man oudere parlofoon corona

Succesverhalen: de Corona solidariteit verspreidt zich!

De Vlaamse Ouderenraad ging op zoek naar hartverwarmende initiatieven die nu al genomen worden in woonzorgcentra, door scholen, door gemeenten en steden, ... We vonden kleine en grotere initiatieven die getuigen van solidariteit. En dat in alle Vlaamse provincies!

Lees meer
telefoon corona contact

15 creatieve CoronaContactTips

De beslissingen rond het Coronavirus zorgen voor heel wat minder sociaal contact bij ouderen. De Vlaamse Ouderenraad doet daarom een oproep aan iedereen om extra aandacht te hebben voor de ouderen in je omgeving. We geven je alvast 15 tips!

Lees meer
corona virus coronavirus ouderen

Vlaamse ouderenverenigingen nemen Coronamaatregelen

Na onderling overleg en in samenspraak met Marc Van Ranst (UZ Leuven), besloten ouderenorganisaties om ook hun afdelingen te adviseren om alle activiteiten die deze maand voorzien waren uit te stellen. Hiermee volgen de ouderenorganisaties dezelfde lijn als de lokale dienstencentra die drie weken de deuren sluiten.

Lees meer
Boek cover trots op onze ouderenzorg

Boek ‘Trots op onze ouderenzorg’

De Vlaamse ouderenzorg bruist van energie. Vele woonzorgcentra zetten vernieuwende projecten op en wapenen zich om ook in de toekomst hun centrale plaats in het zorglandschap te behouden. 26 van die goede praktijkvoorbeelden zijn gebundeld in een nieuw boek van Robert Geeraert: ‘Trots op onze ouderenzorg’.

Lees meer
Slachtoffer

Website slachtofferzorg biedt hulp en informatie

De website www.slachtofferzorg.be biedt hulp en informatie voor slachtoffers. Ben je slachtoffer of getuige van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag? Of ben je een familielid of vriend van het slachtoffer? Dan kan deze website je informeren en ondersteunen op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.

Lees meer
Apps

Kom op tegen Kanker lijst zorgapps op

Er zijn duizenden en duizenden apps voor smartphones die beweren jouw gezondheid te verbeteren. Veel van die apps zijn gratis of niet duur, toegankelijk en leuk. Maar welke apps kunnen echt nuttig en relevant zijn? Daarvoor kan je vanaf nu terecht bij Kom op tegen Kanker.

Lees meer
Deuren

Misbruik naam OCMW: laat je niet vangen!

VVSG heeft opnieuw klacht ingediend bij de FOD Economie tegen het bestaan van de website www.vzw-ocmw.be (‘Ons centraal maatschappelijk welzijn’) waar mensen onder andere advies tegen betaling krijgen en adressen kunnen aankopen. Men misbruikt bewust de naam OCMW om het vertrouwen te winnen van mensen die vaak kwetsbaar zijn en geen uitweg zien. Dat is bedrieglijk en misleidend.

Lees meer
griepspuit

65-plussers laten zich te weinig inenten tegen griep

Volgens een onderzoek van het socialistische ziekenfonds is niet meer dan 53 % van de ouderen die thuis wonen ingeënt tegen de griep. En dat cijfer ligt ver onder het streefdoel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Die pleit ervoor om minstens 75 % van de 65-plussers te vaccineren. Griepvaccinaties zijn nu te omslachtig en moeten eenvoudiger kunnen, vindt de mutualiteit.

Lees meer
Cover cahier

Diversiteit in de Brusselse zorg- en welzijnssector

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen en in Brussel is ingrijpend aan het veranderen. Demografische en organisatorische evoluties plaatsen overheden en dienstverleners voor grote uitdagingen. In Brussel beweegt er veel. Desuperdiverse stad is een labo voor nieuwe inzichten en projecten. Het kenniscentrum WWZ wil met de reeks Cahiers die vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar maken. In deze Cahier werpen ze hun licht op de diversiteit in de Brusselse Zorg- en welzijnssector en de drempels en uitsluitingsmechanismen waarop mensen botsen.

Lees meer
zorgverlener en patient

Dossier: Wegwijs in de hervorming van de eerste lijn

Maatschappelijke ontwikkelingen brengen nieuwe uitdagingen voor de gezondheids- en welzijnssector met zich mee. Om hieraan tegemoet te komen drong een hervorming zich op. Na heel wat denkwerk werd een hervorming van de eerstelijnszorg uitgetekend. Een groot deel van de voorbereidingen zijn inmiddels achter de rug. Geleidelijk aan wordt de nieuwe beleidsvisie in de praktijk uitgerold. Vlaamse Ouderenraad · Lokaal zocht alle veranderingen voor je uit en bundelde ze in een online dossier.

Lees meer
zorgvolmacht papierwerk handen ouderen

Stijging aantal zorgvolmachten

Het aantal Belgen dat een zorgvolmacht laat opmaken, is het afgelopen jaar explosief gestegen. In 2019 kwamen er 54.956 volmachten bij, waardoor de teller nu al op meer dan 150.000 staat. Dat blijkt uit cijfers van de notarissenfederatie Fednot.

Lees meer
oudere met wandelstok

Studenten verpleegkunde suggereren nieuw woord voor ‘dementie’

Een groep tweedejaarsstudenten in de opleiding verpleegkunde doorlopen op dit moment het opleidingsonderdeel ‘Geestelijke gezondheidszorg’. Ze kregen de opdracht om met een idee te komen dat het leven van personen met dementie, hun zorgen of hun leefomgeving op een positieve manier beïnvloeden. De studenten bedachten een nieuwe term voor ‘dementie’, namelijk ‘sensimoria’.

Lees meer
Frans aan het woord

Frans (94) is fan van het Tubbe-model

Tubbe is een organisatie- en beheersmodel dat in diverse woonzorgcentra in Zweden wordt toegepast. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe dat bewoners zo veel mogelijk (mede)zeggenschap moeten behouden over hun leven en de plek waar ze wonen. Frans (94) woont in een woonzorgcentrum waar het Tubbe-model wordt toegepast en hij is daar zeer lovend over. De VRT ging op bezoek.

Lees meer
ouderen woonzorgcentrum verpleger

Vlaams Parlement debatteert over kwaliteit in woonzorgcentra

Naar aanleiding van het zogenoemde ‘Grote rusthuisdossier’ in het Nieuwsblad stonden deze week woonzorgcentra centraal in het plenaire debat in het Vlaams Parlement. Vlaams minister Beke belooft deze legislatuur alvast 40 miljoen uit te trekken om de betaalbaarheid van woonzorgcentra te verbeteren, en 100 miljoen voor meer personeel in woonzorgcentra.

Lees meer
boek cover

Boek ‘Ouderenmis(be)handeling, praat erover!’

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen en het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) bundelen in het boek ‘Ouderenmis(be)handeling, praat erover’ handvatten om OMB te (h)erkennen en ermee aan de slag te gaan.

Lees meer
Levenswandeling

Spel ‘Levenswandeling’ verbindt generaties

Via het spel ‘Levenswandeling’ kun je als mantelzorger of professionele zorgverlener in gesprek gaan met ouderen en personen met dementie. Het ophalen van herinneringen staat centraal waardoor je de deelnemers op een nieuwe manier kunt leren kennen.

Lees meer
cover boek

Boek ‘Aan de slag met buurtgerichte zorg’

De Vlaamse overheid stuurt aan op zorgzame buurten als toekomstmodel. Maar wat zijn zorgzame buurten en buurtgerichte zorg? Dit boek van VVSG geeft een antwoord op deze vragen en biedt een leidraad om hiervan werk te maken. Het boek richt zich voornamelijk naar openbare woonzorgdiensten maar biedt ook nuttig tips en voorbeelden voor wie praktisch aan de slag wil rond buurtgerichte zorg.

Lees meer