Slachtoffer

Europese Dag van het Slachtoffer: website biedt hulp en informatie

Zaterdag 22 februari 2020 is het de Europese Dag van het Slachtoffer, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de rechten van slachtoffers. De website www.slachtofferzorg.be biedt hulp en informatie voor slachtoffers. Ben je slachtoffer of getuige van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag? Of ben je een familielid of vriend van het slachtoffer? Dan kan deze website je informeren en ondersteunen op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.

Lees meer
logo ons buurtpunt

Studiedag ‘Ons buurtpunt’: 10 maart 2020

In 2019 reikten het Netwerk Duurzame Mobiliteit, Cera en het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland lokale initiatiefnemers kennis en ervaring aan rond het concept 'buurtpunt' in een Lerend Netwerk. De 22 deelnemers doorliepen een proces om zelf een buurtpunt op te starten. Op deze studiedag delen ze hun ervaringen. Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn de succesfactoren? Laat je inspireren en informeren door lokale initiatiefnemers en experts.

Lees meer
gang in ziekenhuis

Deel jouw ziekenhuiservaringen: 19 maart 2020

Wil jij mee nadenken over hoe een ziekenhuis zich beter kan organiseren om tegemoet te komen aan de noden en behoeften van ouderen? Dan is deze eerste rondetafelconferentie de gelegenheid om jouw ervaring en/of deskundigheid te delen met professionals uit 50 Vlaamse ziekenhuizen en ouderen.

Lees meer
Affiche

Week van de Valpreventie: 20-26 april 2020

De 9de editie van de Week van de Valpreventie komt eraan! Met de slogan ‘Laat angst om te vallen je leven niet bepalen’ ligt de focus van deze week net zoals vorig jaar op valangst. Want valangst is voor ouderen een belangrijke valrisicofactor. Tijdens deze week roepen de initiatiefnemers alle verenigingen, organisaties, intermediairs, woonzorgcentra, gezondheid- en welzijnsmedewerkers en iedereen die in contact komt met 65-plussers op om allerlei activiteiten rond valangst te organiseren.

Lees meer
© Anne-Marie Heirbaut

Bachelor-na-bachelor ‘Psychosociale Gerontologie’

Psychosociale gerontologie is een opleiding die zich richt op professionals die al werken in de (ruime) ouderensector, maar ook op personen die in het verleden een diploma ergotherapie, verpleegkunde, orthopedagogie, gezinswetenschappen, ... behaalden. Breng een bezoekje tijdens de infodagen.

Lees meer

Zomercursus: Ethics in Dementia Care

Van 7 tot 10 juli 2020 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 6de editie van de zomercursus ethiek in de dementiezorg. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek.

Lees meer
Publieke ruimte

Congres Publieke Ruimte: 17 maart 2020

Het Congres en Forum Publieke Ruimte is de jaarlijkse hoogmis voor alles rond openbare ruimte in Vlaanderen en Brussel. Het congres richt zich naar iedereen die betrokken is bij beleid, planning, ontwerp, inrichting en beheer van publieke ruimten. De stad Gent is in 2020 voor de derde keer gaststad voor het evenement.

Lees meer
Dokter en patient

Eerstelijnsmeeting: 19 maart 2020

Alle zorgverleners uit de Brusselse gezondheids- en welzijnssector zijn opnieuw welkom op de Eerstelijnsmeeting. In deze editie staat ‘de informele kant van integrale zorg’ centraal.

Lees meer
vrijwilligerswerk

Studiedag ‘Een veilig vrijwilligersklimaat’: 5 maart 2020

Het puur engagement van vrijwilligers moeten we koesteren door te investeren in een vrijwilligersvriendelijk klimaat, door te zorgen dat iedereen die samenwerkt zich veilig voelt. Dat impliceert ook grenzen afbakenen en deontologische regels stellen. Hoe je dat kan aanpakken, kom je te weten tijdens de studiedag die het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseert in het kader van De Week van de Vrijwilliger.

Lees meer
mozaiek van herinneringen

Training ‘Creatief werken met levensverhalen’: voorjaar 2020

Hoe kun je op een creatieve manier op zoek gaan naar het levensverhaal van mensen? Je leert het in de deskundigheidstraining die Hogeschool Odisee dit voorjaar organiseert. Gedurende 5 lesdagen leer je aan de hand van creatieve methodieken en schrijfoefeningen hoe je mensen kan ondersteunen bij het schrijven van hun levensverhaal.

Lees meer
Woonzorgcentrum

Master Class Wonen en Leven in woonzorgcentra: voorjaar 2020

Binnen het project Woonleefwijzer.be, een gezamenlijk project van Zorgnet-Icuro, VVSG en Vlozo, werden reeds 30 woonzorgcentra begeleid om meer wonen en leven in hun huizen tot stand te brengen. De initiatiefnemers willen ook andere woonzorgcentra stimuleren om hiermee aan de slag te gaan. Daarom organiseren ze een Master Class Wonen en Leven.

Lees meer
Mother

Organiseer een vertoning van de documentaire ‘Mother’

In de Thaise stad Chiang Mai bestaat een unieke residentie voor Europeanen met Alzheimer. De bewoners worden er door Thaise verzorgers intensief en liefdevol begeleid in de laatste fase van hun leven. De Belgische regisseur Kristof Bilsen volgt de Thaise Pomm, die zich ontfermt over de Zwitserse Elisabeth. Elisabeth en Pomm hebben een nauwe band. Pomm leeft bovendien noodgedwongen ver weg van haar drie kinderen om financieel voor hen te kunnen zorgen, en dat weegt zwaar op haar gemoed. De film brengt verhalen van zowel verzorgers als de familie van mensen met dementie. Je kan een vertoning org

Lees meer
Cast van Swing

Theatervoorstelling SWING zet ouderen op de planken

SWING wordt omschreven als een ‘inclusieve theatrale dansvoorstelling,’ een hele mond vol, maar de voorstelling valt dan ook niet in één hokje onder te brengen. Aan de hand van theater en dans worden de thema’s liefde, verlies en verlangen op het podium verbeeld. De acteurs, waaronder heel wat ouderen, maken daarbij gretig gebruik van poëzie, humor, ritme en swingende live muziek. Die originele combinatie wordt gesmaakt door het publiek, dat enthousiast en ontroerd reageert op de voorstelling. Ook jij kan nog naar de voorstelling gaan kijken.

Lees meer
Psyschische problemen

Opleiding 'Eerste hulp bij psychische problemen': april 2020

Eén Vlaming op vier krijgt ooit te maken met psychische problemen. En daarover praten is vaak nog een grote drempel. Mensen uit de omgeving zijn vaak ook onzeker over hoe ze best reageren als iemand het psychisch moeilijk heeft. Want in tegenstelling tot iemand met lichamelijke klachten, is het bij personen die het psychisch moeilijk hebben meestal niet meteen duidelijk hoe je daar als naaste iets kan aan doen.

Lees meer
mijngezondheid

Organiseer een opleiding 'Leren werken met MijnGezondheid?'

Op 8 mei 2018 lanceerde Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, het federale gezondheidsportaal mijngezondheid.belgie.be. Via het nieuwe platform krijgen patiënten inzage in hun medisch dossier. Maar met een nieuw online platform leren werken vergt altijd wat zoeken. Om ouderen daarbij te ondersteunen, biedt Seniornet Vlaanderen een opleiding op maat aan.

Lees meer
Dementie anders bekeken

Organiseer een tentoonstelling ‘Dementie anders bekeken’

“Kijk anders naar personen met dementie en maak zo elke dag voor hen het verschil." Aan de hand van de reizende expo ‘dementie anders bekeken’ wil Tim Carpentier op een positieve wijze de beleving van ouderen met dementie in beeld brengen. Met foto’s van activiteiten, levenszinnen, en een minimuseum neemt deze expo je mee naar activiteiten die het geheugen van ouderen op een positieve manier stimuleren. Zo nodigt de expo je uit om anders te kijken naar personen met dementie.

Lees meer