16 mei 2024

"Vervoersarmoede discrimineert niet op basis van generaties"

Jeugdraad en Ouderenraad trekken samen aan de alarmbel

Een sterk openbaar vervoer is noodzakelijk. Voor ons allemaal. Of je nu jong of oud bent, openbaar vervoer is een essentiële pijler van een inclusieve en duurzame samenleving waar mensen actief deel van uitmaken. Beleidsmakers hebben er de mond van vol. Maar het wordt hoog tijd dat zij actie ondernemen. Dat zeggen de Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Ouderenraad. Zowel op het vlak van bereikbaarheid en betrouwbaarheid, als wat de betaalbaarheid en de toegankelijkheid betreft, hebben Vlaamse jongeren en ouderen dezelfde bekommernissen. Want vervoersarmoede discrimineert niet op basis van generaties.

Lees meer
07 februari 2024

NMBS wil 'seniorenticket' afschaffen: Ouderenorganisaties ondernemen actie

Begin 2023 raakte bekend dat de NMBS in de toekomst nieuwe tarieven zou hanteren voor het reizen met de trein. Het zogenoemde 'seniorenticket' zou verdwijnen en zou worden vervangen door een korting voor 65-plussers op het standaardticket. Maar een snelle berekening leert dat dat nog steeds véél duurder is dan het huidige 'seniorenticket'. Ouderen zijn dus erg ongerust. Enkele ouderenorganisaties, waaronder de Vlaamse Ouderenraad, stuurden daarom een brief naar de relevante beleidsmakers. En we waren te horen op Radio 1.

Lees meer
10 februari 2023

Vlaamse Ouderenraad heeft vragen bij nieuwe NMBS-tarieven

De berichtgeving over het nieuwe beheerscontract tussen de NMBS en de federale regering zorgt voor onrust en onzekerheid bij veel ouderen. Bezorgde ouderen contacteren de Vlaamse Ouderenraad met vragen over de impact die de afschaffing van het vaste tarief voor seniorentickets zal hebben.

 

Lees meer
01 februari 2021

1 op 3 NMBS loketten sluit de deuren: Vlaamse Ouderenraad reageert verontwaardigd

Tegen eind 2021 sluit de NMBS 44 van de 135 loketten in België. Daar bovenop beperkt de vervoersmaatschappij de openingsuren in 37 andere stations. “Hallucinant”, vindt de Vlaamse Ouderenraad. “De NMBS lijkt misbruik te maken van de huidige coronacrisis om essentiële dienstverlening structureel af te bouwen.” De Ouderenraad vraagt aan de bevoegde minister om stappen te ondernemen.  

Lees meer
20 December 2019

Basisbereikbaarheid: brief aan de vervoerregioraden

De Vlaamse Ouderenraad pleit in een brief aan de verschillende vervoerregioraden voor voldoende aandacht voor de vervoersnoden van ouderen, zeker bij de invulling van het vervoer op maat. Dit vraagt om aandacht voor de drempels waar ouderen op botsen wanneer ze zich willen verplaatsen, maar ook om het betrekken van ouderen zelf.

Lees meer
16 oktober 2015

Advies 2015/5: Basisbereikbaarheid in functie van het openbaar vervoer

De Vlaamse regering streeft naar een goed openbaar vervoersaanbod dat meer vraaggestuurd is. Voor de reiziger betekent dat maximaal inzetten op comfortabele voertuigen, optimale frequenties, concurrentiële snelheid en eenvoudig geïntegreerde dienstverlening en tarieven. In functie hiervan zal het decreet basismobiliteit worden herzien en evolueren naar basisbereikbaarheid.

Lees meer
28 March 2015

Advies 2015/1: Het gratis abonnement van De Lijn voor personen met een handicap

Sinds 1 februari 2015 is het nieuwe tariefsysteem van De Lijn van kracht. Concreet betekent dit voor 65-plussers dat het gratis abonnement vanaf 1 september 2015 verdwijnt. Enkel personen met een handicap, oud-strijders en oorlogsinvaliden reizen vanaf dan nog gratis. Ouderen die zich voor hun 65ste verjaardag inschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of een Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) ontvangen, worden door De Lijn beschouwd als persoon met een handicap. Voor de andere 65-plussers met een beperking is er nog geen oplossing.

Lees meer
04 april 2014

Advies 2014/1: Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen

Omdat mobiliteit bijdraagt aan de kansen tot actief ouder worden, is het belangrijk dat ouderen niet alleen de mogelijkheid krijgen om veilig met de wagen te rijden, maar ook dat ze kunnen gebruikmaken van aangepast (openbaar) vervoer en van veilige fiets- en voetpaden. De Vlaamse Ouderenraad wijst er in een advies op dat het de taak is van de Vlaamse overheid om werk te maken van duurzame mobiliteit waarbij elke burger, ongeacht zijn leeftijd, fysieke toestand of financiële situatie, vlot kan gebruikmaken van diverse soorten vervoersmiddelen.

Lees meer
10 juli 2012

Standpunt 2012/2: De Lijn: Bus en tram moeten betaalbaar blijven voor alle ouderen

Een goed uitgebouwd en toegankelijk openbaar vervoer garandeert de basismobiliteit voor iedereen, zeker ook voor de ouderen. Het biedt ouderen mobiliteitskansen die cruciaal zijn voor de sociale integratie, sociale en culturele participatie, het behoud van de autonomie en de mogelijkheid om in de vertrouwde omgeving te blijven wonen. Op deze manier draagt het openbaar vervoer bij aan de kansen tot actief ouder worden.

Lees meer