Hoeveel medewerkers van woonzorgcentra lieten zich inenten?

Hoeveel medewerkers van woonzorgcentra lieten zich inenten?

vaccinatiegraad woonzorgcenra

Een hoge vaccinatiegraad bij bewoners én medewerkers in de woonzorgcentra is cruciaal om nieuwe covid-uitbraken te vermijden. Om meer zicht te krijgen op de vaccinatiegraad bij de medewerkers zette het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) een meting op. De inzichten kunnen helpen om het aantal coronavaccins bij medewerkers te maximaliseren.

Zo'n 57% van de Vlaamse woonzorgcentra nam deel

Niet alleen woonzorgcentra, maar ook algemene en revalidatieziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen werden onder de loep genomen. In totaal hebben 60% van de ziekenhuizen en woonzorgcentra in Vlaanderen gegevens aangeleverd voor de eerste meting van de vaccinatiegraden.

Wat de woonzorgcentra betreft, nam 57% deel. Dat zijn 469 voorzieningen. De gemiddelde vaccinatiegraad in de woonzorgcentra ligt op 95,6%.

Enkele andere opvallende cijfers uit de woonzorgcentra:

  • In 356 woonzorgcentra (65,4%) is de vaccinatiegraad minstens 95%
  • Slechts 5% van de deelnemende centra rapporteert een vaccinatiegraad onder de 90%. Het gaat om 27 voorzieningen
  • In 7% van de deelnemende centra is er dan weer een vaccinatiegraad van 100%. Het gaat om 32 woonzorgcentra
  • De vaccinatiegraad is ongeveer gelijk bij zorg- en niet zorgmedewerkers. Het gaat respectievelijk om een gemiddelde vaccinatiegraad van 95,03% en 96,51%

Resultaten per woonzorgcentrum

Op basis van die cijfers werden niet alleen een globaal rapport en sectorrapporten opgesteld. Ook kan je vanaf nu de vaccinatiegraden per voorziening nagaan. De resultaten per woonzorgcentrum vind je terug in het sectorrapport.

Vrijwillige keuze

De meting van de vaccinatiegraad is vrijwillig. Het kan dus zijn dat het woonzorgcentrum waar jij of een naaste woont, (voorlopig) niet deelneemt. Als Vlaamse Ouderenraad hopen we alvast dat alle woonzorgcentra zo snel mogelijk transparant zijn over de vaccinatiegraad in hun voorziening.

De meting zal regelmatig herhaald worden. Voorzieningen die niet deelnamen aan de eerste meting, kunnen dus nog instappen in het project.

Oproep om deel te nemen

We moedigen iedereen daarom aan om woonzorgcentra die niet deelnamen, te vragen dat toch te doen. Ben je bewoner, mantelzorger of (lid van) de lokale ouderenraad? Pols dan bij jouw woonzorgcentrum.

Ook minister Beke roept de voorzieningen die nog niet deelnamen op om hun resultaten op korte termijn bekend te maken:

“De cijfers tonen een hoge vaccinatiegraad, wat zeer goed is. Er zijn nog enkele functiegroepen en voorzieningen waar we bijkomende aandacht voor moeten hebben, daar zullen we de komende weken en maanden ook nog volop op inzetten. Ik roep de overige voorzieningen die nog niet instuurden op om ook deel te nemen aan deze indicator en hun resultaten op korte termijn bekend te maken.”

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid

Situatie in Brussel en Wallonië

Parallel met het VIKZ voerde ook het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een meting uit, in gans België. Dankzij die gegevens hebben we ook zicht op de situatie in Brussel en Wallonië. 

De vaccinatiegraad in de Vlaamse zorginstellingen ligt duidelijk hoger dan deze in Wallonië en Brussel. Voor de woonzorgcentra bijvoorbeeld, berekende het KCE dat er in Vlaamse woonzorgcentra 93,8% van de medewerkers volledig gevaccineerd is. In Wallonië gaat het om 78,5% en in Brussel om 66,9%. Bovendien haalt bijna de helft van de Vlaamse woonzorgcentra de vooropgestelde doelstelling van een vaccinatiegraad van 95% of hoger. In Wallonië en Brussel zijn er amper voorzieningen die deze doelstelling halen. In Wallonië gaat het om 16 woonzorgcentra. In Brussel zijn er zelfs geen.

Hoewel er ook in Vlaanderen nog ruimte is voor verbetering, is de situatie in de andere landsdelen verontrustend te noemen. Zeker als je weet dat een hoge vaccinatiegraad cruciaal is voor een maximale bewonersveiligheid.

Meer weten

Op de website www.zorgkwaliteit.be vind je het globaal rapport terug, en ook sectorrapporten voor de algemene en revalidatieziekenhuizen, de psychiatrische ziekenhuizen en de woonzorgcentra.

De individuele vaccinatiegraden voor de erkende ziekenhuizen kan je via een online tool vergelijken.

Voor de woonzorgcentra bestaat deze optie niet. Je vindt de individuele resultaten terug via het bovengenoemde sectorrapport. Laat je niet afschrikken door de vele statistische figuren. Als je niet volledig mee bent, klop dan zeker even aan bij het woonzorgcentrum waarover je meer informatie wenst en vraag om toelichting.

Ook het rapport van het KCE kan je online inkijken.

Toegevoegd op 1 oktober 2021