Werelddag dementie
01 augustus 2019

Werelddag dementie: 21 september 2019

De Alzheimer Liga Vlaanderen organiseert ook dit jaar, in samenwerking met andere organisaties, op zaterdag 21 september de Werelddag dementie. ‘Jij die bent’ is het thema voor dit jaar. Of je nu een persoon met dementie zelf bent of een mantelzorger of een naaste. Op welke manier je contact hebt, samen kunnen we dementie draagbaar maken.

Lees meer
Week van de Mobiliteit
26 juli 2019

Week van de Mobiliteit: 16-22 september 2019

Mobiliteit staat hoog op de agenda in Vlaanderen. Nog altijd verliezen we met zijn allen veel tijd in de file en is de luchtkwaliteit niet wat ze moet zijn. Tegelijk zijn er meer mogelijkheden en alternatieven dan ooit. De fiets en het openbaar vervoer natuurlijk, maar ook: telewerken, autodelen, carpoolen, fietsleasen, allerlei nieuwe vervoertuigen zoals speed pedelecs of e-steps ... De Week van de Mobiliteit is het ideale moment om oplossingen tastbaar te maken en te experimenteren. Doe je mee?

Lees meer
Ouderenmis(be)handeling
26 juli 2019

Inspiratiedag ‘Ouderenmis(be)handeling op de agenda’: 18 oktober 2019

Het Vlaams Ondersteuniningscentrum Ouderenmisbehandeling (VLOCO) en het CAW Oost-Vlaanderen lanceren in het najaar het boek ‘Ouderenmis(be)handeling, praat erover’. Tijdens deze inspiratiedag wordt het in primeur voorgesteld. Ouderenmis(be)handeling raakt ook aan de verantwoordelijkheid van zorg- en welzijnsorganisaties en hun beleidsmedewerkers. Deze inspiratiedag geeft organisaties alle tools in handen om aan de slag te gaan.

Lees meer
Congres
18 juli 2019

Congres ‘Wonen en leven in het woonzorgcentrum’: 12 december 2019

De laatste jaren bewoog er heel wat in de Vlaamse woonzorgcentra: het geactualiseerde woonzorgdecreet is goedgekeurd, inzet op een aangenaam woonleefklimaat is een vereiste, de woonleefbegeleider een belangrijke spilfiguur, … Stuk voor stuk ontwikkelingen die erop wijzen dat inzet op ‘wonen en leven’ niet langer een droom, maar een organisatorische randvoorwaarde is.

Lees meer
© Anne-Marie Heirbaut
18 juli 2019

Bachelor-na-bachelor ‘Psychosociale Gerontologie’

Psychosociale gerontologie is een opleiding die zich richt op professionals die al werken in de (ruime) ouderensector, maar ook op personen die in het verleden een diploma ergotherapie, verpleegkunde, orthopedagogie, gezinswetenschappen, ... behaalden. Je kan je nu inschrijven voor het academiejaar 2019-2020.

Lees meer
1813 - zelfmoord
12 juli 2019

Vorming suïcidepreventie voor ouderenbegeleiders: 10 en 17 oktober 2019

Wist je dat het vergroten van je kennis en vaardigheden in het werken met suïcidale personen één van de meest succesvolle preventiestrategieën is? De suïcidepreventiewerking van Centrum Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt ontwikkelde daarom een aantal vormingen voor hulpverleners, ook om signalen van ouderen met suïcidegedachten te herkennen en er op te reageren.

Lees meer
27 juni 2019

Meerdaagse vorming Mantelzorgcoach

Ben jij of is jouw organisatie betrokken bij de begeleiding en ondersteuning van mantelzorgers? Wil je weten hoe je nog beter kan inspelen op hun noden en wensen? De Hogeschool Gent biedt een vorming ‘Mantelzorgcoach’ aan met praktische handvaten voor het begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers, met theorie en casussen, praktijkgerichte methodieken en interactieve werkvormen en lessen van experts in coaching en mantelzorg.

Lees meer
Cover boek
20 juni 2019

Minisymposium ‘Ik, jij, samen MENS’. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie: 21 november 2019

In oktober 2018 stelde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie voor in het Vlaams Parlement. Het referentiekader inspireert thuiszorgvoorzieningen, woonzorgcentra en ziekenhuizen in hun huidige en toekomstige trajecten naar meer persoonsgerichte en afgestemde zorg en ondersteuning. In 2019 rolt het Expertisecentrum Dementie het referentiekader verder uit in Vlaanderen. Dit symposium legt alles nog eens van naaldje tot draadje uit.

Lees meer
Oudere die voorleest aan oudere
13 juni 2019

Studiedag 'Voorlezen aan ouderen': 15 oktober 2019

Van 16 tot 24 november 2019 is het Voorleesweek. De Voorleesweek valt samen met de Ouderenweek. Een mooie gelegenheid om de kracht van voorlezen aan ouderen in de verf te zetten. Daarom organiseren Iedereen Leest en Linc vzw voor de derde keer een studiedag ‘Voorlezen aan ouderen’.

Lees meer
Grijs en goesting
06 juni 2019

Studiedag ‘Grijs en goesting: waardig ouder worden, intimiteit en seksualiteit’: 1 oktober 2019

Ouderen en seksualiteit: een onderwerp dat de oren doet spitsen, nieuwsgierig maakt en ook wel eens doet fronsen. Maar heel veel wordt er niet over gepraat. Nochtans valt er een heleboel te leren en te weten over dit thema en kunnen zorgverleners groeien in hun dienstverlening door ook bewust met deze thematiek bezig te zijn.Zorgbedrijf Antwerpen en Aditi organiseert daarom een studiedag.

Lees meer
Stay at home
06 juni 2019

Eindevent project ‘Stay@home with dementia’: 12 september 2019

Het project onderzocht of het gebruik van zorgtechnologie in de thuissituatie een opname in de residentiële zorg kan uitstellen. Zo ja, wat zijn de specifieke randvoorwaarden en is het inzetten van dergelijke technologieën sociaaleconomisch te verantwoorden? Hoe ziet dergelijke oplossing eruit en hoe kunnen Vlaamse KMO's i.s.m. zorgorganisaties hierbij oplossingen aanreiken? Antwoorden op deze vragen worden toegelicht tijdens het eindevent.

Lees meer
Vlaams Congres Palliatieve Zorg
17 mei 2019

Congres ‘Palliatieve zorg’: 15 oktober 2019

Tijdens dit congres brengt de Federatie Palliatieve Zorg iedereen samen die palliatieve zorg een warm hart toedraagt voor nieuwe inzichten en praktijken. Het staat deze keer in het teken van gevoelens in de laatste levensfase. 6 experts halen een gevoel boven water en vertellen openhartig over hun ervaringen en aanbevelingen inzake geluk, angst, durf, verwachting, autonomie en toewijding tijdens de laatste levensdagen.

Lees meer
mijngezondheid
15 februari 2019

Leren werken met MijnGezondheid? Seniornet Vlaanderen lanceert opleiding

Op 8 mei 2018 lanceerde Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, het federale gezondheidsportaal mijngezondheid.belgie.be. Via het nieuwe platform krijgen patiënten inzage in hun medisch dossier. Maar met een nieuw online platform leren werken vergt altijd wat zoeken. Om ouderen daarbij te ondersteunen, biedt Seniornet Vlaanderen een opleiding op maat aan.

Lees meer
Naar een geintegreerde zorg
14 December 2018

Seminarie 'Van een duurzame samenwerking wordt iedereen beter': 19 september 2019

Volwaardige maatschappelijke participatie van ouderen impliceert dat zij optimaal gebruik moeten kunnen maken van alle beschikbare dienstverlening. Deze vorming inspireert je in het streven naar een kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg op maat van iedere persoon en in het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsverbanden tussen voorzieningen. Het seminarie focust op samenwerking tussen het woonzorgcentrum, de dienst gezinszorg, de gebruiker en de mantelzorger.

Lees meer
Dementie anders bekeken
05 December 2017

Tentoonstelling ‘Dementie anders bekeken’

“Kijk anders naar personen met dementie en maak zo elke dag voor hen het verschil." Aan de hand van de reizende expo ‘dementie anders bekeken’ wil Tim Carpentier op een positieve wijze de beleving van ouderen met dementie in beeld brengen. Met foto’s van activiteiten, levenszinnen, en een minimuseum neemt deze expo je mee naar activiteiten die het geheugen van ouderen op een positieve manier stimuleren. Zo nodigt de expo je uit om anders te kijken naar personen met dementie.

Lees meer