bouwmeester ouderen wonen
14 september 2023

Vlaams Bouwmeester publiceert inspiratiegids rond samenwonen

Door verschillende redenen ontstaat het besef dat we het qua woonbeleid over een andere boeg moeten gooien. De Vlaamse overheid bepleit al enkele jaren dat we dichter bij elkaar, compacter en kleiner moeten gaan wonen in bestaande kernen. En de Vlaamse Bouwmeester brengt er nu een inspiratiegids over uit. Daarin bundelt hij samen met andere experten een aantal inzichten. Aan de hand van 19 projecten biedt hij inspiratie voor de realisatie van een toekomstbestendig woonlandschap in Vlaanderen. Ook voor ouderen.

Lees meer
Zorgvolmacht
08 september 2023

Zorgvolmachten steeds populairder

In 2022 lieten 84.551 mensen een zorgvolmacht opmaken. En in de eerste helft van 2023 kwamen daar nog eens 52.406 zorgvolmachten bij – in diezelfde periode in 2022 waren dat er 41.405. De zorgvolmachten winnen dus aan populariteit. Dat blijkt uit cijfers van de notarissenfederatie Fednot. In totaal lieten al 416.022 Belgen een zorgvolmacht opmaken.

Lees meer
preventiebarometer
25 juli 2023

De preventiebarometer over onze geestelijke en seksuele gezondheid

Er zijn opnieuw cijfers bekend uit de preventiebarometer. Met die barometer bestudeert onderzoekscentrum Sciensano de levensstijl van Vlamingen. In deze editie komen we meer te weten over de geestelijke en seksuele gezondheid én over de bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Lees meer
tele-onthaal
22 mei 2023

Meer ouderen vinden de weg naar Tele-Onthaal

Dat meer mensen de weg vinden naar de hulplijn Tele-Onthaal, blijkt uit de jaarcijfers van 2022. Het voorbije jaar kreeg de hulplijn ongeveer 353 oproepen per dag, wat neerkomt op 128 817 oproepen in 2022. En ook steeds meer ouderen bellen Tele-Onthaal. Afgelopen jaar was 34,8% van de oproepers ouder dan 60 jaar, wat dus neerkomt op ongeveer 6 600 ouderen.

Lees meer
Levensstijl ouderen
21 april 2023

Preventiebarometer neemt eet- en zitgedrag ouderen onder de loep

Recent lanceerde onderzoekscentrum Sciensano nieuwe cijfers uit de preventiebarometer, die de levensstijl in België in kaart brengt. In dit luik werd ons eetgedrag en de mate van beweging onderzocht. We werpen een blik op de meest opvallende cijfers voor ouderen. 

Lees meer
Bewoners van woonzorgcentra
21 april 2023

5% van de Vlaamse 65-plussers woont in woonzorgcentrum

Statistiek Vlaanderen maakte nieuwe cijfers bekend over bewoners van woonzorgcentra. Die cijfers tonen aan dat in 2021 5% van de Vlaamse 65-plussers in een woonzorgcentrum woonde. Dat gaat over iets meer dan 70 000 personen.

Lees meer
Onthaal
17 maart 2023

Nieuwe Digimeter besteedt extra aandacht aan 75-plussers

De Digimeter brengt al sinds 2009 de tendensen rond bezit en gebruik van media en digitale technologie in Vlaanderen in kaart met aandacht voor de attitudes en verwachtingen tegenover nieuwe technologieën. Op aandringen van de Vlaamse Ouderenraad - en om genuanceerder stil te staan bij de bevindingen over ouderen - wordt vanaf deze editie een opsplitsing gemaakt tussen de 65- tot 74-jarigen en de 75-plussers.

Lees meer
Koning boudewijnstichting
10 maart 2023

Onderzoek Koning Boudewijnstichting: 'Hoe kijken 60-plussers naar ouder worden?'

Het is niet de eerste keer dat de Koning Boudewijnstichting de vraag 'Hoe kijken 60-plussers naar ouder worden?' onder de loep neemt. Voor zijn meest recente studie over dit topic, bevroeg de stichting ruim 2 000 ouderen tussen 60 en 84 jaar die niet hulpbehoevend zijn. De KBS polste naar hun wensen en verwachtingen over de toekomst. Uiteenlopende thema’s kwamen daarbij aan bod. Van geluk en eenzaamheid, tot wonen en het sociaal weefsel, en zorg en de percepties rond ouder worden. We sommen de meest opvallende resultaten op!

Lees meer
armoede ouderen
24 februari 2023

1 op 5 van de ouderen loopt risico op armoede

1 op 5 ouderen in België loopt het risico om in armoede of sociale uitsluiting te leven. Bij Belgen van 75 jaar of ouder gaat het zelfs om 1 op 4 personen.

Lees meer
participatiesurvey
17 februari 2023

Participatiesurvey: Steeds meer ouderen nemen deel aan sociaal-culturele activiteiten

Ondanks de coronapandemie, nam het aantal Vlaamse ouderen dat actief deelneemt aan de activiteiten van een sociaal-culturele vereniging de voorbije jaren licht toe. Bij de sportverenigingen veroorzaakte de pandemie wel een tijdelijke terugslag van oudere deelnemers, maar ondertussen neemt ook dat aantal weer toe. Dat blijkt uit de laatste Participatiesurvey die van 2020 tot en met 2022 in Vlaanderen werd afgenomen.

Lees meer