de warmste week

Oproep: De Warmste Week zoekt projecten die kansarmoede aanpakken

De Warmste Week draait dit jaar rond het thema Kansarmoede. Non-profitorganisaties kunnen projecten indienen die kansen creëren, inclusiviteit bevorderen, drempels wegwerken of sensibiliseren rond kansarmoede of gelijke kansen. Ook organisaties die voor en met ouderen werken worden sterk aangemoedigd hun project in te dienen.

Lees meer
tele-onthaal

Word vrijwilliger bij Tele-Onthaal

Anoniem en gratis luistert Tele-Onthaal 7 op 7 naar mensen met grote of kleine zorgen. Zo’n 330 mensen per dag doen een beroep op de Tele-Onthaalvrijwilligers met hun verhaal van verdriet, gemis, pijn, frustratie of zorgen. Op jaarbasis ontvangt Tele-Onthaal zo’n 121.000 telefoon- en chatoproepen. En jij kan ook zo’n luisterend oor bieden!

Lees meer
eforto

Gezocht: 65-plussers die medisch toestel testen

De onderzoeksgroep ‘Frailty in Ageing’ van de Vrije Universiteit Brussel zoekt ouderen die de gebruiksvriendelijkheid van het medisch toestel ‘eforto®’ willen testen. Het toestel kan je handknijpkracht, spiervermoeibaarheid en je eigen ervaren vermoeidheid meten.  

Lees meer
kom uit je kop

Oproep: 80-plussers die met zelfmoordgedachten worstel(d)en

Misschien zag je de campagne 'Kom uit je kop' al passeren? Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) wil met die campagne mannen en hun omgeving aanmoedigen om open te communiceren over mentale moeilijkheden. Ook wil het Expertisecentrum hen stimuleren om sneller de stap naar hulp te zetten. Omdat vooral mannelijke 80-plussers een grote risicogroep zijn wat betreft zelfdoding, gaan we samen met VLESP op zoek naar getuigenissen. Ben jij een 80-plusser die donkere gedachten had of heeft? Dan is jouw getuigenis heel erg waardevol. 

Lees meer
hoppin

Oproep: Geef je mening over een nieuwe mobiliteitsapp

In juli 2020 lanceerde de Vlaamse overheid de 'Hoppin'. Hoppin bundelt vervoersoplossingen in Vlaanderen zodat je makkelijk kan overstappen van het ene vervoersmiddel naar het andere, bijvoorbeeld van de trein of de bus naar een auto of een deelfiets. Via een app zoek je makkelijk de aansluitingen op en kan je onder andere ook tickets kopen. De app is in nog ontwikkeling, maar jij kan 'm nu al uittesten. Je mening kan bepalend zijn voor de toegankelijkheid van de app.

Lees meer
lgbtq

Enquête: Jouw kennis over LGBTQ+

Bij de Gezinsbond loopt momenteel het project ‘Alle liefs voor M/V/X’. Hiermee wil de organisatie bijdragen aan het welbevinden van LGBTQ+*-jongeren en hun familiale context, waar grootouders een onmiskenbare rol in spelen. Het aanbod voor grootouders rond de seksuele of romantische oriëntatie, genderidentiteit en –expressie is erg beperkt. Daar wil de Gezinsbond verandering in brengen. Ze organiseren een enquête die polst naar de noden en ervaringen van grootouders op vlak van deze thematiek.

Lees meer
op stap met je brein

Deelnemers gezocht: ‘Op stap met je brein’

Op stap met je brein is een wandelprogramma van onderzoekers van de UGent en de KULeuven. Zes maanden lang gaan 65-plussers samen met een begeleider op stap, en dat twee keer per week. De onderzoekers willen zo nagaan wat de effecten zijn van verschillende wandelprogramma’s op de cognitie, het psychosociaal welzijn en de fysieke activiteit.

Lees meer
zelfbeschadiging

Enquête: Zelfbeschadiging bij ouderen

Voor haar doctoraatsonderzoek aan de VUB is Lisa Van Hove op zoek naar 60-plussers die een vragenlijst willen invullen rond zelfbeschadiging. Met het onderzoek wil ze meer te weten komen over het fysiek, psychologisch en sociaal functioneren van 60-plussers en hoe dit in verband staat met zelfbeschadigend gedrag. Iedereen kan deelnemen aan het onderzoek, ook als je nog niet in aanraking kwam met zelfbeschadiging.

Lees meer
buurtprojecten

Oproep: verbindende buurtprojecten gezocht

De Matexi Award bekroont initiatieven die buren dichter bij elkaar brengen. Het doel is het buurtgevoel stimuleren en de nadruk te leggen op het belang van goede en leefbare buurten waar het aangenaam samenwonen is. Maak jij deel uit van zo’n initiatief? Waag dan je kans!

Lees meer
Grijs aan zet

Oproep: Heb jij het gevoel dat er beslissingen in jouw plaats genomen worden? Deel je verhaal!

‘Grijs aan Zet’ is een initiatief van Avansa Mid- en Zuidwest, Amnesty International en Het Bataljong. De campagne luistert naar verhalen over mensenrechten en hoe ze verstillen naarmate je ouder wordt. Want we leven in een maatschappij die heel vaak beslissingen neemt in plaats van ouderen, of ze nu thuis wonen of elders. De coronacrisis maakt dat extra duidelijk. Heb jij zo’n verhaal? Deel het.

Lees meer
ouderen aan het koken

Gezocht: Ouderen met maatschappelijk engagement

De afgelopen jaren was er heel wat onderzoek naar de kwetsbaarheden en behoeften van ouderen. De talrijke bijdragen die oudere volwassenen in een kwetsbare positie aan de samenleving leveren, hebben minder aandacht gekregen. Daar wil een nieuw Europees onderzoek verandering in brengen. Krijg jij hulp aan huis én ben je maatschappelijk actief? Neem deel aan het onderzoek!

Lees meer
medicatie

Gezocht: initiatieven rond medicatiegebruik ouderen

Ben jij een zorgverlener in de eerstelijnszorg? Werk je positieve initiatieven uit voor ouderen die dagelijks 5 of meer medicamenten nemen? Dan kan je enkele onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven helpen bij hun onderzoek POSITIEF.

Lees meer
onderhoudsplicht

Enquête ‘Onderhoudsplicht in België moderniseren’

Wist je dat het Belgische alimentatierecht al sinds 1804 quasi ongewijzigd is? Nochtans is het concept 'familie' de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Er is een grotere diversiteit in vormen van samenleven en opvoeding van kinderen, waardoor het moeilijk is om te bepalen wat een gezin nu een 'gezin' maakt. Het onderzoek ‘FamSol 2.0’ zoekt daarom naar manieren om de familiale onderhoudsverplichtingen in België te moderniseren. En jij kan de onderzoekers daarbij helpen.

Lees meer
mantelzorger

Enquête ‘Jouw mening als mantelzorger van een persoon met dementie?’

De meeste mensen met dementie verblijven thuis. Velen onder hen krijgen hulp en ondersteuning van mantelzorgers. Zij doen dit uit liefde, maar soms hebben de situatie en de zorg ook een negatieve impact op hun welzijn en gezondheid. Wetenschappers in de Verenigde Staten ontwikkelden een interventie die helpt om gezinsleden te ondersteunen in dit proces. Onderzoekers van de KU Leuven willen bekijken of zo’n interventie ook in Vlaanderen kan werken. En jij kan hen daarbij helpen.

Lees meer
kinderloos

Oproep: Mannen die ongewenst kinderloos zijn

Anneleen Bogaert, masterstudente Sociale Agogiek aan de Vrije Universiteit Brussel, is voor haar masterproef op zoek naar 60-plus mannen. Specifiek gaat het om mannen die een kinderwens hadden, maar door verschillende omstandigheden die wens niet hebben kunnen vervullen.  

Lees meer