Vraag je mantelzorgerkenning en mantelzorgverlof nu aan!

Vraag je mantelzorgerkenning en mantelzorgverlof nu aan!

erkenning mantelzorgers officieel statuut

1 september 2020 zal niet snel vergeten worden door de mantelzorgers in ons land. Sinds die dag kunnen zij die instaan voor de zorgverlening van hun naasten een officieel statuut verkrijgen via het ziekenfonds. Er zijn 2 types erkenningen: een algemeen statuut en een statuut waar sociale voordelen aan gekoppeld zijn. Maar hoe gaat dat in z'n werk? En hoe doe je een aanvraag? Wij zetten alles op een rijtje.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is hulp aan een zorgbehoevende door iemand uit de directe omgeving van die persoon. Als mantelzorger bied je voor lange tijd hulp aan een chronisch zieke, een persoon met een beperking of een hulpbehoevende persoon uit je omgeving. Dat kan je partner, je ouder of je kind zijn. Maar je kan ook mantelzorger zijn van een familielid, een vriend of een kennis.

“Hun hulp is van onschatbare waarde. Ze moeten dan ook kunnen rekenen op de juiste sociale zekerheid. Door dit statuut gaan we mantelzorg veel beter kunnen opvolgen. Het zal de beleidsmakers dan ook een houvast geven bij het uitwerken van maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorgers.”

Minister Maggie de Block

Type 1: algemene erkenning mantelzorger

De algemene erkenning als mantelzorg opent voorlopig geen rechten of sociale voordelen.

De procedure om deze erkenning aan te vragen is eenvoudig. De mantelzorger en zorgvrager vullen samen een verklaring op erewoord in en die dien je in bij het ziekenfonds van de mantelzorger. Met deze verklaring geef je aan dat jullie voldoen aan de nodige criteria. Je ziekenfonds verwerkt de gegevens en geeft je een attest.

Type 2: de erkenning als mantelzorger met een sociaal voordeel

Deze erkenning heeft al zeker één federaal sociaal voordeel, namelijk het mantelzorgverlof dat je maximum 1 maand voltijds kan opnemen als werknemer of ambtenaar. Belangrijk om weten is dat er maximaal 3 mantelzorgers per zorgvrager dit type erkenning kunnen aanvragen. Om deze erkenning te krijgen moet je als mantelzorger en zorgvrager voldoen aan een heel aantal criteria.

Ook om deze erkenning te krijgen moet je als mantelzorger en zorgvrager samen een verklaring op erewoord indien bij het ziekenfonds van de mantelzorger. Dit samen met het bewijs van zorgbehoefte van de zorgvrager. Als je voldoet aan alle criteria zal het ziekenfonds je een attest geven.

Criteria

Voor de mantelzorger:

 • Je verblijft in België.
 • Je geeft doorlopend of regelmatig hulp en zorg aan de zorgvrager. En dat minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar.
 • Je geeft die zorg niet vanuit je beroep of als vrijwilliger.
 • Je houdt rekening met de noden en levenswensen van de zorgvrager.

Voor de zorgvrager:

 • Je verblijft in België.
 • Je verblijft niet in residentiële setting, zoals een woonzorgcentrum of voorziening voor personen met een handicap.
 • Je zorg- en ondersteuningsnood is voldoende zwaar.
  • Bij een meerderjarige (ouder dan 21 jaar) zorgvrager moet je ten minste 12 punten op de graad van zelfredzaamheid voor de integratietegemoetkoming scoren. Die vaststelling kan gebeuren door de FOD Sociale Zekerheid, Medex of de adviserend arts van het ziekenfonds.
  • Als je al een zorgbudget voor ouderen of een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangt en voldoende punten op de inschaling scoorde, hoef je geen nieuwe vaststelling te laten uitvoeren.

Het sociale voordeel: het mantelzorgverlof

Met het type 2 erkenningsattest kan je bij je werkgever vanaf september 2020 mantelzorgverlof aanvragen. Je doet dit door een aangetekend schrijven of een brief te bezorgen aan je werkgever, met het bewijs van je erkenning als mantelzorger. Dit moet je minstens 7 dagen voor de ingangsdatum van het verlof in orde brengen, tenzij je een kortere periode overeenkomt met je werkgever.

Als je voltijds of deeltijds werkt, kan je het mantelzorgverlof één volledige maand opnemen. Als je voltijds werkt, kan je ervoor kiezen om een halftijdse of 1/5e vermindering op te nemen gedurende twee maanden. Sommige mantelzorgers zorgen voor verschillende zorgvragers: per zorgvrager kan je een maand mantelzorgverlof opnemen. Over je hele loopbaan kan je maximum 6 maanden voltijds mantelzorgverlof opnemen of 12 maanden als je het halftijds of deeltijds opneemt.

! Opgelet: De erkenningsattesten als mantelzorger hebben voorlopig geen invloed op je registratie bij de zorgkas of het attest om als mantelzorger medische handelingen uit te voeren. Deze procedures staan los van elkaar.

Koninklijk Besluit

Het Koninklijk Besluit verscheen op 16 juni in het Staatsblad.

Meer informatie

Voor meer info kan je terecht bij het Steunpunt Mantelzorg.

Liever alle info in 1 handig beeld? Coponcho maakte een infographic.

Toegevoegd op 4 September 2020