ieders stem telt

'Ieders Stem Telt' tijdens de lokale verkiezingen van 2024

Op zondag 13 oktober vinden de gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaats. Een groep van 30 middenveldorganisaties, waaronder de Vlaamse Ouderenraad, bundelt de krachten onder de noemer 'Ieders stem telt'. Want we vinden het erg belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar stem uit te brengen. Zeker omdat we mógen maar niet moéten gaan stemmen voor deze lokale verkiezingen. En dat kan ervoor zorgen dat bepaalde groepen in onze samenleving hun stem niet uitbrengen.  

Lees meer
Zorgraden tegen corona

Zorgraden nu officieel erkend

Sinds woensdag 1 juli zijn de zorgraden van 60 eerstelijnszones in Vlaanderen formeel erkend. Dat is een enorme sprong voorwaarts. Het is een kleine, maar belangrijke administratieve stap, die zal bijdragen aan een betere samenwerking binnen de eerste lijn. Bovendien kunnen de eerstelijnszones een belangrijke rol spelen bij de aanpak van de coronacrisis.

Lees meer
grootouders voor het klimaat

Grootouders voor het klimaat lezen omgekeerde nieuwjaarsbrief voor

Op 1 januari lezen heel wat kinderen, soms onder lichte dwang en vaak met rode wangetjes, hun nieuwjaarsbrief voor aan (groot)ouders, tantes en nonkels. De grootouders voor het klimaat besloten om dit jaar ook eens hun wensen in een nieuwjaarsbrief te gieten. Ambassadeur Marc De Bel kroop in zijn pen en las de brief voor.

Lees meer
Kwetsbare burgers

45 methodieken om beleidsparticipatie mogelijk te maken

Lokale besturen worden door de Vlaamse overheid aangemoedigd om het lokaal beleid vorm te geven op een participatieve wijze. Dat betekent dat de inwoners van de gemeente inspraak moeten hebben in het volledige beleidsvormingsproces, van voorstel tot evaluatie. Dat is niet altijd vanzelfsprekend, zeker niet bij burgers in kwetsbare situaties, als laaggeschoolde, anderstalige of minder-mobiele burgers. Om hieraan tegemoet te komen publiceerde VVSG een methodiekenbundel met 45 methodieken die lokale beleidsparticipatie mogelijk moeten maken.

Lees meer
Favo

FAVO publiceert jaarverslag

Na een inactief jaar in 2017, hebben de commissies van de federale Adviesraad enthousiast de draad weer opgepakt in 2018. Dat resulteerde in 12 adviezen. Het opgeleverde werk wordt samengevat in een jaarverslag.

Lees meer

Hervorming van de eerste lijn: samenstelling van zorgraden

Vlaanderen werd opgedeeld in 60 eerstelijnszones. Die zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Elke eerstelijnszone moet aangestuurd worden door een zorgraad. De Vlaamse Regering keurde daarom op 17 mei 2019 het uitvoeringsbesluit voor de erkenning en subsidiëring van die zorgraden goed.

Lees meer
Beheersovereenkomst

Nieuwe beheersovereenkomst en verhoging subsidies Vlaamse Ouderenraad

Tromgeroffel! Deze week ondertekende minister Vandeurzen de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse Ouderenraad. Daarmee krijgt de Vlaamse Ouderenraad extra opdrachten en verhoogt de Vlaamse regering de subsidie. We zijn zeer tevreden met deze erkenning en extra werkingsmiddelen. Op die manier kunnen we nog meer en beter de stem van de ouderen in het beleid vertegenwoordigen.

Lees meer
Grootouders voor het klimaat

Grootouders voor het Klimaat steunen Youth For Climate

Al vier donderdagen op rij verzamelen jongeren van over heel België zich in Brussel. Ze vragen beleidsmakers om duidelijke keuzes te maken inzake de klimaatopwarming. Deze ‘Youth for Climate’ krijgt de volle steun van de ‘Grootouders voor het Klimaat’, ouderen die na enkele weken van informeel actie voeren, nu ook een officiële onafhankelijke beweging zijn. Klimaat verbindt, over generaties heen!

Lees meer
Ouderenraden

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal lanceert ouderenraden.be

Met als slagzin ‘Inspiratie voor en door lokale ouderenraden’ willen we met ouderenraden.be leden van ouderenraden, gemeentebesturen, ouderenverenigingen en andere geïnteresseerden inspireren, motiveren en informeren. Op deze nieuwe website vind je tal van inspirerende voorbeelden van lokale ouderenbeleidsparticipatie. Ook nieuws over het lokale ouderenbeleid diepen we verder uit.

Lees meer

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal klopt derde werkjaar af

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal kan terugblikken op een geslaagd derde werkjaar (september 2017 - augustus 2018). Er werden heel wat initiatieven opgezet die lokale ouderenraden nog beter ondersteunen in hun werking. Blik samen met ons terug in het nieuwe jaarverslag.

Lees meer
Lievegem

Ouderen vragen participatie aan het ouderenbeleid in fusiegemeente Lievegem

De drie ouderenadviesraden van Waarschoot, Lovendegem en Zomergem doen een oproep aan de nieuwe bestuurders van fusiegemeente Lievegem om in die gemeente volop rekening te houden met de inspraak van de zestigplussers. Ze stelden een memorandum op. Daarin pleiten ze onder andere voor de oprichting van een ouderenraad die beleidsadviserend werkt. Ze vragen daarbij ook ondersteuning van een ouderenbeleidscoördinator.

Lees meer
Kortom: 10 adviezen voor een sterke lokale communicatie

Kortom: 10 adviezen voor een sterke lokale communicatie

De verkiezingen van 14 oktober 2018 naderen. Om het belang van communicatie op de radar te zetten schreef Kortom een ‘communicatief memorandum’ met 10 tips voor een sterke lokale communicatie. Inwoners betrekken bij beleid? Kiezers informeren over beslissingen en plannen? Burgers en medewerkers zelf verantwoordelijkheid laten opnemen? Een goed communicatiebeleid draagt daartoe bij! Ook voor lokale ouderenraden kunnen deze adviezen interessant zijn.

Lees meer
KBS

Suggestiebundel: ‘Samen werken aan samenleven in uw gemeente’

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stelt de Koning Boudewijnstichting een suggestiebundel voor om het werk van (toekomstige) lokale mandatarissen te inspireren. Dit document doet onder meer voorstellen en aanbevelingen over zorgzame buurten, dementievriendelijke gemeenten, water- en energiearmoede,… Een aantal relevante thema’s, ook voor ouderen. Deze suggestiebundel kan ook inspirerend zijn voor andere groepen, zoals bijvoorbeeld lokale ouderenraden.

Lees meer
Beestig wijs

Seniorenraad Kortenaken is fier op... ‘Beestig Wijs’

De seniorenraad van Kortenaken, het OCMW, de thuiszorgdiensten en de organisatie ‘Beestig Wijs Zorgaanbod’ zijn van start gegaan met een uniek pilootproject. Ouderen die weinig sociale contacten hebben of amper uit hun huis geraken, kunnen voortaan bezoek krijgen van een hond.

Lees meer

Zorg- en welzijnswerkers verenigen zich in 60 eerstelijnszones

Zorg- en hulpverleners, welzijnswerkers en lokale besturen hebben zich de afgelopen weken verenigd in 60 eerstelijnszones. Eerder al waren er 49 zones goedgekeurd met 245 van de 308 gemeenten in Vlaanderen. Nu hebben ook de overgebleven gemeentes zich aangesloten bij een van die zones of samen een nieuwe zone gevormd. In enkele zeldzame gevallen, waar geen volledige consensus haalbaar was, hakte de Vlaamse Regering de knoop door. Het geheel resulteerde in 60 zones, elke gemeente in Vlaanderen maakt nu deel uit van een eerstelijnszone.

Lees meer

Ouderenraad Zedelgem stelt memorandum voor aan lokale politieke partijen

De ouderenraad in Zedelgem gaf zijn volle steun en goedkeuring aan het door de ouderenverenigingen opgemaakte memorandum voor de lokale verkiezingen en nam het initiatief om het voor te stellen aan alle afgevaardigden van de lokale politieke partijen. Het memorandum is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen alle lokale ouderenverenigingen.

Lees meer
Terugblik 1 juni

Terugblik studiedag ‘Lokale uitdagingen ontrafeld’

Op vrijdag 1 juni 2018 organiseerde Vlaamse Ouderenraad · Lokaal een studiedag rond diverse uitdagingen waar lokale ouderenraden voor staan. Een honderdtal geïnteresseerden kwamen naar Brussel om deze bij te wonen. We blikken terug op een goed gevulde dag, die verschillende recente beleidskeuzes met impact op het lokale ouderenbeleid belichtte.

Lees meer
GDPR

De nieuwe privacywetgeving – Hoe als lokale ouderenraad hiermee omgaan?

Sinds 25 mei is de GDPR van kracht, de nieuwe Europese privacywetgeving. Deze regelgeving legt de spelregels vast over het gebruik en de bescherming van persoonlijke gegevens. De Vlaamse Ouderenraad kreeg enkele vragen van lokale ouderenraden. Hoe moeten zij hiermee omgaan? Moeten ze zich zorgen maken? Met deze tips helpen we je alvast op weg.

Lees meer
Latem

Seniorenraad Latem-Deurle overhandigt memorandum

De Latemse Seniorenraad nam de wensen van de ouderen in de gemeente ter harte bij het ontwikkelen van een memorandum voor de komende gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ze bevroegen de ouderen in de gemeente en bundelden de voornaamste conclusies.

Lees meer