Ambitieuze bevraging brengt kwaliteit woonzorgcentra in beeld

Hoe ervaren bewoners zélf het woonzorgcentrum waarin ze wonen? Aan de vooravond van de Ouderenweek lanceert de Vlaamse Ouderenraad een opvallende oproep. De organisatie wil in zoveel mogelijk woonzorgcentra bewoners bevragen. “En dat kunnen we niet alleen. We zoeken via www.kwaliteitsbevraging.be 600 enthousiaste vrijwilligers die langsgaan in een woonzorgcentrum in hun eigen regio”, aldus de Vlaamse Ouderenraad. Met de kwaliteitsbevraging wil de organisatie verbeterpunten aanreiken aan woonzorgcentra. En toekomstige bewoners betrouwbare info geven over wonen en leven in woonzorgcentra.

Lees meer

VRT niet transparant over diversiteitscijfers ouderen

De VRT geeft elk jaar de opdracht voor een onafhankelijke meting van de diversiteit op het scherm, de diversiteitsmonitor. Vandaag worden uit dat onderzoek enkele cijfers gepubliceerd in het jaarverslag van 2022. Maar die over leeftijd worden niet publiek bekend gemaakt. “VRT is niet transparant en maakt zo een open debat over haar maatschappelijke opdracht onmogelijk”, stelt de Vlaamse Ouderenraad, die partner is van het inclusienetwerk van de VRT.
Lees meer

"De ouderenzorg moet hertekend worden. Samen met de mensen waar het om gaat." - Vlaamse Ouderenraad geeft ouderen een megafoon

De ouderenzorg strookt vaak niet met die waar ouderen op hopen. Met de campagne 'Bepaal je eigen verhaal' geeft de Vlaamse Ouderenraad de huidige en toekomstige generatie gebruikers van de ouderenzorg een megafoon. "Want zij moéten een stem krijgen in dit debat", klinkt het.

Lees meer

België scheert hoogste toppen in gebruik antipsychotica in woonzorgcentra - Vlaamse Ouderenraad reageert

“1 op 3 bewoners van woonzorgcentra krijgt antipsychotica voorgeschreven, en dat is alarmerend veel”, zo kaart PANO in een nieuwe reportage aan. De Vlaamse Ouderenraad reageert: “Medicatiegebruik mag nooit de eerste en enige reflex zijn bij signalen van psychisch onwelzijn of moeilijk hanteerbaar gedrag.” De organisatie vraagt om een sterker beleid rond psychisch welzijn en geestelijke gezondheidszorg in woonzorgcentra.

 

Lees meer

"België blijft muisstil in VN-debat rond ouderenrechten"

“Internationaal groeit de consensus rond de nood aan een verdrag voor de mensenrechten van ouderen. Toch slepen de Belgische regeringen met de voeten”, stelt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. Naar aanleiding van 1 oktober, de internationale dag van ouderen, kaart de organisatie de gaten en pijnpunten in de internationale mensenrechtenbescherming van ouderen aan. “Ons land kan niet achterblijven en moet het debat mee durven aangaan.”

Lees meer

Energiemaatregelen onvoldoende oog voor kwetsbare ouderen

De maatregelen die de Vlaamse regering neemt omwille van de energiecrisis moeten veel meer afgestemd worden op de barrières waar kwetsbare ouderen op botsen, stelt de Vlaamse Ouderenraad. “Ouderen wonen vaker in verouderde, slecht geïsoleerde huizen, terwijl ze op extra drempels botsen om hun woning aan te pakken. In deze crisis mogen beleidsmakers niet enkel denken op maat van huiseigenaars tussen 30 en 50 jaar.

Lees meer

Woonzorgcentra in sneltempo onbetaalbaar

Door de hoge inflatie mogen woonzorgcentra en andere zorgvoorzieningen hun dagprijzen het komende jaar niet één maar twee keer indexeren. Dat communiceert het Agentschap Zorg en Gezondheid. Daardoor dreigt de betaalbaarheid van woonzorgcentra in sneltempo nóg meer onder druk te komen te staan, waarschuwt de Vlaamse Ouderenraad. “Een woonzorgfactuur van gemiddeld € 1 800 die geïndexeerd wordt, versus een werknemerspensioen van € 1 250 dat geïndexeerd wordt, dat gaat over netto heel andere bedragen. Er zijn dringend maatregelen nodig om de kostprijs van residentiële zorg draaglijk te maken voor de bewoners.”

Lees meer

Vlaamse Ouderenraad vraagt snel duidelijkheid over verwaarlozing in voormalige woonzorgvoorziening: "Geschokt dat dit blijkbaar zomaar kan"

De Vlaamse Ouderenraad reageert ontzet op de berichten over de inval door de gerechtelijke politie in Alegria Cohousing in Geraardsbergen. In de voormalige woonzorgvoorziening, die in april vorig jaar zijn erkenning verloor, werden 17 verwaarloosde, zwaar zorgbehoevende bewoners geëvacueerd. Zij werden allemaal overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt om er de nodige verzorging te krijgen. Dat bericht VRT NWS. 

Lees meer

Ouderenraad lanceert 22 voorstellen voor een sterkere psychische hulpverlening

Psychische hulpverlening is onvoldoende bekend bij ouderen. En medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg weten nog te weinig hoe ze moeten omgaan met psychische noden van ouderen. Dat zijn enkele opvallende conclusies van de Vlaamse Ouderenraad na hun campagne Kopzorgen Verdienen Zorg. Tijdens de Ouderenweek lanceert de organisatie 22 beleidsvoorstellen om de bevoegde ministers aan te zetten tot actie.

Lees meer

Bijna 90% van de 85-plussers gevaccineerd - Zeventigers en zestigers moeten trend verderzetten

De afgelopen weken zakten de oudste Vlamingen in grote getale af naar de vaccinatiecentra. Intussen kreeg bijna 90% van de 85-plussers een eerste (of tweede) prik. Hun vaccinatiegraad scoort daarmee ver boven het streefdoel van 70% voor de algemene bevolking. “Dit is een enorme opsteker”, reageert de Vlaamse Ouderenraad. “Nu is het aan de zeventigers en zestigers om die lijn verder te zetten, zodat we weldra met alle generaties samen kunnen versoepelen.” De organisatie roept generatiegenoten op om zich massaal te laten vaccineren: “Alle cijfers tonen dat de vaccins hun vruchten afwerpen."

Lees meer