15 March 2019

VAB-mobiliteitsbarometer toont mobiliteitsprofiel van 50-plussers

VAB voerde voor het eerst een grootschalig onderzoek uit naar de mobiliteitskansen van 50-plussers. Zowel online als telefonisch werden er 2.000 personen bevraagd. Daaruit blijkt dat de woonplaats een toenemende impact heeft op mobiliteitskansen naarmate we ouder worden. Wonen aan de rand van een stad of een gemeente en op het platteland vergroot het risico op sociaal isolement.

Lees meer
28 September 2018

Verkeersveiligheidsbarometer: stijgend aantal ouderen die om het leven kwamen bij vrachtwagenongeval

Ondanks een aantal positieve resultaten van de verkeersveiligheidsbarometer van VIAS, zijn er oog negatieve tendensen te merken. De barometer laat een positieve tendens zien voor de eerste 6 maanden van dit jaar: het aantal ongevallen blijft nagenoeg gelijk (-0,6%) en het aantal doden ter plaatse daalt (-14%). Maar verontrustend is dat het aantal dodelijke slachtoffers bij ouderen (65 jaar en ouder) stijgt van 46 naar 53. Vooral opvallend is dat er bij de groep van ouderen een stijging is van 16 doden bij ongevallen waarbij vrachtwagens betrokken zijn (van 3 naar 19 doden).

Lees meer
23 juni 2017

E-bike, een succesverhaal

Cahier Elektrische fietsen van Fietsberaad

De elektrische fiets heeft veel in zijn mars. Hij combineert alle voordelen van de klassieke fiets met een groter bereik, kortere verplaatsingstijd en meer fietscomfort. Mits de nodige aanpassingen aan de fietsinfrastructuur én het bieden van de juiste fiscale en financiële stimulansen zal de markt voor elektrische fietsen alleen maar groeien. Mensen die een elektrische fiets bezitten, hebben meestal een belangrijke conclusie: "Elektrisch fietsen is heerlijk, we kunnen niet meer zonder".

Lees meer