Recht op grijs

Studiedag 'Recht op Grijs. Bouwen aan ouderenbeleid': 21 maart 2024

Het nieuwe boek 'Recht op grijs' verkent perspectieven van ouderen in diverse domeinen. Via een twintigtal bijdragen van betrokken academici en onderzoekers over de situatie van ouderen in Vlaanderen en Brussel krijg je inzichten voor een emanciperend ouderenbeleid op de verschillende beleidsniveaus.

Lees meer
ethiek in dementiezorg

Cursus 'Ethiek in de dementiezorg': 2-5 juli 2024

Van 2 tot 5 juli 2024 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de tiende editie van de cursus 'Ethiek in de dementiezorg' voor professionele medewerkers. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek.

Lees meer
Wonen

Symposium 'Zorgzaam wonen voor ouderen in Vlaanderen': 28 maart 2024

Vaak kiezen (toekomstige) ouderen ervoor om niet langer in grootschalige voorzieningen te gaan wonen. Ze willen kunnen kiezen tussen een diversiteit aan geïntegreerde woonvormen in hun vertrouwde wijk. Dit symposium wil nadenken over een nieuw baanbrekend ruimtelijk zorgconcept dat de normen en verwachtingen van de ouderenzorg opnieuw definieert.

Lees meer
Fiets

Studiedag '10 jaar Fietsberaad - Verkeersveiligheid voor fietsers': 8 maart 2024

De fiets is voor steeds meer mensen het vanzelfsprekende vervoermiddel. Maar die groei brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee, met name op kruispunten, fietspaden en in de kern van steden en gemeenten. Tijdens deze studiedag blikt Fietsberaad Vlaanderen niet alleen terug, je krijgt ook inspiratie rond een belangrijke uitdaging – zo niet de belangrijkste: meer verkeersveiligheid voor fietsverkeer. 

Lees meer
trefdagen lokaal ouderen

Schrijf je nu in! Trefdagen 'lokaal ouderenbeleid' in alle Vlaamse provincies

In het voorjaar van 2024 trekken de vijf Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (ISO's) en Vlaamse Ouderenraad · Lokaal opnieuw naar alle Vlaamse provincies. We komen naar je toe met een programma boordevol inspiratie voor actoren in het lokale ouderenbeleid. Want met de verkiezingen van oktober 2024 in ons vizier, staat lokale ouderenbeleidsparticipatie meer dan ooit op de agenda. Schrijf je nu in!

Lees meer
mediacoach

Opleiding 'Mediacoach digitale inclusie': 2023-2024

Mediacoach digitale inclusie is een nieuwe opleiding voor professionals die zelf mensen begeleiden bij digitale vragen, of die dergelijke werkingen coördineren. Als mediacoach verdiep je je in de digitale wereld om je doelpubliek nog beter van dienst te kunnen zijn.

Lees meer
e-learning

E-learning van Febelfin ondersteunt digicoaches

Een groot deel van ons leven speelt zich af online of gebeurt digitaal, ook bankzaken. Het gaat vlot en snel. Maar velen onder ons vinden (nog) niet hun weg in die nieuwe, digitale wereld. Gelukkig bestaan er initiatieven op maat, zoals digicoaches, die gericht zijn op mensen die het moeilijker hebben om de overstap te maken. Digicoaches zijn vrijwilligers of professionals die je helpen met digitale vragen of problemen of die je doorverwijzen naar iemand die je kan helpen. Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector, organiseert nu een nieuwe e-learning voor digicoaches.

Lees meer
beeldvorming dementie

E-learning 'Genuanceerde beeldvorming over dementie'

Deze e-learning van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is bestemd voor zorg- en hulpverleners die werken met en voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De e-learning helpt je om het referentiekader dementie concreet te vertalen naar de zorgpraktijk in jouw organisatie, en dat specifiek over de beeldvorming over dementie.

Lees meer
dementie

E-learning ‘Lerend vermogen bij mensen met dementie’

Er zijn tal van manieren om het lerend vermogen van mensen met dementie te stimuleren, opdat zij meer zelfredzaam worden. Voorbeelden daarvan zijn het aanleren van hulpmiddelen, of het gebruiken van een koffiezetapparaat. In de e-learning leer je voor welke aanpak je het best kiest, én wat het lerend vermogen precies is.

Lees meer
elektrisch fietsen

Gratis workshop ‘Veilig elektrisch en economisch fietsen’

Het stijgend gebruik van de elektrische fiets brengt ook meer ongevallen met zich mee. Opvallend is dat de slachtoffers vaak 50-plus zijn. Als antwoord daarop biedt OKRA-SPORT+ de workshop ‘Veilig elektrisch en economisch fietsen’ aan. In 2022 kan deze workshop gratis aangevraagd worden, ook door ouderenverenigingen.

Lees meer
e learning dementie

E-learning ‘Omgaan met dementie’

Een op vijf mensen krijgt dementie. De kans dat je in het dagelijkse leven of in je beroepsleven in contact komt met iemand met dementie is dus groot. Weten wat dementie is en hoe je je communicatie kan aanpassen, is van groot belang en zorgt ervoor dat mensen met dementie kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. In deze e-learning van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Vlaamse Werkgroep van mensen met dementie komen mensen met dementie zelf aan het woord en krijg je concrete communicatietips.

Lees meer