Buurtbudget

Studiedag ‘Buurtbudget, burgers en beleid maken samen de buurt’: 21 januari 2020

Het Buurtbudget is een som geld voor een wijk of een buurt. Twee Kempense buurten in Arendonk en Balen gebruikten dit geld om de samenhang en de leefbaarheid van hun buurt te verbeteren, in samenspraak met het lokaal bestuur. Tot wat is een buurt in staat als je ze autonomie geeft? Wat als burgers en beleid gedeelde verantwoordelijkheid krijgen? Ze delen hun ervaringen met buurtbudgetten tijdens deze studievoormiddag. ​Het Buurtbudget is een initiatief van Vonk3 Thomas More, Vormingplus Kempen, Gemeente Balen en Sociaal Huis Arendonk .​

Lees meer
medicatie

FAGG-symposium ‘Samenwerken met en voor de patiënt’: 10 december 2019

Hoe kunnen gezondheidsautoriteiten zoals het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG), de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) patiënten (pro)actiever betrekken en meer centraal stellen doorheen de volledige ontwikkelingscyclus van innovatieve geneesmiddelen? Kom er alles over te weten op dit symposium.

Lees meer
de tuin van voctoria escape room dementie

De tuin van Victoria: Escape room over dementie

'De tuin van Victoria' is een mobiele escape room over dementie. Mantelzorgers, professionelen en familieleden en het brede publiek, komen door de escape room meer te weten over dementie door zich helemaal onder te dompelen in de ervaring.

Lees meer
grootouders

Webinar ‘Communiceren als grootouder’: 28 oktober 2019

Grootouder zijn: de glansrol van je leven! Toch zit je af en toe met vragen over die unieke rol die je toebedeeld is. Wat als je verwachtingen niet stroken met die van je kind? Je dochter of zoon hanteert een andere opvoedingsstijl of heeft vaak een andere visie dan jij. Hoe pak je het aan als je moeite hebt met bepaalde keuzes? Kan je in gesprek gaan over je rol en je grenzen? En is ook een moeilijk gesprek met je (schoon)kind mogelijk?

Lees meer
betekenisvolle activiteit

Studiedag ‘Terra incognita: Een ontdekkingsreis naar betekenisvolle activiteiten in de ouderenzorg’: 4 december 2019

Deze studiedag reikt zowel een theoretisch als praktisch kader aan over het belang van dagbesteding voor de levens­kwaliteit van kwetsbare personen die leven in een woonzorgcentrum. Want bewoners die actief blijven en inspraak krijgen in hun leven, vervelen zich minder vaak en voelen zich minder eenzaam. Betekenisvolle activiteiten leiden tot een betere levenskwaliteit, psychosociaal welzijn en een betere gezondheid.

Lees meer
Cover boek Intimiteit

Minisymposium ‘Intimiteit en seksualiteit in woonzorgcentra’: 26 november 2019

De beelden van de aseksuele of oversekste senior leven nog altijd sterk. In werkelijkheid is het beeld al heel anders ‘gekleurd’. Gesprekken, de seksuele beleving, expressie, oriëntatie en het seksueel functioneren gaan alle richtingen uit. Toch blijft het voor de bewoner, de familie, de zorg- of hulpverlener vaak dansen op een slappe koord om openlijk te praten over intimiteit en seksualiteit in een woonzorgcentrum. Els Messelis, gerontoloog, zaakvoerder Begeleidingscentrum Lachesis en docent Odisee Advanced Education, schreef er een boek over. Dat wordt voorgesteld tijdens dit mini-symposium

Lees meer
 Een-huis-waar-het-goed-wonen-en-werken-is

Studiedag ‘Tubbemodel als inspiratie in woonzorgcentra’: 22 oktober 2019

Hoe maak je van een woonzorgcentrum een aantrekkelijke, aangename en functionele plek voor bewoners, voor hun familie en voor het personeel ? Hoe zorg je dat participatie, autonomie en relatiegerichte zorg centraal staan? Drie woonzorgcentra gingen na een oproep van de Koning Boudewijnstichting aan de slag met het tubbemodel in Vlaanderen. Na evaluatie is het resultaat duidelijk positief. Directeurs, medewerkers en bewoners delen hun ervaring ter inspiratie.

Lees meer
Hygiene

Infosessies ‘Hier dragen we goede hygiëne op handen’: najaar 2019

Werk je in de zorgsector? Dan is goede handhygiëne van essentieel belang. Handen vormen namelijk de belangrijkste overdrachtsweg van micro-organismen. Handhygiëne is de meest doeltreffende maatregel ter preventie van zorginfecties en de verspreiding van bacteriën, virussen en schimmels. Met goede handhygiëne voorkom je enerzijds besmetting van de bewoner en van jezelf, anderzijds voorkom je ook besmetting van de omgeving. Dit najaar zet Zorg en Gezondheid enkele infosessies op de agenda.

Lees meer
Studiedag De Vaardige Vrijwilliger

Studiedag ‘De vaardige vrijwilliger’: 22 oktober 2019

Present vzw organiseert en ondersteunt het vrijwilligerswerk in de zorgsector. De organisatie sloeg de handen in elkaar met LUCAS, het centrum voor zorgonderzoek en consultancy van de KULeuven voor een wetenschappelijk onderzoek rond vrijwilligerswerk in de zorg- en welzijnssector. De resultaten worden bekend gemaakt op de studiedag ‘De vaardige vrijwilliger’.

Lees meer
Bomen in een bos

Studiedag ‘Dementiezorg in diversiteit’: 7 november 2019

Het project ‘Divers Eldery Care’ is een praktijkgericht onderzoeksproject. De voorbije vier jaar voerden zij onderzoek naar dementiebeleving en dementiezorg bij ouderen met een migratie-achtergrond. Deze studiedag brengt de resultaten en de lessen die de onderzoekers leerden uit dit unieke onderzoek.

Lees meer
Cover boek Sociaal Schaduwwerk

Studiedag ‘Sociaal schaduwwerk’: 8 november 2019

Sociaal schaduwwerk gaat over informele spelers in het welzijnslandschap zoals bijvoorbeeld burgerinitiatieven, zelforganisaties, sociaal-sportieve praktijken of religieuze organisaties. Hun speelruimte neemt toe in een context van besparingen en vermarkting, van bureaucratisering en vermaatschappelijking. Deze studiedag brengt een aantal van deze informele spelers naar voren en heeft daarbij aandacht voor hun relatie met de overheden.

Lees meer
Cover boek Ouderenmis(be)handeling, praat erover

Inspiratiedag 'Ouderenmis(be)handeling op de agenda': 18 oktober 2019

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen en het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) lanceren het boek ‘Ouderenmis(be)handeling, praat erover’. Tijdens deze inspiratiedag krijg je het boek in primeur in handen en wordt je van a tot z bijgepraat over het thema. Ouderenmis(be)handeling (OMB) raakt ook aan de verantwoordelijkheid van zorg- en welzijnsorganisaties en hun beleidsmedewerkers. Deze dag geeft je concreet werkmateriaal en praktijkvoorbeelden in handen om OMB op de agenda te zetten van je organisatie.

Lees meer