30 mei 2024

Succes: Apart mensenrechtenverdrag erkend als mogelijke oplossing voor betere bescherming ouderenrechten

Tijdens een bijeenkomst van de Open-Ended Working Group on Ageing (OEWGA) van de Verenigde Naties is een belangrijk besluit goedgekeurd over de mensenrechten van ouderen. Voor het eerst werd een apart VN-verdrag over de ouderenrechten vermeld als een oplossing om de mensenrechten van ouderen te bevorderen. De Vlaamse Ouderenraad vraagt onze beleidsmakers al langer om een actieve rol te spelen bij de totstandkoming van een apart VN-verdrag voor de rechten van ouderen, dus we zijn erg tevreden met deze positieve stap. 

Lees meer
23 april 2024

Ouderenrechtenverdrag: Opnieuw trekken we aan de alarmbel

De Vlaamse Ouderenraad schreef opnieuw, samen met vele andere organisaties waaronder Amnesty International Vlaanderen, een open brief aan eerste minister Alexander De Croo en minister voor Buitenlandse zaken Hadja Lahbib. In die brief roepen we de Belgische regering op om een actieve rol te spelen bij de totstandkoming van een apart VN-verdrag voor de rechten van ouderen. Opnieuw, want het is niet de eerste keer dat we de krachten bundelen opdat België hierin actie onderneemt.

Lees meer
01 oktober 2023

Hoera! Een ongelukkige internationale ouderendag

1 oktober Internationale Ouderendag
Wereldwijd is er onvoldoende aandacht voor leeftijdsdiscriminatie en voor de mensenrechten van ouderen. Er is een internationaal verdrag nodig! Toch aarzelt de Belgische overheid en neemt ons land geen krachtige positie in binnen de VN. Op deze Internationale Ouderendag vragen we onze Belgische regering om eindelijk werk te maken van zo'n specifiek VN-verdrag. We doen dat samen met Amnesty International en andere partners.
Lees meer
06 juli 2023

Nieuw advies over mensenrechten van ouderen

Advies 2023/1 over een VN-Conventie voor de mensenrechten van ouderen

De Vlaamse Ouderenraad stelt in een nieuw advies het belang van een VN-verdrag voor de mensenrechten van ouderen op scherp. We vragen de regeringen om het Belgische standpunt over het belang van zo’n specifiek verdrag te herzien. En dat ons land een trekkersrol opneemt in de realisatie en bescherming van de mensenrechten van ouderen die zich in een bijzonder kwetsbare situatie bevinden.

Lees meer
30 March 2021

Wanneer rechten voor alle ouderen?

Open brief aan mevrouw Wilmès

Op dit ogenblik vindt een belangrijke vergadering van de Verenigde Naties plaats. Op deze vergadering komt de conventie voor rechten voor ouderen overal ter wereld ter sprake. Het Belgische parlement stemde een resolutie waarin België een voortrekkersrol zou spelen in deze conventie. Maar de vertegenwoordigers van ons land zijn niet van plan gehoor te geven aan deze resolutie.

Ouderenorganisaties, ngo’s en sympathisanten schreven een open brief om minister Wilmès op andere gedachten te brengen. De Vlaamse Ouderenraad en andere middenveldorganisaties bespreken vandaag de brief met de FOD Binnenlandse Zaken.

Lees meer
05 oktober 2018

Waarom de vergrijzing in ontwikkelingslanden meer aandacht verdient

Niet alleen de Westerse landen vergrijzen, zo blijkt uit cijfers van de bevokingsdivisie van de Verenigde Naties (VN). Vooral in ontwikkelingslanden neemt het aantal ouderen in verhouding enorm toe. Recent lanceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een actieplan om landen voor te bereiden op de vergrijzingsgolf die eraan komt. Maar ondanks de signalen van de WHO en de VN blijft de vergrijzing in ontwikkelingslanden nog te sterk onder de radar, zo vinden de Vlaamse Ouderenraad, de Vlaamse ouderenverenigingen en ontwikkelingsorganisaties Wereldsolidariteit, FOS en Trias.

Lees meer
06 oktober 2017

Standpunt 2017/1: Versterking van het internationaal kader voor de mensenrechten van ouderen

Naar aanleiding van 1 oktober lanceerde de Vlaamse Ouderenraad in samenwerking met ontwikkelingsorganisaties en ouderenverenigingen een gezamenlijke oproep om aandacht voor de wereldwijde vergrijzing. Tegelijk publiceerde de Vlaamse Ouderenraad zijn standpunt over de lopende VN-besprekingen rond de vraag hoe de mensenrechten van ouderen beter beschermd kunnen worden. Centrale vraag: is er nood aan een specifiek mensenrechtenverdrag rond ouderen?

Lees meer
10 Januari 2016

Advies 2015/6: De aanbeveling van de Raad van Europa over de rechten van ouderen

Vanuit de vaststelling dat er in veel landen extra inspanningen nodig zijn om te garanderen dat ouderen effectief volwaardig van hun mensenrechten kunnen genieten, publiceerde de Raad van Europa hierover in 2014 een aanbeveling aan haar lidstaten. In zijn advies 2015/6 vraagt de Vlaamse Ouderenraad dat de Vlaamse regering deze aanbeveling uitvoert. Aansluitend pleit de Vlaamse Ouderenraad onder meer voor een gestructureerde monitoring van de realisatie van de basisrechten van ouderen in Vlaanderen en voor de uitvoering van de gerelateerde engagementen uit het Vlaams regeerakkoord. Tegelijk is er aandacht nodig voor de impact van onderbescherming en van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op de mate waarin ouderen effectief van hun rechten kunnen genieten.

Lees meer
22 December 2014

Advies 2014/4: Europese landenspecifieke aanbevelingen voor België

Ieder jaar formuleert de Europese Commissie een nieuwe reeks aanbevelingen voor België, waarbij onder andere het pensioenbeleid, het arbeidsmarktbeleid en de langdurige zorg aan bod komen. Naar aanleiding van de recentste aanbevelingen publiceert de Vlaamse Ouderenraad een advies, dat voor het Nationaal en Vlaams Hervormingsprogramma de aandachtspunten ten aanzien van de ouderen schetst.

Lees meer