apotheker leest voorschrift

Papierloze voorschriften mogelijk vanaf 15 september

Vanaf 15 september heb je niet langer een papieren voorschrift nodig om je medicatie op te halen in de apotheek. Je zal je voorschrift dan ook digitaal kunnen beheren. Dat is echter geen verplichting, als patiënt kan je er dus nog steeds voor kiezen om ook een voorschrift op papier mee te krijgen na een doktersbezoek.

Lees meer
Oudere met de handen in het haar

Handreiking ouderenmishandeling

Movisie, het Nederlandse landelijk kennisinstituut voor de aanpak van sociale vraagstukken, lanceerde recent een handreiking die ouderenmishandeling op de agenda van gemeenten wil zetten en houden. Het biedt concrete handvatten om met het thema aan de slag te gaan en zo ouderenmishandeling terug te dringen. We zijn ervan overtuigd dat deze handreiking inspirerend kan zijn voor de strijd tegen ouderenmishandeling in Vlaanderen.

Lees meer
Vogelhuisje

Inspiratiegids ‘Natuur met Zorg’

Ken je de Regionale Landschappen al? Het zijn samenwerkingsverbanden op streekniveau die inwoners en partners samenbrengen rond een wervend landschapsverhaal. In 2021 focussen ze op het thema ‘natuur en gezondheid’. Verschillende zorgvoorzieningen deden mee en gingen aan de slag om een groenere omgeving te creëren voor hun bewoners.

Lees meer
derde vaccin corona

Derde prik op komst. Wat met kwetsbare ouderen?

Deze week maakte de ministers van Volksgezondheid in ons land bekend dat er een derde dosis van het coronavaccin zal komen voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. Het zou gaan om 300.000 à 400.000 mensen. Of kwetsbare ouderen al dan niet uitgenodigd worden voor een derde prik, is nog niet geweten. Door die onduidelijkheid, in combinatie met een lichte stijging van besmettingen in woonzorgcentra, ontvangt de Vlaamse Ouderenraad steeds meer bezorgde signalen.

Lees meer
european disability card

Ken je de European Disability Card al?

De European Disability Card (EDC) is een gratis kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert en een aantal voordelen in die domeinen biedt. Het document dient als bewijs om overal, ook in het buitenland, aan te tonen dat deze mensen in België erkend zijn als persoon met een handicap. Maar de kaart is nog niet overal gekend.

Lees meer
terugbetaing psycholoog

Mijlpaal: Vanaf 1 september psychologische zorg voor iedereen

Terugbetaling van consultaties bij de psycholoog, en dat zonder doktersvoorschrift en ongeacht je hulpvraag. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe overeenkomst rond psychologische zorg tussen het Riziv, de FOD Volksgezondheid en de sector. Eerder al viel de discriminerende leeftijdsgrens van 64 jaar weg. Door de combinatie met deze nieuwe maatregelen, zal in België iedereen kunnen rekenen op toegankelijke geestelijke gezondheidszorg. En dat vanaf 1 september 2021. De Vlaamse Ouderenraad is, na lange verontwaardiging, tevreden dat deze beslissing eindelijk genomen is.

Lees meer
gevaccineerde verpleegster

Actieplan moet zorgverleners stimuleren zich te laten vaccineren

In juni publiceerde onderzoekscentrum Sciensano een rapport over de vaccinatiegraad bij zorgmedewerkers. Daaruit bleek dat op nationaal niveau de meerderheid van de zorgmedewerkers minstens een eerste dosis van het vaccin ontvangen had. Toch moet de vaccinatiegraad van die groep hoger, onder meer om een betere bescherming te creëren tegen de verspreiding van de erg besmettelijke Delta-variant van het coronavirus. Zorgverleners zijn nog niet verplicht om zich te laten vaccineren, maar de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid rolde wel een actieplan uit om de vaccinatiecampagne een nieuw

Lees meer
cgg

Centra Geestelijke Gezondheidszorg samen op één website

Sinds kort vind je alle 19 Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) onder één digitaal dak: www.centrageestelijkegezondheidszorg.be. Iedereen die op zoek is naar info over de behandeling van psychische problemen kan er terecht. Door je postcode in te geven, krijg je meteen een overzicht van de CGG in je buurt.

Lees meer
huidhonger

Boek ‘Aanraking in tijden van huidhonger’

Op huidhonger staat geen leeftijd. Van de eerste zucht tot de laatste adem: iedereen heeft tot op zekere hoogte nood aan menselijk contact, verbondenheid en aanraking. Door COVID-19 beseffen we dat nog veel meer. In dit boek van gerontologe Els Messelis ontdek je naast verhalen ook tips en inspiratie om om te gaan met huidhonger.

Lees meer
financiering ouderenzorg

Vlaamse regering maakt komaf met ongelijke financiering in residentiële ouderenzorg

Na een voorakkoord, eind 2020, raakten de Vlaamse regering, de vakbonden en de zorgkoepels het in april 2021 definitief akkoord over grote investeringen in de zorg. Het akkoord heeft een belangrijk effect op de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen. Naast extra personeel en de inzet van meer diverse profielen, wordt sinds deze week ook de ongelijke financiering voor bewoners met eenzelfde zorgprofiel opgeheven. De Vlaamse Ouderenraad vroeg hier al erg lang naar, en reageert tevreden dat deze discriminatie eindelijk is opgeheven: “Dit betekent meer personeel voor een betere zorg.”

Lees meer
mantelzorgverlof

Mantelzorgverlof verlengd van 1 maand naar 3 maanden

Sinds 1 september 2020 kunnen mantelzorgers mantelzorgverlof opnemen. Het ging toen om één maand voltijds mantelzorgverlof per zorgbehoevende. De Federale regering besliste nu om het mantelzorgverlof uit te breiden naar drie maanden per zorgbehoevende. In totaal kan een mantelzorger zes maanden mantelzorgverlof in zijn of haar loopbaan opnemen. Zo krijgen mantelzorgers meer tijd, vrijheid en flexibiliteit om te zorgen.

Lees meer
coronacertificaat

Op reis? Vergeet je coronacertificaat niet!

Wie deze zomer binnen de Europese Unie wil reizen, of wil deelnemen aan een groot cultureel evenement, zal een Europees coronacertificaat moeten voorleggen. Met dat document toon je aan dat je ingeënt bent tegen corona, dat je negatief testte op corona of dat je recent herstelde van een coronabesmetting. Het certificaat moet reizen binnen de EU opnieuw makkelijker maken.  

Lees meer
@ sien verstraeten

Vlaams Parlement wijzigt Vlaamse Sociale Bescherming: Dit is de impact

De Vlaamse Sociale Bescherming, of kortweg VSB, is een extra Vlaamse laag bovenop de federale sociale zekerheid. Elk Vlaming die ouder is dan 25 jaar is verplicht om elk jaar een bijdrage te storten, de zogenaamde zorgpremie. Doordat elke Vlaming jaarlijks 54 euro (of 27 euro voor personen met een laag inkomen) stort, wordt een solidair verzekeringssysteem opgebouwd, dat tegemoetkomingen biedt aan personen met langdurige zorgnoden. Deze week keurde het Vlaams Parlement enkele wijzigingen goed. In aanloop naar de beslissing greep de Vlaamse Ouderenraad de kans om zijn standpunt in het Vlaams Pa

Lees meer
gezondheidssamenvatting

Heb jij al een gezondheidssamenvatting?

Een gezondheidssamenvatting is essentieel om patiënten veilig te verzorgen. Toch heeft slechts de helft van de Vlamingen zo’n samenvatting. Het Vlaams Patiëntenplatform en huisartsenvereniging Domus Medica slaan daarom de handen in elkaar. Ze willen burgers aansporen om hun gezondheidssamenvatting in orde te maken.

Lees meer
oudere patient met dokter

S-Plus lanceert ‘Begrijp je dokter’

Gebeurt het bij jou ook wel eens dat je een dokterskabinet uit stapt, en je je wat verloren of in de war voelt? Dat je twijfelt of je jouw klachten wel duidelijk hebt uitgelegd? Dan ben je niet alleen. 1 op de 3 Belgen heeft het soms moeilijk om medische informatie te begrijpen. VIVA-SVV en S-Plus helpen mee de kloof te dichten en lanceren samen het project ‘Begrijp je dokter’.

Lees meer
vaccinatie verplicht

Bevraging Neos-leden: Gevoel deze verloren tijd niet te kunnen inhalen

Naar aanleiding van de coronacrisis bevroeg ouderenvereniging Neos haar leden. 96% van hen stelt zich sowieso te laten vaccineren. Die hoge bereidheid komt overeen met de meest recente cijfers uit de vaccinatieteller. Tegelijk laat Neos weten dat 73% van de leden achter een verplichting van het vaccin staat: "Als we onze vrijheid terug willen, zullen we toch aan vaccinverplichting moeten denken", klinkt het.

Lees meer
vaccinatie

1 miljoen 65-plussers gevaccineerd

Al heel wat 65-plussers vonden een vaccinatie-uitnodiging in hun bus en daar gaan ze gretig op in. Dat de vaccinatiebereidheid onder ouderen hoog ligt, bleek eerder al uit de COVID-19 Gezondheidsenquêtes. Die bereidheid zien we nu ook weerspiegeld in de vaccinatiecijfers zelf. De Vlaamse Ouderenraad is zeer tevreden met deze cijfers, zeker na onze oproep aan de zeventigers en zestigers om de trend bij de 85-plussers verder te zetten.

Lees meer
mee op consultatie

Heb jij al een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger aangeduid?

Hoewel het aanduiden van een vertrouwenspersoon en/of vertegenwoordiger heel wat gemoedsrust kan bieden in medische zaken, zetten weinig oudere patiënten hier stappen toe. De FOD Volksgezondheid wil daar verandering in brengen via een campagne. Daarmee wil de dienst zo veel mogelijk ouderen op de hoogte te brengen van de mogelijkheid iemand aan te duiden. In eerste instantie richten ze zich tot ouderen die in een woonzorgcentrum wonen.

Lees meer