Alle ouderen krijgen derde coronaprik

Alle ouderen krijgen derde coronaprik

derde vaccin ouderen

Eerder werd al aangekondigd dat bewoners van woonzorgcentra een derde prik krijgen. Afgelopen weekend beslisten de ministers van Volksgezondheid om nog een stapje verder te gaan. Alle 65- tot 85-jarigen krijgen de kans om een extra vaccinatiedosis te ontvangen.

Ministers volgen advies Hoge Gezondheidsraad

Eén van de argumenten die de Hoge Gezondheidsraad aanhaalt is dat de werkzaamheid van de vaccins na verloop van tijd kan dalen. Ouderen werden intussen al enkele maanden geleden gevaccineerd, waardoor ze mogelijks opnieuw meer vatbaar zijn voor een infectie met het virus.

De raad gaf ook aan dat 65-plussers kwetsbaarder zijn voor een ernstig ziekteverloop. Bovendien blijkt de immuunrespons van ouderen op de eerste twee vaccinaties niet altijd optimaal te zijn. Door een derde boostervaccin kan het effect van de vaccinatie versterkt worden.

Praktische gang van zaken

85-plussers

De uitnodigingen naar thuiswonende 85-plussers zouden intussen verstuurd zijn. Zij zullen hun derde prik nog kunnen krijgen voor 15 oktober. Dat zal gebeuren in de vaccinatiecentra, die nadien stelselmatig afgebouwd worden. Minister Beke wil blijven inzetten op nabijheid, de oudste ouderen zullen daarom terechtkunnen in een vaccinatiecentrum in de eerstelijnszone waar ze wonen.

65- tot 85-jarigen

Inmiddels is er ook meer duidelijkheid over de praktische organisatie voor thuiswonende ouderen tussen de 65 en 85 jaar. De precieze timing zal afhangen van het vaccin dat je eerder kreeg:

  • Indien je AstraZeneca of Johnson & Johnson toegediend kreeg, zal je vier maanden na je laatste prik een derde inenting krijgen.
  • Indien je ingeënt werd met Pfizer of Moderna, zal je zes maanden na je laatste prik een extra vaccinatiedosis krijgen.

Dit betekent dat de meeste ouderen voor het einde van het jaar een derde prik zullen krijgen.

Minister Beke liet ook weten dat thuiswonende 65- tot 85-jarigen hun derde prik zullen krijgen in een vaccinatiecentrum. Eerder was voorzien dat deze centra midden oktober zouden sluiten, maar een aantal centra zullen dus langer open moeten blijven. Welke dat zijn, is nog niet duidelijk. Wel werd er aangekondigd dat er per eerstelijnszone zeker één vaccinatiecentrum open zal blijven.

Vlaamse Ouderenraad reageert tevreden

Eerder al vroeg de Vlaamse Ouderenraad om zeker voor 85-plussers een derde prik mogelijk te maken. Daar werd al aan tegemoet gekomen. En gezien de wetenschappelijk argumentatie voor een derde prik bij alle 65-plussers, is de Vlaamse Ouderenraad ook tevreden met deze bijkomende beslissing van de ministers van Volksgezondheid.

De Vlaamse Ouderenraad hoopt wel dat de praktische procedures snel uitgeklaard zullen worden en dat ouderen niet zullen aarzelen om in te gaan op de uitnodiging.

Toegevoegd op 30 September 2021