Kwetsbare burgers
20 September 2019

45 methodieken om beleidsparticipatie mogelijk te maken

Lokale besturen worden door de Vlaamse overheid aangemoedigd om het lokaal beleid vorm te geven op een participatieve wijze. Dat betekent dat de inwoners van de gemeente inspraak moeten hebben in het volledige beleidsvormingsproces, van voorstel tot evaluatie. Dat is niet altijd vanzelfsprekend, zeker niet bij burgers in kwetsbare situaties, als laaggeschoolde, anderstalige of minder-mobiele burgers. Om hieraan tegemoet te komen publiceerde VVSG een methodiekenbundel met 45 methodieken die lokale beleidsparticipatie mogelijk moeten maken.

Lees meer
Favo
20 juni 2019

FAVO publiceert jaarverslag

Na een inactief jaar in 2017, hebben de commissies van de federale Adviesraad enthousiast de draad weer opgepakt in 2018. Dat resulteerde in 12 adviezen. Het opgeleverde werk wordt samengevat in een jaarverslag.

Lees meer
Beheersovereenkomst
25 april 2019

Nieuwe beheersovereenkomst en verhoging subsidies Vlaamse Ouderenraad

Tromgeroffel! Deze week ondertekende minister Vandeurzen de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse Ouderenraad. Daarmee krijgt de Vlaamse Ouderenraad extra opdrachten en verhoogt de Vlaamse regering de subsidie. We zijn zeer tevreden met deze erkenning en extra werkingsmiddelen. Op die manier kunnen we nog meer en beter de stem van de ouderen in het beleid vertegenwoordigen.

Lees meer
Grootouders voor het klimaat
01 februari 2019

Grootouders voor het Klimaat steunen Youth For Climate

Al vier donderdagen op rij verzamelen jongeren van over heel België zich in Brussel. Ze vragen beleidsmakers om duidelijke keuzes te maken inzake de klimaatopwarming. Deze ‘Youth for Climate’ krijgt de volle steun van de ‘Grootouders voor het Klimaat’, ouderen die na enkele weken van informeel actie voeren, nu ook een officiële onafhankelijke beweging zijn. Klimaat verbindt, over generaties heen!

Lees meer
Ouderenraden
09 november 2018

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal lanceert ouderenraden.be

Met als slagzin ‘Inspiratie voor en door lokale ouderenraden’ willen we met ouderenraden.be leden van ouderenraden, gemeentebesturen, ouderenverenigingen en andere geïnteresseerden inspireren, motiveren en informeren. Op deze nieuwe website vind je tal van inspirerende voorbeelden van lokale ouderenbeleidsparticipatie. Ook nieuws over het lokale ouderenbeleid diepen we verder uit.

Lees meer
02 november 2018

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal klopt derde werkjaar af

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal kan terugblikken op een geslaagd derde werkjaar (september 2017 - augustus 2018). Er werden heel wat initiatieven opgezet die lokale ouderenraden nog beter ondersteunen in hun werking. Blik samen met ons terug in het nieuwe jaarverslag.

Lees meer
Lievegem
30 augustus 2018

Ouderen vragen participatie aan het ouderenbeleid in fusiegemeente Lievegem

De drie ouderenadviesraden van Waarschoot, Lovendegem en Zomergem doen een oproep aan de nieuwe bestuurders van fusiegemeente Lievegem om in die gemeente volop rekening te houden met de inspraak van de zestigplussers. Ze stelden een memorandum op. Daarin pleiten ze onder andere voor de oprichting van een ouderenraad die beleidsadviserend werkt. Ze vragen daarbij ook ondersteuning van een ouderenbeleidscoördinator.

Lees meer
Kortom: 10 adviezen voor een sterke lokale communicatie
17 augustus 2018

Kortom: 10 adviezen voor een sterke lokale communicatie

De verkiezingen van 14 oktober 2018 naderen. Om het belang van communicatie op de radar te zetten schreef Kortom een ‘communicatief memorandum’ met 10 tips voor een sterke lokale communicatie. Inwoners betrekken bij het beleid? Kiezers informeren over beslissingen en plannen? Burgers en medewerkers zelf verantwoordelijkheid laten opnemen? Een goed communicatiebeleid draagt daartoe bij! Ook voor lokale ouderenraden kunnen deze adviezen interessant zijn.

Lees meer
KBS
27 juli 2018

Suggestiebundel: ‘Samen werken aan samenleven in uw gemeente’

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stelt de Koning Boudewijnstichting een suggestiebundel voor om het werk van (toekomstige) lokale mandatarissen te inspireren. Dit document doet onder meer voorstellen en aanbevelingen over zorgzame buurten, dementievriendelijke gemeenten, water- en energiearmoede,… Een aantal relevante thema’s, ook voor ouderen. Deze suggestiebundel kan ook inspirerend zijn voor andere groepen, zoals bijvoorbeeld lokale ouderenraden.

Lees meer
Beestig wijs
06 juli 2018

Seniorenraad Kortenaken is fier op... ‘Beestig Wijs’

De seniorenraad van Kortenaken, het OCMW, de thuiszorgdiensten en de organisatie ‘Beestig Wijs Zorgaanbod’ zijn van start gegaan met een uniek pilootproject. Ouderen die weinig sociale contacten hebben of amper uit hun huis geraken, kunnen voortaan bezoek krijgen van een hond.

Lees meer
29 juni 2018

Ouderenraad Zedelgem stelt memorandum voor aan lokale politieke partijen

De ouderenraad in Zedelgem gaf zijn volle steun en goedkeuring aan het door de ouderenverenigingen opgemaakte memorandum voor de lokale verkiezingen en nam het initiatief om het voor te stellen aan alle afgevaardigden van de lokale politieke partijen. Het memorandum is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen alle lokale ouderenverenigingen.

Lees meer
Terugblik 1 juni
08 juni 2018

Terugblik studiedag ‘Lokale uitdagingen ontrafeld’

Op vrijdag 1 juni 2018 organiseerde Vlaamse Ouderenraad · Lokaal een studiedag rond diverse uitdagingen waar lokale ouderenraden voor staan. Een honderdtal geïnteresseerden kwamen naar Brussel om deze bij te wonen. We blikken terug op een goed gevulde dag, die verschillende recente beleidskeuzes met impact op het lokale ouderenbeleid belichtte.

Lees meer
GDPR
08 juni 2018

De nieuwe privacywetgeving – Hoe als lokale ouderenraad hiermee omgaan?

Sinds 25 mei is de GDPR van kracht, de nieuwe Europese privacywetgeving. Deze regelgeving legt de spelregels vast over het gebruik en de bescherming van persoonlijke gegevens. De Vlaamse Ouderenraad kreeg enkele vragen van lokale ouderenraden. Hoe moeten zij hiermee omgaan? Moeten ze zich zorgen maken? Met deze tips helpen we je alvast op weg.

Lees meer
Latem
11 mei 2018

Seniorenraad Latem-Deurle overhandigt memorandum

De Latemse Seniorenraad nam de wensen van de ouderen in de gemeente ter harte bij het ontwikkelen van een memorandum voor de komende gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ze bevroegen de ouderen in de gemeente en bundelden de voornaamste conclusies.

Lees meer
Campagne ‘Ik stem ook’
04 mei 2018

Campagne ‘Ik stem ook’ brengt niet-Belgen naar het stemhokje

Ook niet-Belgen hebben recht om mee te praten en te beslissen wie hun stad of gemeente zal besturen. Als je geen Belgische nationaliteit hebt, kan je dus ook je stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Let wel, je dient je vóór 31 augustus 2018 als kiezer te registreren bij de gemeente.

Lees meer
Memorandum Cruciaal Lokaal
27 april 2018

Memorandum Cruciaal Lokaal

Op 14 oktober 2018 zijn het lokale verkiezingen in Vlaanderen. Naar aanleiding daarvan wil Zorgnet-Icuro de zorgvoorzieningen, de lokale besturen, collega-actoren, burgers én cliënten initiëren, uitdagen, stimuleren en motiveren tot een dialoog over de thema’s zorg en welzijn. Als leidraad daarvoor schreef Zorgnet-Icuro de inspiratietekst 'Cruciaal Lokaal' en een checklist met vragen. Die bieden ondersteuning om de lokale dialoog over het thema zorg en welzijn in je gemeente te voeden. De dialoog start immers cruciaal lokaal.

Lees meer
Blankenberge
19 april 2018

Blankenbergse zestigplussers laten van zich horen

49% van de Blankenbergse bevolking is zestigplusser. De seniorenraad wil zijn rol als klankbord voor deze ouderen waarmaken. Via een flyer, debatnamiddag en een bevraging peilden ze naar de noden en behoeften van de inwoners. Met de resultaten gingen ze aan de slag en zo kwam het memorandum tot stand. Dat geeft aanbevelingen over 9 kernthema’s.

Lees meer
Minderhedenforum stelt memorandum verkiezingen 2018 voor
14 april 2018

Memorandum Minderhedenforum 'Hefbomen voor lokale besturen'

Het Minderhedenforum heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 een memorandum ontworpen. Ze delen aanbevelingen, hefbomen en prioriteiten voor lokale besturen om werk te maken van een kwalitatief beleid dat de maatschappelijke positie van mensen met een migratieachtergrond versterkt.

Lees meer
06 april 2018

Wat vinden de Poperingse ouderen belangrijk?

De ouderenraad van Poperinge maakte een memorandum naar aanleiding van de lokale verkiezingen 2018. Essentieel is dat elke oudere de kans krijgt om actief ouder te worden, en dat niet enkel op fysiek vlak. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om in zijn situatie en met zijn competenties ouder te worden. Zo wordt het sociaal, mentaal en lichamelijk welzijn bevorderd, kan je maatschappelijk participeren en jezelf blijven ontplooien. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol.

Lees meer