Handreiking ouderenmishandeling

Handreiking ouderenmishandeling

Oudere met de handen in het haar

Movisie, het Nederlandse landelijk kennisinstituut voor de aanpak van sociale vraagstukken, lanceerde recent een handreiking die ouderenmishandeling op de agenda van gemeenten wil zetten en houden. Het biedt concrete handvatten om met het thema aan de slag te gaan en zo ouderenmishandeling terug te dringen. We zijn ervan overtuigd dat deze handreiking inspirerend kan zijn voor de strijd tegen ouderenmishandeling in Vlaanderen.

Ouderenmishandeling?

Movisie omschrijft ouderenmishandeling als volgt: Ouderenmishandeling is al het handelen of het nalaten van handelen van iedereen die een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) heeft, waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiƫle schade lijdt en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

Ouderenmishandeling onderscheidt zich van andere vormen van huiselijk geweld door een aantal specifieke kenmerken. Vaak zijn ouderen extra kwetsbaar door bijvoorbeeld ziekten en een grotere hulpbehoevendheid. We verwachten tegelijkertijd dat ouderen langer zelfstandig wonen. Maar als dat steeds moeilijker wordt, dan zijn ze afhankelijk van de goede zorgen van familie, vrienden en/of bekenden. Deze afhankelijke en kwetsbare relatie kan door allerlei factoren, zoals onkunde, onmacht of onwetendheid, uit balans raken. Het risico op ouderenmishandeling neemt daardoor toe.

Waarom deze handreiking?

Uit de praktijk blijkt dat zorgverleners en omstanders vaak niet goed weten wat ze moeten doen als ze signalen van ouderenmishandeling opvangen. Ook bij gemeenten is ouderenmishandeling nog lang niet voldoende onder de aandacht. Zij hebben echter een belangrijke taak in de aanpak van huiselijk geweld en daarmee ook in het tegengaan van ouderenmishandeling.

Download de publicatie

Je kan de publicatie terugvinden op de website van Movisie. Naast informatie vind je er ook een concreet stappenplan en zelfs een complete toolkit in terug.

Toegevoegd op 9 September 2021