Derde coronaprik voor bewoners woonzorgcentra

Derde coronaprik voor bewoners woonzorgcentra

derde coronavaccin

Het hing al even in de lucht, en vandaag werd de knoop definitief doorgehakt: bewoners van woonzorgcentra zullen een derde coronaprik krijgen. Dat maakten de ministers van Volksgezondheid vandaag bekend.

Groep met verlaagde immuniteit wordt uitgebreid

Midden augustus raakte bekend dat de ministers van Volksgezondheid een derde dosis van het coronavaccin voorzien voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. Of kwetsbare ouderen ook uitgenodigd zouden worden, was toen nog niet duidelijk. De Vlaamse Ouderenraad ontving heel wat bezorgde signalen, en riep daarom op om klaarheid te scheppen.

Die duidelijkheid komt er nu steeds meer. Vandaag maken de ministers bekend dat bewoners van woonzorgcentra alvast een derde prik zullen krijgen. Daarmee wordt de groep van mensen met een verzwakte immuniteit dus uitgebreid.

"We willen daarmee aan de ene kant zuurstof geven aan de samenleving maar aan de andere kant ook onze zwakste mensen beschermen. We voorzien al een derde prik voor honderdduizenden mensen met een verminderde immuniteit en daar komen nu nog eens 85.000 mensen uit woonzorgcentra bij."

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid

‘Boostervaccin’

Een eerste en tweede prik beschermen al in hoge mate tegen het coronavirus. Het is ook mede dankzij de intensieve vaccinatierondes dat nieuwe ernstige uitbraken in woonzorgcentra voorlopig beperkt blijven.

Maar met het ouder worden neemt de werking van ons immuniteitssysteem af. Bovendien kampen heel wat bewoners van woonzorgcentra met verschillende gezondheidsproblemen. Een extra beschermingslaag is nodig om hen beter te beschermen tegen een ernstig ziekteverloop. Daarom beslisten de ministers nu om ook hen de kans te geven om een boostervaccin te ontvangen. Door die derde prik zorgen we ervoor dat hun weerstand tegen het coronavirus zo groot mogelijk blijft.

Er wordt nog meegegeven dat deze derde vaccinatie gelijktijdig kan gebeuren met een vaccinatie tegen de seizoensgriep (of een ander vaccin), zonder risico op meer bijwerkingen of een verminderde werking van één van beide vaccins.

Vlaamse Ouderenraad vraagt ook derde prik voor thuiswonende 85-plussers

Of ook andere groepen van ouderen nood hebben aan een extra vaccinatiedosis, was voer voor discussie. Maar ook daar kwam duidelijkheid op zaterdag 25 september 2021: ook thuiswonende 65-plussers kunnen een derde coronavaccin krijgen.

De Vlaamse Ouderenraad drong daar op aan, te meer omdat de Hoge Gezondheidsraad in zijn advies laat weten dat ook zij gebaat kunnen zijn met een derde dosis.

Toegevoegd op 22 September 2021