oekraïne

Eén jaar oorlog: Oudere Oekraïners zijn lichtpuntjes in de duisternis

Eén op vier Oekraïners is 60-plus. HelpAge International, een organisatie die wereldwijd opkomt voor de rechten van ouderen, maakte een filmpje waarin we die oudere inwoners te zien en te horen krijgen. De titel 'The light in the darkness' of 'Het licht in de duisternis', duidt op het feit dat het land veerkrachtig blijft in tijden van oorlog. En dat ouderen daar een belangrijke rol in spelen. Zij staan centraal in het filmpje en vertellen hun verhaal.

Lees meer
grootouders voor het klimaat

Grootouders voor het Klimaat valt in de prijzen

Grootouders voor het Klimaat is met haar campagne ‘Onze spaarcenten voor hun toekomst’ de winnaar van de Civil Society Prize 2021. Een prijs van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), een adviesorgaan voor de Europese instellingen. Met hun campagne willen de grootouders generatiegenoten, de overheid en de financiële sector aanzetten om de financiële middelen van 55-plussers voor duurzame bestemmingen in te zetten.

Lees meer
ouderenrechten

Minister Wilmès geen voorstander van een VN-verdrag voor ouderenrechten

Ons land zal geen actieve rol spelen om tot een ouderenrechtenverdrag te komen. Dat verklaarde minister van buitenlandse zaken, Sophie Wilmès, deze week in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. De minister wil dus geen gevolg geven aan de resolutie die een jaar geleden door een grote meerderheid in de Kamer werd goedgekeurd en onze regering opriep om expliciet te ijveren voor zo’n verdrag.

Lees meer
intergenrationeel ouderen jongeren solidariteit

140 VN-lidstaten vragen meer intergenerationele solidariteit

In een gezamenlijke brief veroordelen 140 lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder België, de escalerende vormen van ageisme en de discriminatie van ouderen tijdens de coronacrisis. Ze roepen op tot meer solidariteit, zowel internationaal als tussen generaties, om tot een leeftijdsvriendelijke samenleving te komen. Voor het Europese ouderennetwerk AGE is het tijd voor een VN-verdrag voor de rechten van ouderen. 

Lees meer
wake up europa AGE ouderen corona klimaat

AGE blijft zich inzetten voor de rechten van ouderen, ook in coronatijden

Aan de vooravond van de Dag Van Europa op 9 mei, stellen we AGE, het Europees platform voor ouderen, graag nog eens voor. Ook tijdens de coronacrisis blijft AGE ijveren voor de rechten van ouderen. Samen met het Europees Jongeren Forum durft de organisatie zelfs al vooruitblikken naar wat na de crisis komt. Samen pleiten de organisaties voor intergenerationele inzet om niet alleen de corona-, maar ook de klimaatcrisis ten gronde aan te pakken.

Lees meer
man zon plein

Succes: Commissie Buitenlandse Zaken pleit voor sterker mensenrechtenkader ouderen

Hoe blijven we mensenrechten volwaardig garanderen naarmate mensen ouder worden? Die vraag ligt momenteel voor in het federaal parlement, nu de Commissie Buitenlandse Zaken een resolutie goedkeurde die pleit voor een sterkere mensenrechtenbescherming voor ouderen wereldwijd. De resolutie, ingediend door Els Van Hoof, vraagt de federale regering onder meer om expliciet te ijveren voor een internationale conventie tegen leeftijdsdiscriminatie. De Vlaamse Ouderenraad reageert verheugd op deze stap.

Lees meer

Minister De Croo reageert: vergrijzing ontwikkelingslanden inderdaad acute uitdaging, maar voorlopig andere keuzes

Op 1 oktober, de internationale dag van de ouderen, vroegen Vlaamse ontwikkelingsorganisaties en ouderenverenigingen om meer aandacht voor de grote groei van het aantal ouderen in ontwikkelingslanden. In zijn antwoord bevestigt Minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo dat de vergrijzing in ontwikkelingslanden op termijn een acuut probleem dreigt te worden en dat het Belgische ontwikkelingsbeleid hier in de toekomst meer aandacht voor zal moeten hebben. Toch blijft de focus voorlopig op andere prioriteiten.

Lees meer
Age handbook

AGE publiceert online lobbyhandboek rond mensenrechten ouderen

Internationaal staan de rechten van ouderen steeds meer in de belangstelling. Inzet van de discussie: hoe zorgen we ervoor dat de mensenrechten van ouderen wereldwijd meer gerespecteerd en afgedwongen worden? Een Verdrag voor de Rechten van de Oudere is daarbij een van de denkpistes, met voor- en tegenstanders. Om de betrokkenheid van ouderen en hun organisaties in dit debat te vergroten, publiceerde AGE Platform Europe een online handboek dat iedereen wegwijs maakt in het bestaande mensenrechtenkader, de inhoud van de discussies, de instellingen, de aanspreekpunten, …

Lees meer