Minister De Croo reageert: vergrijzing ontwikkelingslanden inderdaad acute uitdaging, maar voorlopig andere keuzes

Op 1 oktober, de internationale dag van de ouderen, vroegen Vlaamse ontwikkelingsorganisaties en ouderenverenigingen om meer aandacht voor de grote groei van het aantal ouderen in ontwikkelingslanden. In zijn antwoord bevestigt Minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo dat de vergrijzing in ontwikkelingslanden op termijn een acuut probleem dreigt te worden en dat het Belgische ontwikkelingsbeleid hier in de toekomst meer aandacht voor zal moeten hebben. Toch blijft de focus voorlopig op andere prioriteiten.

Lees meer
Age handbook

AGE publiceert online lobbyhandboek rond mensenrechten ouderen

Internationaal staan de rechten van ouderen steeds meer in de belangstelling. Inzet van de discussie: hoe zorgen we ervoor dat de mensenrechten van ouderen wereldwijd meer gerespecteerd en afgedwongen worden? Een Verdrag voor de Rechten van de Oudere is daarbij een van de denkpistes, met voor- en tegenstanders. Om de betrokkenheid van ouderen en hun organisaties in dit debat te vergroten, publiceerde AGE Platform Europe een online handboek dat iedereen wegwijs maakt in het bestaande mensenrechtenkader, de inhoud van de discussies, de instellingen, de aanspreekpunten, …

Lees meer