man zon plein

Succes: Commissie Buitenlandse Zaken pleit voor sterker mensenrechtenkader ouderen

Hoe blijven we mensenrechten volwaardig garanderen naarmate mensen ouder worden? Die vraag ligt momenteel voor in het federaal parlement, nu de Commissie Buitenlandse Zaken een resolutie goedkeurde die pleit voor een sterkere mensenrechtenbescherming voor ouderen wereldwijd. De resolutie, ingediend door Els Van Hoof, vraagt de federale regering onder meer om expliciet te ijveren voor een internationale conventie tegen leeftijdsdiscriminatie. De Vlaamse Ouderenraad reageert verheugd op deze stap.

Lees meer

Minister De Croo reageert: vergrijzing ontwikkelingslanden inderdaad acute uitdaging, maar voorlopig andere keuzes

Op 1 oktober, de internationale dag van de ouderen, vroegen Vlaamse ontwikkelingsorganisaties en ouderenverenigingen om meer aandacht voor de grote groei van het aantal ouderen in ontwikkelingslanden. In zijn antwoord bevestigt Minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo dat de vergrijzing in ontwikkelingslanden op termijn een acuut probleem dreigt te worden en dat het Belgische ontwikkelingsbeleid hier in de toekomst meer aandacht voor zal moeten hebben. Toch blijft de focus voorlopig op andere prioriteiten.

Lees meer
Age handbook

AGE publiceert online lobbyhandboek rond mensenrechten ouderen

Internationaal staan de rechten van ouderen steeds meer in de belangstelling. Inzet van de discussie: hoe zorgen we ervoor dat de mensenrechten van ouderen wereldwijd meer gerespecteerd en afgedwongen worden? Een Verdrag voor de Rechten van de Oudere is daarbij een van de denkpistes, met voor- en tegenstanders. Om de betrokkenheid van ouderen en hun organisaties in dit debat te vergroten, publiceerde AGE Platform Europe een online handboek dat iedereen wegwijs maakt in het bestaande mensenrechtenkader, de inhoud van de discussies, de instellingen, de aanspreekpunten, …

Lees meer