14 December 2018

Vormingsreeks ‘Naar een geïntegreerde zorg voor ouderen’

Volwaardige maatschappelijke participatie van ouderen impliceert dat zij optimaal gebruik moeten kunnen maken van alle beschikbare dienstverlening. Deze vormingsreeks inspireert je in het streven naar een kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg op maat van ieder persoon en in het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsverbanden tussen voorzieningen.  

Lees meer
Actief thuis
06 December 2018

Infosessie ACTIEF@thuis: 13 december 2018

ACTIEF @ thuis wil de kwetsbaarheid van 70-plussers verminderen, hun functionaliteit en zelfredzaamheid verhogen en positieve effecten op mentaal vlak teweegbrengen. Het oefenprogramma is het resultaat van een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksproject aan de Arteveldehogeschool. Je kan het programma nu zelf aanvragen.

Lees meer
Mobiliteit
22 november 2018

Plattelandsacademie mobiliteit: 15 december 2018

In 2020 zal de mobiliteit en meer bepaald het aanbod aan openbaar vervoer in Vlaanderen drastisch veranderen. De aangekondigde vervoerregio's zullen dan in werking treden met ingrijpende gevolgen voor de gebruikers van het openbaar vervoer.De regio Mechelen werd uitgekozen als pilootproject voor de opmaak van deze vervoerregio's. Als aanloop naar dit nieuwe vervoersconcept wil de Landelijke Gilden een aantal stakeholders samenbrengen.

Lees meer
16 november 2018

Studiedag ‘Eenzaamheid in de thuiszorg’: 13 december 2018

Thuiszorg Kempen en Vonk3 Thomas More slaan de handen in elkaar voor een studiedag. In de voormiddag draait het rond eenzaamheid in de thuiszorg'. Thuiszorg Kempen onderzocht het sociale netwerk en de eenzaamheidsgevoelens van hun cliënten. In de namiddag zoomen ze in op de dienstverlening vanuit een lokaal bestuur en de uitdagingen binnen zorg en welzijn. Maatschappelijk staan we voor een aantal grote uitdagingen met betrekking tot zorg en welzijn. Hoe gaan lokale besturen daarmee om?

Lees meer
Woondag
28 September 2018

Woondag VVSG: 6 december 2018

Op de Woondag van VVSG maak je kennis met tal van interessante sprekers, boeiende projecten en innoverende praktijken. Hiermee kan je enthousiast en vol inspiratie aan de slag met de woonuitdagingen van vandaag en morgen. Meer dan 20 sessies zoomen breed én diep in op duurzaam en betaalbaar wonen voor iedereen en op aangename woonomgevingen om in te leven.

Lees meer
zorg-esperanto
24 augustus 2018

Familiezorg West-Vlaanderen lanceert ‘train the trainer’-opleiding Zorg-Esperanto

Zorg-Esperanto is een methodiek om vanuit een gemeenschappelijke taal en een persoonsgericht kader samen met zorgvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners tot heldere en gedragen afspraken te komen. De ‘train the trainer’-opleiding richt zich tot leidinggevenden, stafmedewerkers, vormingswerkers en lesgevers die met Zorg-Esperanto aan de slag willen gaan binnen hun zorginstelling, vormingscentrum, hogeschool of universiteit.

Lees meer