belastingen

Hulp nodig bij je belastingaangifte? Maak voor 30 juni een afspraak.

Personen die persoonlijke, niet-digitale, hulp nodig hebben bij het invullen van hun belastingaangifte kunnen dit jaar weer een afspraak maken voor een zitdag in de kantoren van de Federale Overheidsdienst Financiën. Die beslissing komt er na een oproep van verschillende middenveldorganisaties, waaronder de Vlaamse Ouderenraad. Je afspraak moet wel vóór 30 juni worden gemaakt, zo meldt de overheidsdienst op zijn website.

Lees meer
IGO controle

Strenge IGO-controles opnieuw voer voor discussie

Financieel kwetsbare ouderen die een inkomensgarantie ontvangen, worden sinds begin 2020 strenger gecontroleerd. Meer dan 40 organisaties, waaronder verschillende ouderenorganisaties, armoedeverenigingen, vakbonden en ziekenfondsen vragen om die controles, die door de crisis tijdelijk werden opgeschort, niet opnieuw uit te voeren. Ook de vakbonden van de postbodes, die deze controles doen, hebben zich bij deze coalitie aangesloten.

Lees meer
energiezuinig toestel korting

Kortingsbonnen voor energiezuinige toestellen te weinig benut

200.000 gezinnen in Vlaanderen hebben recht op een sociaal tarief voor hun gas en elektriciteit. Al die gezinnen hebben jaarlijks ook recht op twee kortingsbonnen van Fluvius, ter waarde van 150 euro, om een energiezuinig toestel te kopen. Toch blijkt uit een rapport van de Vlaamse Ombudsman dat amper 15.000 mensen zo’n bon aanvragen.

Lees meer
vriendenerfenis

Nalatenschap aan vrienden of goede doelen vanaf 1 juli goedkoper

In de commissie Financiën van het Vlaams Parlement is de vriendenerfenis goedgekeurd. Hiermee kunnen mensen een bepaald deel van hun erfenis voordelig nalaten aan een of meerdere goede vrienden of verre familieleden. Vanaf 1 juli 2021 kan je met deze vriendenerfenis tot maximaal 15 000 euro nalaten aan het tarief van 3%. Het wordt ook interessanter om een schenking te doen of iets na te laten aan een goed doel.

Lees meer
februari veranderingen

Enkele veranderingen vanaf februari 2021

Vanaf 1 februari hebben meer gezinnen recht op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, goed nieuws dus. Maar gebruikers van trein, tram en bus in Vlaanderen zien verschillende tarieven naar jaarlijkse traditie stijgen. En wie af en toe het openbaar vervoer gebruikt in Brussel, is vanaf nu geholpen met één ticket voor de verschillende maatschappijen.

Lees meer
bankautomaat

OKRA vraagt maatregelen tegen extra bankkosten

Aan het einde van 2020 deelde de Vlaamse Ouderenraad een handig overzicht van de vernieuwde tarieven van de 11 bekendste banken in ons land. Ouderenvereniging OKRA deed verder onderzoek. Daaruit blijkt dat 76% van de ouderen zou overstappen naar een bank, waar er geen extra kosten worden aangerekend voor niet-digitale basisverrichtingen en die een degelijk aanbod van bankkantoren en -automaten voorziet. De ouderenvereniging vraagt daarom aan minister van Financiën Van Peteghem om gehoor te geven aan die verzuchtingen en de nodige maatregelen te treffen.

Lees meer
kosten banken

Betaal jij extra kosten bij je bank? Een overzicht.

Het uitvoeren van een papieren overschrijving, geld afhalen aan het loket of rekeninguittreksels op papier toegestuurd krijgen, ... Bankklanten betaalden in 2020 vaak al een meerkost voor deze essentiële diensten. Maar in 2021 veranderen er nog een aantal zaken. De Vlaamse ouderenraad onderzocht de vernieuwde tarieven voor de 11 bekendste banken in ons land.

Lees meer
geld en rekenmachine

Nieuwe pensioenberekening voor zelfstandigen

De regering De Croo heeft een nieuwe berekeningsmethode goedgekeurd voor de pensioenen van zelfstandigen. Vanaf volgend jaar zullen deze pensioenen, net als de pensioenen van werknemers, op het volledige beroepsinkomen worden berekend. Wat dat concreet betekent, lees je hier.

Lees meer
phishing pensioendientst

Federale Pensioendienst waarschuwt voor phishing

Een COVID-premie van meer dan 1000 euro voor ouderen die hun bankrekeningnummer doorgeven? Of valse sms’en of e-mails met een link om vakantiegeld te kunnen ontvangen? Dit zijn voorbeelden van valse berichten die momenteel de ronde doen. Tijdens de coronacrisis zijn die pogingen tot phishing sterk toegenomen. De Federale Pensioendienst vraagt burgers om extra op te letten. Wij geven verduidelijking.

Lees meer
familie testament erfrecht duolegaat erfenis

Vlaamse regering hervormt erf- en schenkbelasting

Vanaf 1 juli 2021 wordt het fiscaal interessanter om geld aan een goede vriend na te laten. Het wordt ook aantrekkelijker om bij je overlijden aan een goed doel te schenken. Het gunstig fiscaal regime voor de duolegaten vervalt wel. Bestaande testamenten met een duolegaat worden daarom best voor 1 juli aangepast.

Lees meer
oudere telefoneert aan verminderd tarief

Automatische toekenning sociaal telecomtarief een stap dichterbij

In de commissie Mobiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers is een wetsvoorstel goedgekeurd dat het sociaal tarief voor telecommunicatie automatisch toekent aan wie er recht op heeft. Als ook de plenaire zitting van de Kamer dit voorstel goedkeurt, moeten mensen dit sociaal tarief niet langer zelf aanvragen en komt de korting automatisch bij wie er wettelijk recht op heeft.

Lees meer
geld onbelast bijverdienen verenigingswerk ouderen

Niet langer onbelast bijverdienen in 2021

Op 31 december 2020 verdwijnt de mogelijkheid voor gepensioneerden om onbelast bij te verdienen. Dit jaar kunnen gepensioneerden nog tot 6 340 euro bijverdienen zonder belastingen te moeten betalen op dit bedrag. Het gaat dan om occasionele diensten aan particulieren, zoals grasmaaien of bijles geven, om verenigingswerk of om erkende platformen in de deeleconomie. Vanaf 1 januari 2021 verandert dit echter en zullen hun extra inkomsten ook worden belast.

Lees meer
oudere thuis

Middenveldorganisaties stellen strengere IGO-controles bij ouderen aan de kaak

Deze week verschenen er in enkele kranten berichten rond de controles van de Federale Pensioendienst op de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). De IGO is een uitkering die wordt toegekend aan mensen boven de 65 jaar wiens inkomen te laag is. Vanuit verschillende middenveldorganisaties werd een brief verzonden naar alle Belgische parlementsleden om de controles op de verblijfsvoorwaarde aan de kaak te stellen. De organisaties vinden de vernieuwde, strenge controles sinds juli 2019 een brug te ver.

Lees meer

Strengere controle op IGO

Vanaf 1 juli wordt de controle strenger voor mensen die een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) ontvangen. Voortaan moet je het altijd vooraf melden als je naar het buitenland gaat. Ook als je langer dan 21 dagen op een ander adres binnen België blijft, moet je dat melden. Dat is om fraude tegen te gaan. Tegelijk wordt de procedure vereenvoudigd, zo zegt de pensioendienst.

Lees meer
Euro's

Prof. Decoster: “Koopkracht lage pensioenen is voorbije legislatuur gedaald”

Op vraag van de VRT berekenden twee Leuvense economen de impact van het koopkrachtbeleid van de federale regering. Wat blijkt? Wie gepensioneerd is, is er de voorbije vijf jaar weinig tot niets op vooruitgegaan. De lage pensioenen leiden zelfs koopkrachtverlies. Bovendien worden de Vlaamse besparingen, zoals de afschaffing van het gratis openbaar vervoer, daar nog niet bij meegerekend. De Vlaamse Ouderenraad trekt opnieuw aan de alarmbel.  

Lees meer
Ouderen

Oplossing voor ouderen met leefloon en zorgbudget

65-plussers die recht hebben op een leefloon, zien hun leefloon niet langer dalen wanneer ze ook het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood ontvangen. Dat zijn ministers Vandeurzen en Ducarme overeengekomen, op aandringen van de Federale Adviesraad voor Ouderen en de Vlaamse Ouderenraad. Dit betekent een stap vooruit voor een kleine maar kwetsbare groep ouderen met zorgnoden.

Lees meer