levensmoeheid
22 februari 2019

Studiedag ‘levensmoeheid bij ouderen’: 28 maart 2019

Steeds meer ouderen willen zelf de regie over hun levenseinde opnemen. Levensmoeheid is een gevoel waar meer en meer ouderen mee geconfronteerd worden. Zij voelen zich nutteloos, tot last, ervaren een diep gevoel van existentiële eenzaamheid en hebben geen doel meer in het leven. Sommigen verkiezen de dood boven een leven dat te weinig kwaliteit biedt. Op deze studienamiddag reiken experts van het LevensEindeInformatieForum (LEIF) en eerstelijnszorgverleners uit de woonzorg tips aan om met levensmoeheid bij ouderen om te gaan. Die tips werden ook gebundeld in een bijhorend boek.

Lees meer
Studiedag
15 februari 2019

Studiedag ‘de verbeelding spreekt’: 25 april 2019

Een halve eeuw geleden richtte dr. Michel Outtier in het Universitair Centrum Sint-Jozef in Kortenberg een atelier voor beeldende therapie op. Sinds dat pionierswerk is de beeldende therapie sterk ontwikkeld. Vandaag geldt het als een krachtig medium in geestelijke gezondheidszorg.

Lees meer
15 februari 2019

Summer Course on Ethics in Dementia Care: 2-5 juli 2019

Van 2 tot 5 juli 2019 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 5de editie van de zomercursus ethiek in de dementiezorg. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek. De voertaal is Engels.

Lees meer
15 februari 2019

Conferentie ‘Through Art We Care': 28 februari 2019

Tot op vandaag verloopt het kunst- en zorgdebat vooral binnen de medische sector. Met dit symposium trekken IN/FINITY, Fine Arts Belgium en de Vrije Universiteit Brussel het debat ook open naar het kunstenveld. Deze conferentie brengt de cultuur- en zorgsector, alsook beleidsmakers samen. ‘Hoe kunnen we kwetsbare doelgroepen en de kunstwereld met elkaar verbinden?’, die vraag staat centraal.

Lees meer
Vorming: ‘Inclusie-inzicht in zichtbare en onzichtbare beperkingen’
08 februari 2019

Vorming: ‘Inclusie-inzicht in zichtbare en onzichtbare beperkingen’

Hoe stel je je open voor iedereen? Hoe werk je drempels voor personen met een beperking weg? Wist je dat ook mensen met een beperking graag deelnemen aan tal van initiatieven en projecten? Alleen is dit niet altijd zo evident. Ze geraken er niet. De aankondiging roept veel vragen op. Ze zijn bang dat ze er niet bij zullen horen, … Eenvoudige aanpassingen kunnen hierop inzetten. Tijdens ervaringsgerichte interactieve vormingen krijg je hier meer inzicht over.

Lees meer
Infosessies ‘De nieuwe vrijwilligerswet van A tot Z’
08 februari 2019

Infosessies ‘De nieuwe vrijwilligerswet van A tot Z’

Binnenkort verandert er een en ander aan de Vrijwilligerswet. Wil je meteen mee zijn? Kom naar naar de infosessie, begeleid door expert en directeur van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, Eva Hambach. Zij neemt je in twee uur mee in vogelvlucht doorheen de nieuwe vrijwilligerswet. 

Lees meer
Trefdagen
01 februari 2019

Save the date: provinciale trefdagen ouderen en lokaal beleid – inzetten op participatie

Als oudere inwoner en ouderenraad wil je graag een vinger in de pap in het lokaal beleid. Ouderen willen meepraten én meedoen. Participatie aan het beleid kan op vele manieren. De Vlaamse overheid organiseert daarom trefdagen voor voorzitters en leden van lokale ouderenraden, leden van de Regionale Platformen- en Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO en ISO), schepenen en ambtenaren ouderenbeleid: een leerrijk inspiratie- en ontmoetingsmoment. Er komt een trefdag in elke Vlaamse provincie.

Lees meer
Brein congres
25 Januari 2019

BreinCongres: 14 maart 2019

Op donderdag 14 maart organiseert Dag van de Zorg vzw het BreinCongres. Vanuit verschillende disciplines komen mensen aan het woord over ons veelzijdige brein. Je luistert naar professionals maar ook naar ervaringsdeskundigen, patiënten en mantelzorgers. Zo krijg je een veel betere kijk op de wondere wereld van ons veelzijdig brein en de recente ontwikkelingen op vlak van onderzoek, preventie, behandeling en beleving van de patiënt/cliënt.

Lees meer
zorgzame buurten
25 Januari 2019

Inspiratiedag Zorgzame Buurten: 25 maart 2019

Buurten staan volop in de belangstelling, zowel bij beleidsmakers als bij burgers en het werkveld in de meest ruime zin van het woord. Het doel van deze dag, is om stil te staan bij al deze bewegingen, bij de context, relevantie en beleidskaders, en goede praktijken van ‘zorgzame buurten’ uit te wisselen.

Lees meer
Netwerk duurzame mobiliteit
25 Januari 2019

Studiedag basisbereikbaarheid: 29 maart 2019

TreinTramBus, Mobiliteitsraad Vlaanderen en Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseren een studiedag over basisbereikbaarheid. In 2019 en 2020 staat er heel wat te gebeuren met onder andere de opmaak van regionale mobiliteitsplannen, het organiseren van vervoer op maat en de opstart van een Mobiliteitscentrale.

Lees meer
congres trauma en ouderenzorg
18 Januari 2019

Congres ‘Trauma en ouderenzorg. Heelt tijd alle wonden?’: 16 mei 2019

In de begeleiding van ouderen worden vele professionele hulpverleners meer dan eens geconfronteerd met verhalen uit een ver verleden. Sommige van deze ervaringen uit de kinder- en jeugdtijd blijven een – vaak uiterst negatieve – invloed uitoefenen op de geestelijke gezondheid van deze ouderen. Dit congres gaat in op het verband daartussen.

Lees meer
vrijwilligers
18 Januari 2019

Studiedag ‘Competenties en talenten in het vrijwilligerswerk’: 28 februari 2019

Ga je als organisatie aan de slag met talenten en competenties van vrijwilligers? Hier bewust mee bezig zijn, biedt heel wat troeven. Vrijwilligers krijgen de kans om zich te ontwikkelen en voelen zich gewaardeerd. Hun zelfinzicht groeit. Je krijgt een sterke vrijwilligersploeg om te werken aan je doelstellingen. Laat je inspireren op de studiedag van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Lees meer
© Luc Schuiten
11 Januari 2019

Eerstelijnsmeeting: 21 maart 2019

Met als thema ‘De gezonde stad’ komen er op de eerstelijnsmeeting van 2019 thema’s aan bod zoals preventie en detectie, ruimtelijke ordening, mobiliteit, luchtvervuiling en gezondheid en burgerinitiatieven.

Lees meer
14 December 2018

Vormingsreeks ‘Naar een geïntegreerde zorg voor ouderen’

Volwaardige maatschappelijke participatie van ouderen impliceert dat zij optimaal gebruik moeten kunnen maken van alle beschikbare dienstverlening. Deze vormingsreeks van Politeia inspireert je in het streven naar een kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg op maat van ieder persoon en in het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsverbanden tussen voorzieningen.

Lees meer
zorg-esperanto
24 augustus 2018

Familiezorg West-Vlaanderen lanceert ‘train the trainer’-opleiding Zorg-Esperanto

Zorg-Esperanto is een methodiek om vanuit een gemeenschappelijke taal en een persoonsgericht kader samen met zorgvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners tot heldere en gedragen afspraken te komen. De ‘train the trainer’-opleiding richt zich tot leidinggevenden, stafmedewerkers, vormingswerkers en lesgevers die met Zorg-Esperanto aan de slag willen gaan binnen hun zorginstelling, vormingscentrum, hogeschool of universiteit.

Lees meer