deelfiets
19 april 2019

Inspiratiedag ‘Inclusieve gedeelde mobiliteit’: 30 april 2019

Gedeelde mobiliteit wordt dezer dagen steeds populairder. Maar wie bereiken we eigenlijk? En wie niet? Tijdens deze inspiratiedag wordt aan de slag gegaan met het thema 'inclusie'. Er wordt op een interactieve manier gekeken naar de toegankelijkheid van gedeelde mobiliteit voor verschillende groepen mensen.

Lees meer
Solidariteit tussen Generaties
19 april 2019

Europese Dag van de Solidariteit tussen Generaties: 29 april 2019

Neem deel aan de campagne van AGE Platform Europe voor meer solidariteit tussen generaties in Europa! Deze Europese dag is het moment om het bewustzijn te vergroten over de positieve impact van intergenerationele relaties en herinnert aan de sleutelrol die elke generatie speelt voor het verzekeren van een duurzame toekomst voor iedereen. Tien jaar na de lancering van de campagne is het onderwerp actueler dan ooit!

Lees meer
12 april 2019

Een goedgevuld programma op het Zorg aan Zet Festival: 9 mei 2019

Het Zorg aan Zet Festival is de kers op de taart van de brede burgerbevraging over de toekomst van de zorg. Op www.zorgaanzet.net werden meer dan 4 000 ideeën gepost. Ruim 500 mensen formuleerden op de Avonden van de Zorg beleidsaanbevelingen. Op het festival wordt het eindrapport van Zorg aan Zet aan publiek, media en politici voorgesteld. Het festival biedt een gevarieerd en interactief programma voor al wie geïnteresseerd is in de zorgsector, in de breedste betekenis van het woord.

Lees meer
12 april 2019

Belgische ‘frailty’ dag: 29 april 2019

Ouderen hebben een groter risico op kwetsbaarheid of frailty. Nochtans is kwetsbaarheid geen onvermijdelijk gevolg van verouderen. Het kan voorkomen worden en een goede aanpak kan er voor zorgen dat ouderen langer gezond leven.

Lees meer
04 april 2019

Symposium ‘Minder versnippering, meer zorg’: 29 april 2019

Zorgnet-Icuro organiseert het symposium ‘Minder versnippering, meer zorg - De nood aan een heldere en werkbare bevoegdheidsverdeling voor de gezondheidszorg’. Hiermee willen ze de gevolgen van de zesde staatshervorming helder en praktijkgericht beschrijven en het debat stimuleren over een verbetering van het huidig model. Zorgnet-Icuro wil alle beleidsmakers helpen om keuzes te maken die werken en de sector vooruit brengen.

Lees meer
maaltijd
04 april 2019

Opleiding ‘Maaltijdcoach dementie’ begint op 25 april 2019

Maaltijdcoaches dementie zijn personen die binnen de organisatie als aanspreekpunt kunnen fungeren, om na te denken over en het implementeren van een kwaliteitsvol beleid rond maaltijdzorg, samen met een deskundig team. In de opleiding tot ‘maaltijdcoach dementie’ verwerf je kennis en inzicht, krijg je bagage om de maaltijdzorg in jouw organisatie te optimaliseren en een vormingspakket om jouw collega’s te ondersteunen en te coachen.

Lees meer
logo
04 april 2019

Colloquium Grootouders voor het Klimaat: ‘Klimaatrechtvaardigheid’: 10 mei 2019

Op vrijdag 10 mei organiseren de Grootouders voor het Klimaat opnieuw een colloquium. We zadelen de volgende generaties met klimaatchaos op, als we het roer niet resoluut omgooien. De arme mensen bij ons en in het Zuiden zijn nu al de dupe van de klimaatverstoring. En zij hebben die NIET veroorzaakt. Het systeem moet veranderen, zeggen Greta, Anuna en Kyra en de andere Klimaatspijbelaars.

Lees meer
bordspel
29 March 2019

Praktijkopleiding ‘Empowerment van ouderen’: 14 mei 2019

Op oudere leeftijd steken lichamelijke problemen wel eens de kop op. Ouderen krijgen vaker met verlieservaringen te maken: hun partner, hun vertrouwde woonomgeving, beperktere motorische vaardigheden, … Hierdoor ervaren ouderen een verlies aan controle en houvast en dat maakt het soms moeilijk om positief in het leven te blijven staan. Als zorgprofessional kan je ouderen helpen om mentaal weerbaarder te worden. Deze studienamiddag gaat dieper in op het thema Empowerment: het proces waarin mensen sterker worden door opnieuw controle te krijgen over hun eigen situatie. Een proces dat onvermijdel

Lees meer
slim wonen
29 March 2019

Studiedag ‘Woonsurvey 2018’: 25 april 2019

Vorig jaar werden op initiatief van de minister bevoegd voor Wonen 3 000 huishoudens in Vlaanderen mondeling bevraagd over hun woonsituatie. Het Steunpunt Wonen organiseert nu samen met Slim Wonen en Leven een studiedag om de resultaten onder de aandacht te brengen.

Lees meer
Valangst
01 March 2019

Week van de valpreventie: 22 - 28 april 2019

Van 22 tot en met 28 april 2019 vindt opnieuw de Week van de Valpreventie plaats. Met de slogan ‘Laat angst om te vallen je leven niet bepalen!’ staat dit jaar valangst centraal, een van de vele risicofactoren voor ouderen om te vallen.

Lees meer
mantelzorg
01 March 2019

Ga op mantelzorgvakantie met S-Plus

Zorg je voor een partner met een chronische ziekte, een broer met een handicap, een ouder die moeilijk te been is of iemand met dementie? Wil je er samen tussenuit? Dan zijn de mantelzorgvakanties misschien wel iets voor jou.

Lees meer
Studiedag
15 februari 2019

Studiedag ‘de verbeelding spreekt’: 25 april 2019

Een halve eeuw geleden richtte dr. Michel Outtier in het Universitair Centrum Sint-Jozef in Kortenberg een atelier voor beeldende therapie op. Sinds dat pionierswerk is de beeldende therapie sterk ontwikkeld. Vandaag geldt het als een krachtig medium in geestelijke gezondheidszorg.

Lees meer
15 februari 2019

Summer Course on Ethics in Dementia Care: 2-5 juli 2019

Van 2 tot 5 juli 2019 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 5de editie van de zomercursus ethiek in de dementiezorg. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek. De voertaal is Engels.

Lees meer
Vorming: ‘Inclusie-inzicht in zichtbare en onzichtbare beperkingen’
08 februari 2019

Vorming: ‘Inclusie-inzicht in zichtbare en onzichtbare beperkingen’

Hoe stel je je open voor iedereen? Hoe werk je drempels voor personen met een beperking weg? Wist je dat ook mensen met een beperking graag deelnemen aan tal van initiatieven en projecten? Alleen is dit niet altijd zo evident. Ze geraken er niet. De aankondiging roept veel vragen op. Ze zijn bang dat ze er niet bij zullen horen, … Eenvoudige aanpassingen kunnen hierop inzetten. Tijdens ervaringsgerichte interactieve vormingen krijg je hier meer inzicht over.

Lees meer
congres trauma en ouderenzorg
18 Januari 2019

Congres ‘Trauma en ouderenzorg. Heelt tijd alle wonden?’: 16 mei 2019

In de begeleiding van ouderen worden vele professionele hulpverleners meer dan eens geconfronteerd met verhalen uit een ver verleden. Sommige van deze ervaringen uit de kinder- en jeugdtijd blijven een – vaak uiterst negatieve – invloed uitoefenen op de geestelijke gezondheid van deze ouderen. Dit congres gaat in op het verband daartussen.

Lees meer
14 December 2018

Seminarie ‘Naar een geïntegreerde zorg voor ouderen’: 19 september 2019

Volwaardige maatschappelijke participatie van ouderen impliceert dat zij optimaal gebruik moeten kunnen maken van alle beschikbare dienstverlening. Deze vormingsreeks van Politeia inspireert je in het streven naar een kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg op maat van ieder persoon en in het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsverbanden tussen voorzieningen. Het seminarie 'Van een duurzame samenwerking wordt iedereen beter: het woonzorgcentrum, de dienst gezinszorg, de gebruiker en de mantelzorger' is de laatste uit de reeks.

Lees meer