eenzame oudere
17 Januari 2020

Onderzoek naar eenzaamheid bij ouderen in woonzorgcentra

Hoewel heel wat woonzorgcentra activiteiten organiseren om bewoners met elkaar in contact te brengen en sociaal isolement tegen te gaan, zijn eenzaamheidsgevoelens er toch vaak alomtegenwoordig. Dat bevestigt ook nieuw onderzoek van de Amerikaanse San Diego School of Medicine. Het onderzoek bevestigt de bekende risicofactoren, maar belicht ook een aantal factoren die de veerkracht van ouderen kunnen bevorderen.

Lees meer
geld prijs
17 Januari 2020

Kostprijs woonzorgcentrum stijgt naar gemiddeld 59,05 euro per dag

Wie in een woonzorgcentrum verblijft, betaalde daar vorig jaar gemiddeld 59,05 euro per dag voor, omgerekend bijna 1.800 euro per maand. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat is opnieuw een stijging van 2,54% ten opzichte van 2018, toen er ook al een stijging te voelen was. Ter vergelijking: in 2016 kostte een maand in het woonzorgcentrum gemiddeld nog 1.660 euro. 

Lees meer
lamp energie
10 Januari 2020

Stijging van het aantal klachten over energie in 2019

De federale Ombudsdienst voor Energie heeft tijdens het werkingsjaar 2019 in totaal 7.055 klachten ontvangen (5% meer dan in 2018 en 22% meer dan in 2017), waarvan 64,15% Nederlandstalige klachten, 35,83% Franstalige en 0,02% Duitstalige klachten. De klachten gingen vooral over verkoop- en marktpraktijken van energieleveranciers. Een probleem dat de Vlaamse Ouderenraad ook eerder al aankaartte.

Lees meer
Vitamine D
10 Januari 2020

Vitamine D kan chronische ontstekingen bij ouderen afremmen

De onderzoeksgroep Frailty in Ageing, verbonden aan de VUB, toonde aan dat vitamine D chronische ontstekingen bij ouderen kan afremmen. Goed nieuws, chronische ontstekingen zijn immers een kwaal die heel wat ouderen treft. Bovendien kunnen ze leiden tot chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en artrose.

Lees meer
Cover
20 december 2019

Nieuw armoedeverslag pleit voor een sociaal klimaatbeleid

Het Steunpunt Armoedebestrijding focust in zijn nieuw tweejaarlijks verslag op ‘Duurzaamheid en armoede’. Daarin wordt het idee dat personen in armoede niet geïnteresseerd zouden zijn in de toekomst van onze planeet van tafel geveegd en vraagt het steunpunt meer aandacht voor het sociale luik in het klimaatbeleid.

Lees meer
Onderzoek
20 december 2019

Op zoek naar onderzoek over mantelzorg?

Nam je al een kijkje op de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg? Je vindt er vanaf nu ook cijfermateriaal en wetenschappelijke inzichten over mantelzorg in Vlaanderen en België.

Lees meer
Bagage op vlieghaven
20 december 2019

1 op 5 ouderen wordt geconfronteerd met vakantiearmoede

Een week op vakantie gaan is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 1 op 6 Vlamingen geeft aan dat dit voor hen om financiële redenen niet mogelijk is. Bij 65-plussers ligt het aandeel hoger dan bij jongere leeftijdsgroepen.

Lees meer
Oudere met steunende hand
13 december 2019

50- en 60-plussers hebben vaak nog een of beide ouders

Wanneer wordt de Belg wees? Wanneer moet hij voort zonder zijn ouders? Statbel, de instelling die alle cijfers over ons land bijhoudt, becijferde het voor het eerst. De mediane leeftijd - de leeftijd die alle Belgische wezen in twee gelijke groepen splijt - is 52 jaar. De ene helft van de Belgen verloor dus voor zijn 52ste zijn beide ouders, de andere helft na zijn 52ste. Maar nog interessanter is dat het wezenonderzoek ons leert dat meer dan 1 miljoen 50- en 60-plussers nog een of beide ouders hebben en vaak ook kleinkinderen.

Lees meer
Medische gegevens delen
06 december 2019

Aantal ziekenhuizen dat medische gegevens elektronisch deelt met patiënt stijgt

Welke ziekenhuizen delen al elektronisch gegevens met de patiënt? Welke gegevens delen ze? Zijn er verschillen tussen de verschillende types ziekenhuizen? Net als in 2018 contacteerde het Vlaams Patiëntenplatform alle Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen om dit in kaart te brengen.

Lees meer
Dokter
06 december 2019

Werkbaar werk in de gezondheids- en welzijnssector

De Stichting Innovatie en Arbeid van de SERV, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, publiceerde de eerste resultaten van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019. Die brengt de werkbeleving en de kwaliteit van de jobs van werknemers (en zelfstandige ondernemers) in Vlaanderen in beeld. In de loop van volgend jaar verschijnt er een afzonderlijk rapport voor de gezondheids- en welzijnssectoren. Wij werpen een eerste blik op de resultaten voor de sector.

Lees meer