dahadikeffenodig

Gun mantelzorgers op 23 juni een #dahadikeffenodig-moment

Op de Dag van de Mantelzorg op 23 juni, vragen het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg en de zes erkende mantelzorgverenigingen om mantelzorgers een #dahadikeffenodig-moment te gunnen. Want mantelzorgers zijn overal. Eén op drie van de volwassen Vlamingen is het vandaag. Bijna iedereen komt er ooit in zijn leven mee in aanraking: ofwel door mantelzorg te geven of door het te krijgen. Toch blijft deze vorm van zorg vaak onderbelicht, ondergewaardeerd en onzichtbaar.

Lees meer
grensoverschrijdend gedrag

Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag lanceert campagne 'Misschien'

Het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag lanceert de campagne 'Misschien'. De campagne toont hoe grensoverschrijdend gedrag (h)erkend kan worden, en wijst mensen die in aanraking komen met grensoverschrijdend gedrag de weg naar het Meldpunt. Ook organisaties en verenigingen worden opgeroepen om de campagne te delen. 

Lees meer
european disability card

Europese gehandicaptenkaart officieel goedgekeurd door EU

De European Disability Card (EDC) is een gratis kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert en een aantal voordelen in die domeinen biedt. Het document dient als bewijs om overal, ook in het buitenland, aan te tonen dat deze mensen in België erkend zijn als persoon met een handicap. Maar de kaart is nog niet overal gekend.

Lees meer
sociale kaart

Vanaf nu ook woonzorgcentra terug te vinden op de Sociale Kaart

Op de Vlaamse Sociale Kaart vond je al heel wat info over diensten, organisaties en voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel. Maar woonzorgcentra waren er nog niet terug te vinden. Dat is sinds deze week wel het geval. Dat initiatief kadert in het engagement van de Vlaamse overheid om de werking van woonzorgcentra meer transparant te maken.

Lees meer
minder eenzaamheid ouderen

Campagne 'Samen tegen eenzaamheid: klein gebaar, grote impact'

Het Departement Zorg lanceert een campagne om eenzaamheid aan te pakken en samen een verschil te maken. Want hoewel eenzaamheid meestal met ouderen wordt geassocieerd, toont onderzoek aan dat het probleem in alle leeftijdsgroepen en maatschappelijke lagen voorkomt. In Vlaanderen zegt 45 à 59 % van de mensen zich soms eenzaam te voelen.

Lees meer
komuitjekop.be

Internationale Mannendag vraagt aandacht voor welzijn van mannen

Zondag 19 november is het Internationale Mannendag. Een belangrijke dag omdat mannen nog steeds minder snel hulp zoeken bij problemen. Een van de doelen van Mannendag is om het fysieke en mentale welzijn van mannen onder de aandacht te brengen. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) ontwikkelde de website www.komuitjekop.be. Vandaag brengen we die campagne graag opnieuw onder de aandacht.

Lees meer
gezonde binnenlucht

Gezond Binnen, dat lucht op!

Wist je dat we gemiddeld 85% van onze tijd binnenshuis doorbrengen? Daarom is gezonde binnenlucht belangrijk. Je kan zelf de kwaliteit van de lucht in huis aanzienlijk verbeteren.

Lees meer
COVID-vaccin

Haal je COVID vaccin nog dit najaar

Het lijkt al een hele poos geleden en de pandemie is voorbij, maar in beperkte mate gaat het COVID-virus wel nog rond. Er wordt verwacht dat er in de herfst een nieuwe opstoot komt. De Hoge Gezondheidsraad raadt risicogroepen daarom aan om een nieuwe en tevens gratis prik te halen.

Lees meer
kom uit je kop

10 september: Werelddag Suïcidepreventie

Op 10 september is het Werelddag Suïcidepreventie. Een dag waarop we stilstaan bij mensen die overleden zijn door suïcide en hun nabestaanden. Zo’n dag is belangrijk, want er heerst nog steeds een taboe over praten over zelfmoordgedachten. Ook ouderen ervaren suïcidale gevoelens. Meer dan 1 op 3 gevallen van zelfdoding in Vlaanderen gebeurt door iemand die 65 jaar of ouder is. En mannelijke 85-plussers vormen de grootste risicogroep.  

Lees meer
Leerboek Gerontologie

Wat is ouder worden? Leerboek Gerontologie geeft inkijk

De manier waarop we ouder worden, hangt af van verschillende factoren. Denk maar aan levensloop, historische en maatschappelijk context, voeding en beweging. Dat maakt de groep ‘oudere volwassenen’ in onze samenleving zeer divers en moeilijk te definiëren, want die term omvat duidt zowel op honderdjarigen als zestigers. Het leerboek Gerontologie geeft een inkijk in het proces van ouder worden, in het leven van oudere volwassenen en hoe de samenleving omgaat met de vergrijzing.

Lees meer
werkgroep dementie

Mediamanifest moet beeldvorming mensen met dementie bijstellen

Woorden kunnen maken en kraken. En dat geldt ook voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarom schreven de Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen en mediamanifest. Met het manifest willen de initiatiefnemers de beeldvorming over dementie nuanceren en bijstellen.

Lees meer
wet patientenrechten

Patiënten krijgen meer rechten dankzij nieuwe Wet op de Patiëntenrechten

De Wet op de Patiëntenrechten is ondertussen 20 jaar oud. Er was dus heel wat vraag om de wet te vernieuwen. En daar is nu gehoor aan gegeven in de federale regering.In de geactualiseerde wet staan levensdoelen, gezondheidsdoelen en waarden van patiënten centraal, zodat ze door zorgverleners niet enkel als een 'medische' patiënt gezien worden.

Lees meer
dag van de mantelzorg

Dag van de Mantelzorg: 23 juni 2023

Naar jaarlijkse traditie vindt op 23 juni de Dag van de Mantelzorg plaats. Tijdens die dag worden mantelzorgers in de bloemetjes gezet. Hun engagement is namelijk niet vanzelfsprekend

Lees meer
hittegolf hitte zon warmte ouderen warme dagen tips senioren temperatuur KMI

Warme dagen, zorg dragen!

De laatste dagen ging de temperatuur de hoogte in. En het ziet ernaar uit dat het ook de komende dagen erg warm wordt. Velen vinden die extra zon mooi meegenomen, maar er zijn ook heel wat mensen die last hebben van de warmte. Zoals de oudste ouderen. Zij zijn erg kwetsbaar tijdens deze warme dagen en verdienen extra aandacht en zorg. Wat kan jij doen?

Lees meer
see me

Het project 'SEE ME' wil kwaliteit ouderenzorg verbeteren

'SEE ME' is een Europees project. Het doel? De kwaliteit van ouderenzorg verbeteren. Dat wil het project doen door de vaardigheden en competenties van verschillende groepen zorgverleners - zoals vrijwilligers, informele en formele zorgverleners - te vergroten, opdat zij nog meer kwaliteitsvolle zorg kunnen bieden aan ouderen.

Lees meer
lokale dienstencentra

50 jaar lokale dienstencentra: een warme thuis voor iedereen

50 jaar. Zo lang al zijn lokale dienstencentra (LDC) een warme thuis voor tienduizenden mensen. Om dat te vieren brengt een communicatiecampagne van de VVSG twee maanden lang de lokale dienstencentra én hun preventieve waarde onder de aandacht van het brede publiek. En ook jouw stad of gemeente kan tijdens deze periode de LDC's uit de regio in de kijker zetten!

Lees meer