barometer prijs woonzorgcentra

OKRA publiceert barometer woonzorgcentra

De belangrijkste cijfers op een rijtje

De prijs, het personeel en de bewoners van woonzorgcentra. Ouderenvereniging OKRA, een lidorganisatie van de Vlaamse Ouderenraad, vraagt er regelmatig cijfers over aan het Departement Zorg. Ook begin 2024 gebeurde dat. En de vereniging maakt nu de analyse daarvan bekend. Wij lichten de belangrijkste cijfers eruit en duiden op het belang van transparantie en betaalbaarheid. 

Lees meer
digimeter

Digimeter 2023: Nood aan mix van persoonlijke en online dienstverlening

De Digimeter brengt al sinds 2009 de tendensen rond bezit en gebruik van media en digitale technologie in Vlaanderen in kaart met aandacht voor de attitudes en verwachtingen tegenover nieuwe technologieën. In de editie van dit jaar waarschuwen de onderzoekers dat online dienstverlening een toevoeging moet zijn aan de klassieke dienstverlening.

Lees meer
mandataris ouderen

Bijna de helft van de Vlaamse gemeenteraadsleden is 55-plus

Bijna de helft van de gemeenteraadsleden in Vlaanderen is 55 jaar of ouder. 8.9% van hen is ouder dan 70 jaar. Bovendien is iets meer dan 4 op 10 schepenen en meer dan de helft van alle Vlaamse burgemeesters ouder dan 55 jaar. Dat blijkt uit het periodiek rapport van het Agentschap Binnenlands Bestuur op basis van de gegevens uit de mandatendatabank.

Lees meer
bouwmeester ouderen wonen

Vlaams Bouwmeester publiceert inspiratiegids rond samenwonen

Door verschillende redenen ontstaat het besef dat we het qua woonbeleid over een andere boeg moeten gooien. De Vlaamse overheid bepleit al enkele jaren dat we dichter bij elkaar, compacter en kleiner moeten gaan wonen in bestaande kernen. En de Vlaamse Bouwmeester brengt er nu een inspiratiegids over uit. Daarin bundelt hij samen met andere experten een aantal inzichten. Aan de hand van 19 projecten biedt hij inspiratie voor de realisatie van een toekomstbestendig woonlandschap in Vlaanderen. Ook voor ouderen.

Lees meer
Zorgvolmacht

Zorgvolmachten steeds populairder

In 2022 lieten 84.551 mensen een zorgvolmacht opmaken. En in de eerste helft van 2023 kwamen daar nog eens 52.406 zorgvolmachten bij – in diezelfde periode in 2022 waren dat er 41.405. De zorgvolmachten winnen dus aan populariteit. Dat blijkt uit cijfers van de notarissenfederatie Fednot. In totaal lieten al 416.022 Belgen een zorgvolmacht opmaken.

Lees meer
preventiebarometer

De preventiebarometer over onze geestelijke en seksuele gezondheid

Er zijn opnieuw cijfers bekend uit de preventiebarometer. Met die barometer bestudeert onderzoekscentrum Sciensano de levensstijl van Vlamingen. In deze editie komen we meer te weten over de geestelijke en seksuele gezondheid én over de bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Lees meer
tele-onthaal

Meer ouderen vinden de weg naar Tele-Onthaal

Dat meer mensen de weg vinden naar de hulplijn Tele-Onthaal, blijkt uit de jaarcijfers van 2022. Het voorbije jaar kreeg de hulplijn ongeveer 353 oproepen per dag, wat neerkomt op 128 817 oproepen in 2022. En ook steeds meer ouderen bellen Tele-Onthaal. Afgelopen jaar was 34,8% van de oproepers ouder dan 60 jaar, wat dus neerkomt op ongeveer 6 600 ouderen.

Lees meer
Levensstijl ouderen

Preventiebarometer neemt eet- en zitgedrag ouderen onder de loep

Recent lanceerde onderzoekscentrum Sciensano nieuwe cijfers uit de preventiebarometer, die de levensstijl in België in kaart brengt. In dit luik werd ons eetgedrag en de mate van beweging onderzocht. We werpen een blik op de meest opvallende cijfers voor ouderen. 

Lees meer
Bewoners van woonzorgcentra

5% van de Vlaamse 65-plussers woont in woonzorgcentrum

Statistiek Vlaanderen maakte nieuwe cijfers bekend over bewoners van woonzorgcentra. Die cijfers tonen aan dat in 2021 5% van de Vlaamse 65-plussers in een woonzorgcentrum woonde. Dat gaat over iets meer dan 70 000 personen.

Lees meer
Onthaal

Nieuwe Digimeter besteedt extra aandacht aan 75-plussers

De Digimeter brengt al sinds 2009 de tendensen rond bezit en gebruik van media en digitale technologie in Vlaanderen in kaart met aandacht voor de attitudes en verwachtingen tegenover nieuwe technologieën. Op aandringen van de Vlaamse Ouderenraad - en om genuanceerder stil te staan bij de bevindingen over ouderen - wordt vanaf deze editie een opsplitsing gemaakt tussen de 65- tot 74-jarigen en de 75-plussers.

Lees meer