Dringend nood aan wegwerken wachtlijsten voor personen met een handicap

Dringend nood aan wegwerken wachtlijsten voor personen met een handicap

persoonsvolgend budget pano reportage handicap beperking wachtlijst

In het regeerakkoord beloofde de Vlaamse regering om de wachtlijsten voor mensen met een handicap zo snel mogelijk terug te dringen. Maar amper 4% van de mensen op de wachtlijst krijgt dit jaar een persoonsvolgend budget. Een PANO-reportage maakt deze week de realiteit pijnlijk duidelijk, voor jongeren én voor ouderen. Hoe lang blijven we nog aanvaarden dat veel mensen met een handicap niet mogen deelnemen aan onze samenleving? Dat vragen verschillende organisaties in de zorgsector zich af.

Administratieve rompslomp

Mensen met een handicap hebben veel extra uitgaven om hun dagelijks leven te organiseren en om de ondersteuning te betalen die ze nodig hebben. Daarom kunnen ze een persoonsvolgend budget aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Wie ondersteuning aanvraagt, moet een zware en omslachtige aanvraagprocedure doorlopen. Wie alle administratieve drempels succesvol neemt, heeft recht op een persoonsvolgend budget. En dan is het wachten. Want het geld is er niet. 

Overbelasting van personen met een handicap, hun gezin of hun mantelzorgers

De 20 000 mensen op de wachtlijst zijn aangewezen op zichzelf, hun gezin en andere mantelzorgers. Mantelzorgers zijn bovendien niet opgeleid als zorgverlener en moeten vaak alle zorg op hun schouders nemen, zonder enig perspectief op professionele ondersteuning. Daardoor geraken ze overbelast.

Omdat de overheid te weinig geld uittrekt voor mensen met een handicap, gaat het geld dat er is in de eerste plaats naar noodsituaties, zoals mensen met een handicap wiens mantelzorgers plots overlijden. Wie zelf zorgt voor een dierbare, blijft dus langer op de wachtlijst staan. Dit jaar zullen ongeveer 600 budgetten worden toegekend. Dat is nog geen 4% van de mensen op de wachtlijst.  In dat tempo zal het 33 jaar duren om iedereen die vandaag op de wachtlijst staat een budget te geven.

PANO-reportage maakt realiteit pijnlijk duidelijk

Het programma ‘Pano’ onderzocht deze week de steeds groeiende wachtlijsten voor het persoonsvolgend budget. Daarmee kunnen mensen met een beperking hulp betalen. De wachtlijsten voor dat budget zal de komende jaren met meer dan de helft toenemen. Vele duizenden mensen met een beperking en hun mantelzorgers krijgen geen enkel perspectief.  

De reportage maakt duidelijk dat dit niet enkel een probleem is voor jongeren, maar ook voor ouderen. Zowel ouderen met een beperking die zelf wachten op een budget, als ouderen die mantelzorger zijn voor iemand met ene beperking in hun omgeving.

Herbekijk de PANO-reportage.

Appel aan alle beleidsdomeinen

Onafhankelijk Leven, Gezinsbond, Vlaams Welzijnsverbond, KVG, Som, Absoluut, VFG, Gezin en handicap en Stan-Trefpunt verstandelijke handicap trekken nu aan de alarmbel. Ze zijn van mening dat als we willen groeien naar een inclusieve samenleving, alle beleidsdomeinen verantwoordelijk zijn. Want een persoonsvolgend budget is essentieel, maar niet voldoende. Personen met een handicap moeten ook het openbaar vervoer kunnen gebruiken, werk vinden en op café kunnen gaan. 

De organisaties stuurden deze week een gezamenlijke open brief naar de Vlaamse regering. Daarin eisen ze dat minister Beke, samen met de voltallige Vlaamse regering, meteen werk maakt van een investeringsplan waarin personen met een handicap centraal staan.

Reactie minister Beke

In een eerste reactie liet minister Beke alvast weten dat hij extra geld voor de gehandicaptenzorg uittrekt, om meer mensen een persoonsvolgend budget te kunnen geven.

"We trekken vandaag met deze Vlaamse regering heel wat extra geld uit. Dat wil zeggen dat het budget zal stijgen van 1,7 miljard naar 2 miljard, om de mensen te helpen."

Minister Wouter Beke

Bron: VRT NWS

Toegevoegd op 24 September 2020