Bezoekregeling in woonzorgcentra vaak te streng. Minister Beke vraagt menselijkheid.

Bezoekregeling in woonzorgcentra vaak te streng. Minister Beke vraagt menselijkheid.

vrouw oudere raam bezoek woonzorgcentrum minister beke corona covid lockdown
Er passeerden de afgelopen weken een massa aan lezersbrieven, facebookposts, krantenartikels en nieuwsitems over de strikte bezoekregeling in de woonzorgcentra. Ze worden ingevoerd met de allerbeste bedoelingen, maar heel wat bewoners en hun familieleden zijn het beu. Dat ze hun familie al zo lang moeten missen, laat staan niet kunnen vastpakken. Ook mankeert het aan de frisse lucht en de dagelijkse wandeling. Minister Beke wil tegemoetkomen aan die verzuchtingen. Hij roept woonzorgcentra op om de menselijkheid voorop te stellen en de bezoekregeling te herbekijken.
 

Focus op mentaal welzijn

Minister Beke stelt dat corona niet weg is, en dat we waakzaam moeten blijven. Want er vallen nog altijd slachtoffers, ook in de woonzorgcentra. Maar dankzij voldoende beschermingsmateriaal en testen kan er ook volop gefocust worden op het mentale welzijn. En dat moet ook gebeuren op het terrein. Want naast de algemeen geldende richtlijnen rond handhygiëne, afstand en maskers is er echt wel veel mogelijk op vlak van bezoek.

"Met medewerking van de woonzorgcentra, de mantelzorgers en de bezoekers kunnen we de gezondheid in balans brengen met het mentale welzijn. Ik roep woonzorgcentra op om hier de menselijkheid voorop te stellen. En ik vraag ook aan de taskforce om een opvolging en evaluatie van de bezoekersregelingen."

Minister Wouter Beke

Schrik voor het virus, maar bezoek kan!

Het is heel aannemelijk dat er aarzelingen zijn uit schrik voor het virus, waardoor woonzorgcentra ervoor kiezen om de maatregelen heel strikt te interpreteren. Ze doen dat met de allerbeste bedoelingen. Maar iedereen heeft recht op bezoek, en dat moeten we bewaken. Vandaag leeft te vaak het idee dat er slechts bezoek mogelijk is gedurende een halfuur per week, of dat er enkel 1 vaste bezoeker mag langskomen. Dit is niet zo. Woonzorgcentra hebben de mogelijkheid langer bezoek toe te laten, van meer mensen.

Het vraagt veel inspanningen van woonzorgcentra om bezoek op een veilige manier te organiseren. Maar het kàn. Daarbij is het essentieel dat alle mantelzorgers, familieleden, en bezoekers de voorzorgsmaatregelen respecteren.

Richtlijnen respecteren

Indien je een bezoek brengt aan iemand in het woonzorgcentrum, hou dan rekening met de richtlijnen:

  • Draag steeds een mondmasker
  • Was en ontsmet je handen regelmatig
  • Hou 1,5 meter afstand
  • Spreek bij voorkeur af in openlucht, zoals de tuin van het woonzorgcentrum
  • Heb respect voor de medewerkers in het woonzorgcentrum
  • Blijf thuis als je je niet lekker voelt

Herevaluatie van de bezoekregeling

Deze week liet minister Beke in de commissie Welzijn al weten dat de Taskforce Covid-19 de bezoekregelingen zal evalueren en herbekijken. De Vlaamse Ouderenraad volgt dit nauwgezet op.

Vlaamse Ouderenraad vroeg eerder al versoepelingen

De Vlaamse Ouderenraad is tevreden met dit signaal. We gaven eerder al aan dat de nood aan sociaal contact enorm groot is. Dat deden we onder meer in de coronacommissie van het Vlaams Parlement.
 
Op basis van getuigenissen van ouderen en familieleden die gedeeld werden met de Vlaamse Ouderenraad, werken we op dit moment ook een advies uit voor de minister.
Toegevoegd op 26 augustus 2020