euthanasie

Symposium 'Euthanasie 20 jaar later': 17 december 2022

Op 28 mei 2002 kreeg België als tweede land in de wereld een euthanasiewet. Een uitbreiding van de wet voor patiënten met dementie is tot op vandaag niet mogelijk. Niettemin bestaat hiervoor een breed maatschappelijk draagvlak en ijveren zorgverleners al vele jaren voor een dergelijke uitbreiding. In de praktijk blijven de vele wetsvoorstellen ingediend in ons parlement onbespreekbaar.

Lees meer
webinar dementie

Webinar 'De rol van de huisarts in het dementieproces': 15 december 2022

In het traject dat mensen met dementie en hun gezin afleggen, is de huisarts de spilfiguur. Maar wat betekent dat precies? Wat mag je wel en niet verwachten van een huisarts? Wat kan hij /zij ook na de diagnose voor jullie betekenen? Hoe staat de huisarts in contact met specialisten en het ziekenhuis? Wat bij een verhuis naar een woonzorgcentrum? En hoe zorgen we ervoor dat huisartsen dementie in het vizier blijven houden? Tijdens dit webinar krijg je antwoorden op al deze vragen.

Lees meer
zwijgen is toedekken

Studiedag 'Zwijgen is toedekken': 25 november 2022

Twijfel je soms over de stappen die je moet zetten in een verhaal van ouderenmis(be)handeling? Of wil je er graag meer over weten? CAW Oost-Vlaanderen, VLOCO, Stad Gent en de Gentse Seniorenraad organiseren een studievoormiddag over het onderwerp.

Lees meer
heldere communicatie zorg

Webinar: ‘Heldere communicatie in de zorgsector’: 8 december 2022

De Taalunie en Zorgnet-Icuro hechten veel belang aan begrijpelijke taal in de zorgsector. In 2021 schreef de Taalunie een rapport over de inzet van materialen voor begrijpelijke medische communicatie. Er worden al veel mooie initiatieven genomen om medische communicatie meer begrijpelijk te maken. Om die inspiratie te delen, organiseren de initiatiefnemers een webinar.

Lees meer
valpreventie

Opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’: 2023

Eén op drie thuiswonende ouderen in Vlaanderen valt minstens één keer per jaar. In woonzorgcentra loopt dit aantal op tot 70% van de bewoners. Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in 2023 opnieuw de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

Lees meer
beeldvorming dementie

E-learning 'Genuanceerde beeldvorming over dementie'

Deze e-learning van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is bestemd voor zorg- en hulpverleners die werken met en voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De e-learning helpt je om het referentiekader dementie concreet te vertalen naar de zorgpraktijk in jouw organisatie, en dat specifiek over de beeldvorming over dementie.

Lees meer
zorg voor oudere

[VOLZET] Symposium ‘Doelgerichte zorg’: 17 november 2022

Dit symposium, georganiseerd door het Fonds Dr. Daniël De Coninck, brengt burgers samen met zorg- en welzijnsprofessionals en medewerkers van organisaties. Allemaal willen ze de omslag maken naar zorg die vertrekt van de levensdoelen van personen met zorg- en ondersteuningsnoden.

Lees meer
dokter met patient

‘Psychiatrische zorg anders bekeken’: 22 november 2022

Via deze studiedag wil de Universiteit Leuven-Limburg je bekend maken met de ‘open dialoog’ methodiek. Die heeft als doel het stimuleren van een open en brede dialoog tussen alle betrokkenen bij een persoon met psychiatrische noden. De methodiek is erop gericht om hen samen te brengen en polsen naar verschillende ervaringen en perspectieven.  

Lees meer
ouderenmisbehandeling

Studiedag ‘Ouderenzorg in veilige handen’: 1 december 2022

Elke week worden in Vlaanderen gemiddeld 20 meldingen gemaakt van geweld bij ouderen. Dat blijkt uit gegevens van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO), de CAW’s (Centra Algemeen Welzijnswerk) en hulplijn 1712. Dit cijfer is jammer genoeg een onderschatting. Ouderen durven vaak niet aan de alarmbel trekken en erover praten. Met deze studiedag willen VLOCO en Odisee Hogeschool daar verandering in brengen.

Lees meer
huidhonger

Opleiding ‘Aanraking, het raakt ons allemaal’: 10 november 2022

De coronacrisis had als effect dat fysiek contact als gevaarlijk en verboden gezien werd. Overal ter wereld werd het woord 'huidhonger' in de mond genomen. Deze lezing vertelt je meer over het belang van aanraking voor ons mentaal welzijn én het belang ervan in de ouderenzorg. De lezing wordt gespekt met beklijvende verhalen.

Lees meer
empoweren

Leertraject ‘Kwetsbare buurtbewoners empoweren’: najaar 2022

Eenzaamheid, chronische ziekte en andere kwetsbaarheden werken vaak isolerend. Zorg- en welzijnsprofessionals zijn belangrijke hulpbronnen in zo’n situaties, maar vaak is er nog te weinig aandacht voor het ‘empoweren’ van de kwetsbare persoon. Zodat die de eigen krachten en talenten terug leert inzetten. In dit leertraject van UCLL ontdek je hoe je dat als professional kan doen.

Lees meer
dementie

E-learning ‘Lerend vermogen bij mensen met dementie’

Er zijn tal van manieren om het lerend vermogen van mensen met dementie te stimuleren, opdat zij meer zelfredzaam worden. Voorbeelden daarvan zijn het aanleren van hulpmiddelen, of het gebruiken van een koffiezetapparaat. In de e-learning leer je voor welke aanpak je het best kiest, én wat het lerend vermogen precies is.

Lees meer
elektrisch fietsen

Gratis workshop ‘Veilig elektrisch en economisch fietsen’

Het stijgend gebruik van de elektrische fiets brengt ook meer ongevallen met zich mee. Opvallend is dat de slachtoffers vaak 50-plus zijn. Als antwoord daarop biedt OKRA-SPORT+ de workshop ‘Veilig elektrisch en economisch fietsen’ aan. In 2022 kan deze workshop gratis aangevraagd worden, ook door ouderenverenigingen.

Lees meer
referentiepersoon dementie

Opleiding: Word jij referentiepersoon dementie?

De kwaliteit van zorg en begeleiding voor personen met dementie bevorderen. Dat is de rol van een referentiepersoon dementie in een zorgorganisatie. Al meer dan 1700 medewerkers volgden de opleiding. Wil jij in je organisatie ook hét aanspreekpunt worden voor vragen over de begeleiding van personen met dementie? Volg dan de opleiding via het Expertisecentrum dementie.

Lees meer
e learning dementie

E-learning ‘Omgaan met dementie’

Een op vijf mensen krijgt dementie. De kans dat je in het dagelijkse leven of in je beroepsleven in contact komt met iemand met dementie is dus groot. Weten wat dementie is en hoe je je communicatie kan aanpassen, is van groot belang en zorgt ervoor dat mensen met dementie kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. In deze e-learning van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Vlaamse Werkgroep van mensen met dementie komen mensen met dementie zelf aan het woord en krijg je concrete communicatietips.

Lees meer
exergames

Workshop: Bewegen met Exergames

UCLL Hogeschool ontwikkelde beweegprogramma’s voor ouderen om hen meer te stimuleren om te bewegen. In een workshop leggen ze de meerwaarde van de zogenoemde exergames uit en kan je ze zelf ook uitproberen.

Lees meer