trefdagen lokaal ouderen

Save the date! Trefdagen 'lokaal ouderenbeleid' in alle Vlaamse provincies

In het voorjaar van 2024 trekken de vijf Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (ISO's) en Vlaamse Ouderenraad · Lokaal opnieuw naar alle Vlaamse provincies. We komen naar je toe met een programma boordevol inspiratie voor actoren in het lokale ouderenbeleid. Noteer nu alvast de data in je agenda. Inschrijven kan binnenkort.

Lees meer
LEIF

Save the Date 'Symposium patiënt empowerment': 20 oktober 2023

In 2023 bestaat LEIF, het LevensEinde InformatieForum, twintig jaar. En tien jaar geleden werden de eerste LEIFpunten opgericht. Naar aanleiding van deze verjaardagen organiseert LEIF een symposium met als thema ‘Patient Empowerment’. Je krijgt er een antwoord op vragen als 'Hoe krijg je meer gelijkwaardigheid in de relatie tussen patiënten en zorgverleners?' en 'Hoe kan men zelf de eigen regie houden?'. 

Lees meer
grootouders voor het klimaat

Actieweek 'Alles te verliezen, behalve tijd': 18 tot 23 september 2023

De vereniging Grootouders voor het Klimaat blijft bijzonder ongerust en kritisch voor het gebrek aan daadkracht om de klimaatopwarming als een echte crisis te behandelen. Onder het motto 'Alles te verliezen, behalve tijd' organiseert de vereniging een actieweek. Daarmee wijzen de Grootouders de overheid op haar plicht om maat­regelen te nemen die de klimaat­crisis bedwingen.

Lees meer
Zorg

Evenement 'Werken in de zorg. Welke toekomst?': 12 oktober 2023

De gezondheidszorg staat zwaar onder druk. Door de demografische ontwikkelingen en de toenemende zorgbehoeften nemen de noden alsmaar toe, terwijl er te weinig personeel is. Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, bekijkt de toekomst van het werken in de zorg

Lees meer
Agressie

Symposium 'Agressie in de zorg': 20 oktober 2023

De laatste jaren is er een sterke toename van het aantal meldingen van agressie tegen zorgverleners. De Orde der artsen is bezorgd en wil oplossingen aanreiken aan zorgverleners. Tijdens dit symposium denk je samen met andere zorgverleners na over die oplossingen.

Lees meer
Valpreventie

Opleiding tot Otago instructeur: najaar 2023

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in het najaar van 2023 drie opleidingen tot Otago instructeur. Zo'n instructeur wordt opgeleid om valincidenten bij thuiswonende ouderen te voorkomen.

Lees meer
levenseinde

Vorming 'Omgaan met levensvragen als het levenseinde in zicht komt, vraagt teamwork': 24 oktober 2023

Aandacht voor zingeving is een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg. Zowel thuis als in zorginstellingen of ziekenhuizen. De vorming 'Omgaan met levensvragen als het levenseinde in zicht komt, vraagt teamwork' leert je het ABC-model kennen. Dat is een model dat focust op zingeving en spiritualiteit in de laatste fase en focust op samenwerking over verschillende disciplines heen.

Lees meer
e-learning

E-learning van Febelfin ondersteunt digicoaches

Een groot deel van ons leven speelt zich af online of gebeurt digitaal, ook bankzaken. Het gaat vlot en snel. Maar velen onder ons vinden (nog) niet hun weg in die nieuwe, digitale wereld. Gelukkig bestaan er initiatieven op maat, zoals digicoaches, die gericht zijn op mensen die het moeilijker hebben om de overstap te maken. Digicoaches zijn vrijwilligers of professionals die je helpen met digitale vragen of problemen of die je doorverwijzen naar iemand die je kan helpen. Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector, organiseert nu een nieuwe e-learning voor digicoaches.

Lees meer