deskundige vlaamse ouderenraad

Gezocht: Word jij onze nieuwe onafhankelijke deskundige?

Naast 30 lidorganisaties telt de Vlaamse Ouderenraad ook 4 lid-deskundigen onder haar leden. Vanuit hun expertise over ouderen, ouder worden en ouderenbeleid vertolken zij een onafhankelijke stem in onze algemene vergadering en bestuur. Als lid-deskundige kan je ook deelnemen aan onze thematische commissies die jou interesseren. Eind 2022 komen twee mandaten als lid-deskundige vrij. In functie van het genderevenwicht zoeken we specifiek naar twee vrouwelijke lid-deskundigen. Voel jij je aangesproken? Bezorg ons dan ten laatste op 27 januari je kandidatuur!

Lees meer
vragenlijst

Neem deel: Preventiepeiling bij lokale dienstencentra

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw nodigt opnieuw alle lokale dienstencentra in Vlaanderen en Brussel uit om deel te nemen aan de Preventiepeiling.  Met die bevraging wordt de kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij lokale dienstencentra in kaart gebracht.

Lees meer
gehoorverlies

Gezocht: Normaalhorende en slechthorende personen

Slechthorende personen ervaren vaak moeilijkheden met het verstaan van gesprekken in rumoer. Zij moeten zich meer inspannen om te luisteren. Steeds vaker wordt vermoed dat er bij mensen met gehoorverlies een link is met het cognitief functioneren. Onderzoekers willen daarom meer zicht krijgen op de relatie tussen dat cognitief functioneren en het verstaan van gesprekken.  

Lees meer
enquete

Enquête: Leeftijdsneutrale vragenlijsten

Zijn vragenlijsten die persoonlijkheid meten wel leeftijdsneutraal? Die vraag staat centraal in het onderzoek van Morag Facon, doctoraatsstudente in de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. In het onderzoek gaat men na of vragenlijsten in onderzoeken gebruikt kunnen worden bij personen van verschillende leeftijden.

Lees meer
broer en zus

Onderzoek: Familiale solidariteit tussen broers en zussen

In onze huidige maatschappij komt een grote diversiteit aan gezinssituaties voor. Nieuw samengestelde gezinnen brengen andere vormen van broer-zus relaties met zich mee, waarbij nieuwe banden worden gecreëerd. Voor haar masterproef Rechten gaat Jacklien Ackx daarom op zoek naar familiale solidariteit tussen broers en zussen. Zij plant daarvoor enkele interviews met personen die een (of meerdere) volle broer of zus, halfbroer of halfzus, stiefbroer of stiefzus hebben. Ook als je samen opgroeide met andere kinderen waarmee je een bijzonder affectieve band ontwikkelde (zoals een pleegkind), kan j

Lees meer
vroegtijdige zorgplanning

Enquête: Richtlijn Vroegtijdige Zorgplanning bij mensen met dementie

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Palliatieve Zorg Vlaanderen organiseren in maart 2023 een studiedag. Op die dag staan actuele inzichten over palliatieve zorg en dementie centraal. In aanloop naar deze studiedag doen ze een bevraging bij professionals die beroepsmatig in contact komen met mensen met dementie.

Lees meer
toekomst ouderenzorg

De ouderenzorg van de toekomst: Deel jouw mening!

Stel dat jij morgen langdurige zorg nodig hebt, hoe hoop jij dan dat je leven er met die zorg uitziet? Of krijg je momenteel zorg of verblijf je in een woonzorgvoorziening, en heb je ideeën over hoe het leven en de zorg in de toekomst nog beter kunnen? Voor een nieuwe campagne is de Vlaamse Ouderenraad benieuwd naar jouw dromen. Hoe moet de zorg die je in de toekomst krijgt, eruitzien? We denken er samen over na.

Lees meer
autisme

Oproep: 55-plusser met autisme? Vul deze enquête in.

De Vlaamse Vereniging Autisme start een project voor 55-plussers met autisme. De vereniging wil een brug slaan naar organisaties voor mensen met autisme én wil ons bewustmaken rond de noden van mensen met autisme. Daarom zoeken ze 55-plussers met autisme die een enquête willen invullen.

Lees meer
vn-verdrag ouderen

Petitie Amnesty International: ‘Bescherm de rechten van ouderen!’

Op 1 oktober, de Internationale dag van de Ouderen, vroeg de Vlaamse Ouderenraad aan onze beleidsmakers om een actieve rol op te nemen in het VN-debat rond ouderenrechten. Ook andere organisaties, zoals AGE Platform Europe, HelpAge International, Unia en tal van ouderen- en ontwikkelingsorganisaties, zijn van mening dat ons land iets moet ondernemen. En ook Amnesty International laat van zich horen. De mensenrechtenorganisatie roept via een petitie de Belgische overheid op om zich actief in te zetten voor een nieuw VN-Verdrag voor de rechten van ouderen. Ook jij kan de petitie ondertekenen.

Lees meer
vriendenmakers

Projectoproep ‘De vriendenmakers’

Cera gaat op zoek naar 50 lokale, inclusieve en warme initiatieven waar mensen met dementie welkom zijn om aan te sluiten bij groepsactiviteiten. Zo willen ze streven naar een samenleving waarin iedereen telt. Dien je project in en maak kans op financiële steun!

Lees meer
energiefactuur

Oproep: Maak jij je zorgen over je energiefactuur?

De ongeziene energieprijzen zorgden er de afgelopen maanden voor dat al heel wat mensen moeite hadden om hun energiefacturen te betalen. En daar lijkt niet meteen verandering in te komen. De dalende temperaturen zorgen er bovendien voor dat bij heel wat mensen de angst voor de winter er goed inzit. Volgens Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws vrezen 2 op de 3 Belgen hun energiefactuur niet te kunnen betalen. En jij? Laat het ons weten!

Lees meer
de warmste week

Oproep: De Warmste Week zoekt projecten die kansarmoede aanpakken

De Warmste Week draait dit jaar rond het thema Kansarmoede. Non-profitorganisaties kunnen projecten indienen die kansen creëren, inclusiviteit bevorderen, drempels wegwerken of sensibiliseren rond kansarmoede of gelijke kansen. Ook organisaties die voor en met ouderen werken worden sterk aangemoedigd hun project in te dienen.

Lees meer
tele-onthaal

Word vrijwilliger bij Tele-Onthaal

Sinds de coronapendemie zijn het aantal telefoontjes bij Tele-Onthaal toegenomen. En de financiële kopzorgen die de laatste maanden alsmaar toenemen, zorgen ervoor dat er opnieuw veel mensen naar Tele-Onthaal bellen. Vrijwilligers van de hulplijn luisteren 7 op 7 naar mensen met grote of kleine zorgen. Zo’n 2.480 mensen doen per week een beroep op de Tele-Onthaalvrijwilligers. En jij kan ook zo’n luisterend oor bieden!

Lees meer
eforto

Gezocht: 65-plussers die medisch toestel testen

De onderzoeksgroep ‘Frailty in Ageing’ van de Vrije Universiteit Brussel zoekt ouderen die de gebruiksvriendelijkheid van het medisch toestel ‘eforto®’ willen testen. Het toestel kan je handknijpkracht, spiervermoeibaarheid en je eigen ervaren vermoeidheid meten.  

Lees meer
kom uit je kop

Oproep: 80-plussers die met zelfmoordgedachten worstel(d)en

Misschien zag je de campagne 'Kom uit je kop' al passeren? Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) wil met die campagne mannen en hun omgeving aanmoedigen om open te communiceren over mentale moeilijkheden. Ook wil het Expertisecentrum hen stimuleren om sneller de stap naar hulp te zetten. Omdat vooral mannelijke 80-plussers een grote risicogroep zijn wat betreft zelfdoding, gaan we samen met VLESP op zoek naar getuigenissen. Ben jij een 80-plusser die donkere gedachten had of heeft? Dan is jouw getuigenis heel erg waardevol. 

Lees meer
op stap met je brein

Deelnemers gezocht: ‘Op stap met je brein’

Op stap met je brein is een wandelprogramma van onderzoekers van de UGent en de KULeuven. Zes maanden lang gaan 65-plussers samen met een begeleider op stap, en dat twee keer per week. De onderzoekers willen zo nagaan wat de effecten zijn van verschillende wandelprogramma’s op de cognitie, het psychosociaal welzijn en de fysieke activiteit.

Lees meer
zelfbeschadiging

Enquête: Zelfbeschadiging bij ouderen

Voor haar doctoraatsonderzoek aan de VUB is Lisa Van Hove op zoek naar 60-plussers die een vragenlijst willen invullen rond zelfbeschadiging. Met het onderzoek wil ze meer te weten komen over het fysiek, psychologisch en sociaal functioneren van 60-plussers en hoe dit in verband staat met zelfbeschadigend gedrag. Iedereen kan deelnemen aan het onderzoek, ook als je nog niet in aanraking kwam met zelfbeschadiging.

Lees meer