowel op Vlaams als op lokaal niveau;
  • een inclusief ouderenbeleid dat betrekking heeft op alle beleidsdomeinen en ouderen ook een actieve rol in de politieke besluitvorming biedt;
  • het beschermen van rechten en verdedigen van belangen van ouderen als volwaardige burgers in onze samenleving.