Meer therapeutische ondersteuning voor zorgpersoneel van zwaar getroffen centra

Meer therapeutische ondersteuning voor zorgpersoneel van zwaar getroffen centra

therapeutische ondersteuning zorgpersoneel psycholoog

Enkele weken geleden berichtte de Vlaamse Ouderenraad al over de ondersteuning die het eerstelijnsnetwerk van psychologen (ELP) Limburg biedt aan personeelsleden van woonzorgcentra, aan de hand van therapeutische sessies. Minister Beke zorgt er nu voor dat dit aanbod uitgebreid wordt. Hij trekt extra middelen uit voor de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg die mobiele therapieteams op pad zullen sturen om het zorgpersoneel bij te staan.

De coronacrisis heeft hard toegeslagen op sommige plaatsen waar kwetsbare mensen dicht bij elkaar wonen. Denk aan woonzorgcentra of voorzieningen voor mensen met een handicap. De besmettingen en overlijdens lieten een grote indruk na op het personeel, die vaak gewoon verder werken omdat de zorgnood groot is en ze niet de tijd hebben lang stil te staat bij wat hen overkomen is. Met alle gevolgen van dien voor hun eigen welzijn.  

“Het is typisch voor zorgverleners dat ze druk bezig zijn met het zorgen voor anderen, maar intussen niet stil staan bij hoe ze zich zelf voelen. Of ze wat er gebeurd is een plaats kunnen geven en zich echt wel sterk genoeg voelen om verder te kunnen werken. Heel wat personeelsleden hebben een zware, bange tijd achter de rug. We willen goed de vinger aan de pols houden en nagaan of het wel echt goed gaat met hen. Zodat mensen er niet onderdoor gaan of misschien zelfs ernstige psychische problemen ontwikkelen.”

Minister Wouter Beke

De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) nemen nu de rol op zich om hulpverleners ter beschikking te stellen. Zij zullen mobiele therapieteams naar de zwaar getroffen voorzieningen sturen om gespecialiseerde hulp aan personeel te verlenen.

Deze ondersteuning kadert in het bredere actieplan rond mentaal welzijn ‘Zorgen voor Morgen’.

Toegevoegd op 25 juni 2020