Vlaamse Raad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin formuleert corona-advies

Vlaamse Raad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin formuleert corona-advies

Mantelzorger met oudere, sociaal contact via telefoon

De Vlaamse Raad WVG (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) bracht een advies uit over de aanpak van de coronacrisis. Alle leden van de raad, ook de Vlaamse Ouderenraad, waren betrokken bij de totstandkoming van het advies. Het is een breed advies dat heel wat aanbevelingen en acties bundelt.

Korte termijn

De raad formuleert 5 aanbevelingen om een volgende gezondheidscrisis op een daadkrachtige wijze aan te pakken.

  1. Wees goed voorbereid
  2. Schakel snel naar goed crisismanagement
  3. Neem van bij het begin ook het welzijns-, gebruikers- en gezinsperspectief mee
  4. Houd zoveel mogelijk vormen van zorg en ondersteuning toegankelijk, met respect voor de veiligheid van de professional en de persoon met zorgbehoefte
  5. Help voorzieningen, professionals en mantelzorgers in een crisis

Lange termijn

Tegelijkertijd kijkt de raad al wat verder vooruit. Op basis van de hindernissen en opportuniteiten die de crisis en de aanpak ervan blootgelegd hebben, formuleert de raad 5 aanbevelingen voor de toekomst van de zorgsector.

  1. Waardeer zorg en ondersteuning in onze samenleving structureel en financieel
  2. Moedig samenwerking op een structurele manier aan
  3. Houd goede innovaties vast en veranker ze
  4. Investeer in mensen en middelen voor preventie
  5. Voer een slagkrachtig en coherent beleid

Meer lezen?

Het volledige advies vind je op de website van de Vlaamse Raad WVG.

Toegevoegd op 16 juli 2020