69 zorginstellingen krijgen steun voor meer sociale contacten en betere infectiepreventie

69 zorginstellingen krijgen steun voor meer sociale contacten en betere infectiepreventie

Fonds voor Solidaire Zorg

Het Fonds voor Solidaire Zorg werd eind maart opgericht door de Koning Boudewijnstichting in het kader van de strijd tegen het coronavirus. Het fonds kent 1,85 miljoen euro steun toe aan in totaal 69 projecten van en voor residentiële zorginstellingen. 48 instellingen krijgen middelen voor projecten gericht op het herstel en behoud van contacten in veilige omstandigheden. Daarnaast krijgen 21 projecten, waarbij telkens verschillende instellingen betrokken zijn, middelen om de kennisdeling over preventie en controle van infecties gestructureerd te bestendigen.

De COVID-19-crisis, met name op de piek ervan, is erg zwaar om te dragen geweest in zorginstellingen. Maar we hebben ook een grote veerkracht gezien: er zijn ad hoc oplossingen bedacht en in sneltreinvaart opgezet. Het Fonds voor Solidaire Zorg heeft als algemene doelstelling de residentiële zorginstellingen te helpen om de continuïteit van de zorg en de levenskwaliteit te garanderen tijdens de epidemie. Via twee projectoproepen selecteerde het fonds tientallen initiatieven die bouwen op de expertise die in de zorgsector aanwezig is.

Sociale contacten

Met de eerste projectoproep kon het fonds 48 projecten selecteren van zorginstellingen die vaak origineel uit de hoek komen om het sociale isolement van hun patiënten of bewoners te doorbreken.

Preventie en controle van infecties

De tweede oproep van het Fonds voor Solidaire Zorg richtte zich op ervaren organisaties en ziekenhuizen die andere residentiële instellingen - voor ouderen, mensen met een beperking of psychische problemen, of kwetsbare kinderen en jongeren – bijstaan met kennis en expertise. Er zijn 21 projecten geselecteerd, waarbij telkens verschillende instellingen betrokken zijn.

Toegevoegd op 24 juli 2020