sociaal internetaanbod

Sociaal internetaanbod gelanceerd

Sinds 1 maart 2024 kunnen Belgen met een laag inkomen gebruik maken van een nieuw sociaal internetaanbod. Dat is een gunstig maximumtarief voor een vaste internetverbinding. De federale regering wil met de maatregel zoveel mogelijk huishoudens toegang tot internet garanderen in het kader van digitale inclusie. Het aanbod wordt echter niet automatisch toegekend, dus de Vlaamse Ouderenraad vraagt om alle rechthebbenden rechtstreeks te contacteren.

Lees meer
sociaal internetabonnement

Meer mensen krijgen sociaal internetabonnement

Vanaf 2024 zullen meer dan een half miljoen Belgen van een sociaal internetabonnement kunnen genieten. Dit vervangt het bestaande sociaal telecomtarief. Om iedereen die hier recht op heeft op de hoogte te brengen, werd er een een campagne gelanceerd.

Lees meer
verwarmingspremie

Open brief: Te veel kwetsbare mensen zonder energiepremie

"De federale energiepremie van 196 euro die sinds november tot in maart volgend jaar maandelijks wordt toegekend als antwoord op de energiecrisis, ziet de ouderen die in een Vlaams woonzorgcentrum wonen over het hoofd." Dat klagen diverse middenveldorganisaties, waaronder de Vlaamse Ouderenraad, begin december 2022 aan in een open brief aan de federale regering.

Lees meer
igo controle

Overdreven strenge IGO controles eindelijk afgevoerd

In 2019 voerde de federale regering nieuwe controles in voor wie recht heeft op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Plots moesten mensen die recht hebben op een IGO elk verblijf in het buitenland van meer dan één nacht melden. Ook bepaalde vakanties binnen België moesten gemeld worden. Postbodes controleren sindsdien of mensen wel echt thuis verblijven. Dit zorgde terecht voor veel protest. Minister Lalieux draait de maatregel nu terug.

Lees meer
aardgas

Minimale levering aardgas vanaf 1 november

Je verwarmt met aardgas en betaalt hiervoor via Prepaid (budgetmeterfunctie) van Fluvius? Je hebt te weinig geld om op te laden? Dan kan je vanaf 1 november tot en met 31 maart opnieuw terecht bij het OCMW of Sociaal Huis om een 'minimale levering aardgas' aan te vragen. Nog heel wat mensen weten niet dat de minimumlevering bestaat of dat ze er recht op hebben, ook als je geen klant bent bij het OCMW.

Lees meer
Pensioen

Bekijk de impact van toekomstige loopbaankeuzes op je pensioen

Wijzigt je beroepssituatie? Denk je eraan om deeltijds te werken? Of heb je je studiejaren afgekocht? Het zijn allemaal scenario’s die gevolgen kunnen hebben voor je toekomstig pensioenbedrag. Om de impact van mogelijke loopbaankeuzes beter in te kunnen schatten, werd de website mypension.be met nieuwe functies uitgerust.

Lees meer
geld afhalen

Elf banken engageren zich tot universele bankdienst in België

De federale regering heeft een akkoord bereikt met elf banken in ons land om een universele bankdienst te voorzien voor niet-digitale klanten. De betrokken banken hebben een charter ondertekend. Hierdoor kunnen klanten die dat willen, voor maximaal 60 euro per jaar een zichtrekening met een debetkaart krijgen die niet 100 procent digitaal is. Het streefdoel is om tegen 1 januari 2022 de universele bankdienst op te nemen in het aanbod. 

Lees meer
bankautomaat

Belgische ouderenverenigingen: “Hou bankdiensten voor iedereen toegankelijk”

Belgische ouderenverenigingen luiden de alarmbel over de toenemende moeilijkheid om gebruik te maken van basisdienstverlening door banken. Basisbankieren is een openbare opdracht, maar dit komt in het gedrang als je geen bankkantoor of geldautomaat meer in je buurt vindt of wanneer je steeds meer moet betalen voor het ‘fysiek’ beheren van je geldzaken. “Banken moeten daarom hun verantwoordelijkheid nemen en doeltreffende alternatieven voor digitalisering voorstellen”, klinkt het. 

Lees meer
belastingen

Hulp nodig bij je belastingaangifte? Maak voor 30 juni een afspraak.

Personen die persoonlijke, niet-digitale, hulp nodig hebben bij het invullen van hun belastingaangifte kunnen dit jaar weer een afspraak maken voor een zitdag in de kantoren van de Federale Overheidsdienst Financiën. Die beslissing komt er na een oproep van verschillende middenveldorganisaties, waaronder de Vlaamse Ouderenraad. Je afspraak moet wel vóór 30 juni worden gemaakt, zo meldt de overheidsdienst op zijn website.

Lees meer
IGO controle

Strenge IGO-controles opnieuw voer voor discussie

Financieel kwetsbare ouderen die een inkomensgarantie ontvangen, worden sinds begin 2020 strenger gecontroleerd. Meer dan 40 organisaties, waaronder verschillende ouderenorganisaties, armoedeverenigingen, vakbonden en ziekenfondsen vragen om die controles, die door de crisis tijdelijk werden opgeschort, niet opnieuw uit te voeren. Ook de vakbonden van de postbodes, die deze controles doen, hebben zich bij deze coalitie aangesloten.

Lees meer
energiezuinig toestel korting

Kortingsbonnen voor energiezuinige toestellen te weinig benut

200.000 gezinnen in Vlaanderen hebben recht op een sociaal tarief voor hun gas en elektriciteit. Al die gezinnen hebben jaarlijks ook recht op twee kortingsbonnen van Fluvius, ter waarde van 150 euro, om een energiezuinig toestel te kopen. Toch blijkt uit een rapport van de Vlaamse Ombudsman dat amper 15.000 mensen zo’n bon aanvragen.

Lees meer
vriendenerfenis

Nalatenschap aan vrienden of goede doelen vanaf 1 juli goedkoper

In de commissie Financiën van het Vlaams Parlement is de vriendenerfenis goedgekeurd. Hiermee kunnen mensen een bepaald deel van hun erfenis voordelig nalaten aan een of meerdere goede vrienden of verre familieleden. Vanaf 1 juli 2021 kan je met deze vriendenerfenis tot maximaal 15 000 euro nalaten aan het tarief van 3%. Het wordt ook interessanter om een schenking te doen of iets na te laten aan een goed doel.

Lees meer
februari veranderingen

Enkele veranderingen vanaf februari 2021

Vanaf 1 februari hebben meer gezinnen recht op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, goed nieuws dus. Maar gebruikers van trein, tram en bus in Vlaanderen zien verschillende tarieven naar jaarlijkse traditie stijgen. En wie af en toe het openbaar vervoer gebruikt in Brussel, is vanaf nu geholpen met één ticket voor de verschillende maatschappijen.

Lees meer
bankautomaat

OKRA vraagt maatregelen tegen extra bankkosten

Aan het einde van 2020 deelde de Vlaamse Ouderenraad een handig overzicht van de vernieuwde tarieven van de 11 bekendste banken in ons land. Ouderenvereniging OKRA deed verder onderzoek. Daaruit blijkt dat 76% van de ouderen zou overstappen naar een bank, waar er geen extra kosten worden aangerekend voor niet-digitale basisverrichtingen en die een degelijk aanbod van bankkantoren en -automaten voorziet. De ouderenvereniging vraagt daarom aan minister van Financiën Van Peteghem om gehoor te geven aan die verzuchtingen en de nodige maatregelen te treffen.

Lees meer
geld en rekenmachine

Nieuwe pensioenberekening voor zelfstandigen

De regering De Croo heeft een nieuwe berekeningsmethode goedgekeurd voor de pensioenen van zelfstandigen. Vanaf volgend jaar zullen deze pensioenen, net als de pensioenen van werknemers, op het volledige beroepsinkomen worden berekend. Wat dat concreet betekent, lees je hier.

Lees meer
phishing pensioendientst

Federale Pensioendienst waarschuwt voor phishing

Een COVID-premie van meer dan 1000 euro voor ouderen die hun bankrekeningnummer doorgeven? Of valse sms’en of e-mails met een link om vakantiegeld te kunnen ontvangen? Dit zijn voorbeelden van valse berichten die momenteel de ronde doen. Tijdens de coronacrisis zijn die pogingen tot phishing sterk toegenomen. De Federale Pensioendienst vraagt burgers om extra op te letten. Wij geven verduidelijking.

Lees meer
familie testament erfrecht duolegaat erfenis

Vlaamse regering hervormt erf- en schenkbelasting

Vanaf 1 juli 2021 wordt het fiscaal interessanter om geld aan een goede vriend na te laten. Het wordt ook aantrekkelijker om bij je overlijden aan een goed doel te schenken. Het gunstig fiscaal regime voor de duolegaten vervalt wel. Bestaande testamenten met een duolegaat worden daarom best voor 1 juli aangepast.

Lees meer
oudere telefoneert aan verminderd tarief

Automatische toekenning sociaal telecomtarief een stap dichterbij

In de commissie Mobiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers is een wetsvoorstel goedgekeurd dat het sociaal tarief voor telecommunicatie automatisch toekent aan wie er recht op heeft. Als ook de plenaire zitting van de Kamer dit voorstel goedkeurt, moeten mensen dit sociaal tarief niet langer zelf aanvragen en komt de korting automatisch bij wie er wettelijk recht op heeft.

Lees meer