hand knie oudere

Oproep: COVID-19 Gezondheidsenquête

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, lanceert de COVID-19 gezondheidsenquête om de impact van Corona op onze gezondheid, ons gebruik van gezondheidsdiensten en onze leefgewoonten te achterhalen.

Lees meer
in uw kot

Oproep: Hoe stel jij het in uw kot?

De Universiteit van Gent wil in kaart brengen op welke verschillende manieren mensen omgaan met de crisis en hoe het gesteld is met hun welbevinden. Daarnaast willen ze ook onderzoeken wat ertoe leidt dat mensen de adviezen al dan niet opvolgen. En jij kan deelnemen aan het onderzoek.

Lees meer
Troostende hand

Enquête: solidariteit in tijden van corona

Heel wat burgers zetten zich vandaag in voor hun buurt, buurtbewoners en zelfs voor onbekenden. Met deze vragenlijst willen onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel deze initiatieven in kaart brengen. Ze willen nagaan welke hulp er gegeven wordt, aan wie en om welke redenen. De onderzoekers willen hiermee ook het ‘positieve’ zichtbaar maken en mensen een extra stimulans geven om zich voor elkaar in te zetten.

Lees meer
Oudere vrouw wast haar handen

Enquête: welke impact heeft de coronacrisis op jouw gezin?

Het zijn uitzonderlijke tijden. Er gelden strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Kinderen kunnen geen lessen volgen op school en veel ouders moeten noodgedwongen thuis werken. Fysiek contact tussen grootouders en kleinkinderen is uitgesloten. Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van de Odisee Hogeschool wil graag weten hoe gezinnen zich aanpassen aan deze crisis, welke steun ze hebben, en voor welke oplossingen ze kiezen. Jij kan deelnemen aan het onderzoek.

Lees meer
ouder ziek koppel

Samen tegen corona: financiële steun voor organisaties eerste lijn

In de strijd tegen corona speelt de eerste lijn een cruciale rol: thuisverpleegkundigen, zorgkundigen, huisartsen, maatschappelijk werkers, gezinszorg, ambulante diensten voor geestelijke gezondheid, apothekers, psychologen … zetten zich dagelijks in om mensen thuis zorg en ondersteuning te bieden. Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, stelt via een verkorte, lichte en snelle procedure, middelen ter beschikking van eerstelijnsorganisaties om de uitzonderlijke noden mee op te vangen.

Lees meer
Man die betalingen controleert online

Oproep: deel je mening over de digi-dwang van banken

Ouderenvereniging OKRA kaart aan, net zoals de Vlaamse Ouderenraad, dat almaar meer banken extra kosten aanrekenen aan wie rekeninguittreksels op papier wil of wie een papieren overschrijving binnen brengt. Wie geen gebruik maakt van de digitale diensten van de bank, moet bijbetalen. Daar wil de ouderenvereniging iets aan doen, en jij kan helpen.

Lees meer
Brief Red Star Line periode

Gezocht: brieven en postkaartjes uit Red Star Line-periode

Het Red Star Line Museum start een zoektocht naar brieven, postkaartjes en dagboeken van Vlaamse migranten uit de Red Star Line-periode. Heb jij zo’n documenten? Laat ze op 29 maart 2020 inscannen in het museum, in ruil voor een gratis bezoek en een stukje taart.

Lees meer
Campagnebeeld

Deel je ervaring en stuur samen met Kom op tegen Kanker ziekenvervoer de juiste richting uit

Kankerpatiënten moeten tijdens hun ziekte vaak naar het ziekenhuis, voor behandelingen, consultaties, scans, bloedafnames … Sommigen gebruiken hiervoor eigen vervoer, maar voor heel wat anderen is het niet zo eenvoudig. Zij moeten een beroep doen op professioneel ziekenvervoer (bijvoorbeeld via Mutas) of vervoer met vrijwilligers (bijvoorbeeld via je ziekenfonds of de Minder Mobielen Centrale). Dat er op dat vlak veel kan verbeteren, blijkt uit de vragen en klachten die Kom op tegen Kanker hierover ontvangt. Daarom vraagt Kom op tegen Kanker aan (ex-)kankerpatiënten en hun naasten om hun goede

Lees meer

Oproep: kinderloze 60-plussers

Nele Leeten, master Agogische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel onderzoekt voor haar masterproef momenteel het sociale netwerk van 60-plussers die geen kinderen hebben. Ze onderzoekt welke steun zij krijgen, hoe tevreden ze zijn over hun sociale netwerk en hoe het sociale netwerk evolueert doorheen de levensloop. Om dit te onderzoeken heeft Nele 12 ouderen nodig die Nederlandstalig zijn, ouder dan 60 jaar en bereid zijn hun levensverhaal te delen in een eenmalig interview.

Lees meer
Mensen in gesprek

Oproep: digitale toepassingen in de zorg

Meer dan 9.000 zorgverleners en patiënten hebben de allereerste eHealthMonitor ingevuld. Via die bevraging wil de overheid nagaan hoe we de digitale toepassingen binnen onze gezondheidszorg verder kunnen verbeteren. Na de online enquête volgen nu interactieve groepsgesprekken.

Lees meer

Eén-programma Taboe zoekt 75-plussers

Tv-productiehuis Panenka is voor de opnames van seizoen 2 van tv-programma Taboe met Philippe Geubels (één/VRT) op zoek naar ouderen (ongeveer 75-plus) om over thema’s te spreken die met oud worden te maken hebben.

Lees meer

Oproep: livestreaming van voorstellingen in woonzorgcentra

Veel ouderen, ook als ze in een woonzorgcentrum wonen, blijven geïnteresseerd in cultuur. Maar vaak is het niet evident om zich daarvoor te verplaatsen. Net zoals vorig jaar, biedt Cultuurconnect daarom de mogelijkheid aan cultuurhuizen om hun voorstellingen te livestreamen naar woonzorgcentra of ziekenhuizen.

Lees meer

Oproep: patiënten en zorgverleners gezocht

Als patiënt kan je het gevoel hebben de controle of autonomie over je eigen gezondheidsproces te verliezen. Wanneer je zorgverlener de verantwoordelijkheid over het proces deelt, in wederzijds respect voor elkaar, spreken we van ‘patient empowerment’. Het is belangrijk dat een arts jou als patiënt betrekt, zodat je de regie over jouw gezondheid mee in handen kan nemen. Om dat concreet uit te werken, zoekt vzw Patient Empowerment patiënten en zorgverleners.

Lees meer
procesbegeleiding woonzorgcentra eten

Oproep: een preventiecoach voor jouw woonzorgcentrum

Woonzorgcentra in Vlaanderen kunnen zich opnieuw kandidaat stellen voor het project 'procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra'. Een procesbegeleider helpt de uitverkozen woonzorgcentra bij het voeren van een concreet preventiebeleid rond één van de vier gezondheidsthema's: val- en fractuurpreventie, ondervoeding, preventieve mondzorg en psychofarmaca. Meer dan 600 woonzorgcentra kunnen elk 65 uur een procesbegeleider inschakelen.

Lees meer
intimiteit seksualiteit ouderen knuffel

Oproep: seksuele gezondheid bij 45-plussers

Vlaamse hogescholen Odisee en AP doen mee aan het ‘2Zeeën Interregproject’ over seksuele gezondheid bij 45-plussers. Samen met klinische en onderzoekspartners uit Engeland, Frankrijk, en Nederland willen ze de noden van en voorzieningen voor deze brede doelgroep in kaart brengen. Om de onderzoekers te helpen kan je deelnemen aan een enquête, de onderzoekers zijn specifiek nog op zoek naar ouderen die de vragenlijst willen invullen.

Lees meer