06 mei 2022

Slechts 25 Belgische stations volledig toegankelijk

In België zijn slechts 25 stations volledig toegankelijk. Dit blijkt uit cijfers van CAWaB, een collectief van Franstalige verenigingen dat de toegankelijkheid voor iedereen met een beperkte mobiliteit wil verdedigen en bevorderen. Federaal minister van Mobiliteit Gilkinet erkent het probleem en wil 250 stations toegankelijk maken tegen 2030.

Lees meer
22 Januari 2021

Onderzoek vervoersarmoede pleit voor mobiliteit op maat van iedereen

Vervoersarmoede kent verschillende vormen en is een probleem voor verschillende groepen in onze samenleving. Om efficiënte beleidsmaatregelen te treffen tegen vervoersarmoede moet er rekening gehouden worden met elk van die doelgroepen. Dat blijkt uit een onderzoek dat door onderzoekers van verschillende universiteiten werd gevoerd, in samenwerking met Mobiel 21 en het Netwerk Duurzame Mobiliteit.

Lees meer
26 november 2020

De 15-minutenstad: een model voor een duurzame stad

Om steden aantrekkelijk en aangenaam te houden voor de inwoners, moeten ze inclusief, veilig en duurzaam zijn. Dit is een belangrijke uitdaging die vorm kreeg in een van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De 15-minutenstad geeft een mooie invulling aan die doelstelling. Maar wat houdt dit nu precies in en is dit makkelijk te realiseren?

Lees meer
25 September 2020

Fietspaden langs gewestwegen blijven moordstroken

Meer dan de helft van de fietspaden langs gewestwegen voldoet niet aan de veiligheidsnormen. 23% scoort zelfs ‘zeer slecht’. Dat blijkt uit een nieuw inspectierapport van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De Fietsersbond eist een snellere uitvoering van de plannen rond verkeersveiligheid, want het aantal fietsdoden blijft te hoog.

Lees meer
02 juli 2020

Toegankelijkheid van publieke gebouwen: het rapport

De regels over toegankelijkheid van publieke gebouwen hebben niet de gehoopte impact op de basistoegankelijkheid van nieuwe gebouwen en grondige renovaties. Dat blijkt uit een onderzoek van Inter, het expertisecentrum voor toegankelijkheid in Vlaanderen. Met hun beleidsaanbevelingen pleiten de onderzoekers voor een daadkrachtig en coherent toegankelijkheidsbeleid in Vlaanderen.

Lees meer
12 juni 2020

Opnieuw meer dodelijke verkeersslachtoffers bij 80-plussers in 2019

Het aantal dodelijke slachtoffers bij een verkeersongeval is vorig jaar toegenomen. Ook bij de tachtigplussers zien we dit cijfer toenemen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Bij zestigers bleef het aantal dodelijke verkeersslachtoffers gelijk, terwijl we bij de zeventigers een daling kunnen vaststellen.

Lees meer
29 mei 2020

Het fietsrapport van Vlaamse gemeenten en steden

167 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten werden opgenomen in het Vlaams Fietsrapport van de Fietsersbond en de Vlaamse Stichting verkeerskunde. De globale resultaten zijn gematigd positief, al blijven er vooral op het vlak van fietsveiligheid nog heel wat verbeterpunten.

Lees meer
26 april 2019

Verkeersveiligheidsbarometer 2018: verkeersdoden bij ouderen in stijgende lijn

Volgens de cijfers van de meest recente verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute is het aantal verkeersdoden nationaal met 7% gedaald in 2018 ten opzichte van 2017. Er waren 35 verkeersdoden minder dan een jaar eerder. Nooit eerder was het aantal verkeersdoden lager. Toch zijn er enkele onrustwekkende tendensen zoals een stijging van het aantal doden bij ouderen, net zoals voor motorrijders en fietsers. Ook het aantal fietsongevallen steeg in elke regio.

Lees meer
15 March 2019

VAB-mobiliteitsbarometer toont mobiliteitsprofiel van 50-plussers

VAB voerde voor het eerst een grootschalig onderzoek uit naar de mobiliteitskansen van 50-plussers. Zowel online als telefonisch werden er 2.000 personen bevraagd. Daaruit blijkt dat de woonplaats een toenemende impact heeft op mobiliteitskansen naarmate we ouder worden. Wonen aan de rand van een stad of een gemeente en op het platteland vergroot het risico op sociaal isolement.

Lees meer
23 juni 2017

E-bike, een succesverhaal

Cahier Elektrische fietsen van Fietsberaad

De elektrische fiets heeft veel in zijn mars. Hij combineert alle voordelen van de klassieke fiets met een groter bereik, kortere verplaatsingstijd en meer fietscomfort. Mits de nodige aanpassingen aan de fietsinfrastructuur én het bieden van de juiste fiscale en financiële stimulansen zal de markt voor elektrische fietsen alleen maar groeien. Mensen die een elektrische fiets bezitten, hebben meestal een belangrijke conclusie: "Elektrisch fietsen is heerlijk, we kunnen niet meer zonder".

Lees meer