Gemiddelde dagprijs woonzorgcentra loopt verder op

Gemiddelde dagprijs woonzorgcentra loopt verder op

© Sien Verstraeten

Naar jaarlijkse gewoonte bracht het Agentschap Zorg en Gezondheid de gemiddelde dagprijs in de Vlaamse woonzorgcentra in kaart. Daaruit blijkt dat de kostprijs van een verblijf in het woonzorgcentrum in 2021 gemiddeld 60,8 euro per dag bedroeg. Dat komt neer op een gemiddelde maandelijkse factuur van meer dan 1800 euro. Die prijzen zijn dus alweer gestegen. En dat bovenop nieuwe wantoestanden die deze week aan het licht kwamen. De Vlaamse Ouderenraad ziet een aantal pijnpunten die weggewerkt moeten worden.

Wat is inbegrepen in de dagprijs?

De prijs die je betaalt voor een verblijf in het woonzorgcentrum, wordt per dag berekend. In die dagprijs zijn een aantal verplichte kosten inbegrepen. Het gaat onder meer om de huur van je persoonlijke kamer en de gemeenschappelijke ruimtes, maaltijden, verpleging en animatie. Een overzicht van alle inbegrepen kosten vind je op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

In de dagprijs zit nog niet alles inbegrepen. Het woonzorgcentrum kan ook supplementen aanrekenen. Denk bijvoorbeeld aan een kappersbezoek, het wassen van je kledij, een televisieabonnement of telefoonkosten. Die extra kosten kunnen sterk verschillen van woonzorgcentrum tot woonzorgcentrum.

Opnieuw een prijsstijging

Jaar na jaar stijgt de gemiddelde dagprijs in het woonzorgcentrum. In vergelijking met 2020 gaat het om een gemiddelde stijging 1,23%. De belangrijkste reden van de prijsstijging is de indexering van de dagprijs. Net zoals het leven buiten het woonzorgcentrum, wordt het leven in de woonzorgcentra dus duurder. Maar ook het feit dat er renovaties uitgevoerd worden of dat bewoners verhuizen naar een nieuwbouw, doet de dagprijzen toenemen.

Sterkste stijging in commerciële woonzorgcentra

Het valt op dat de gemiddelde dagprijs het hoogst is in de commerciële woonzorgcentra. Zij vragen gemiddeld 66,37 euro per dag. Bovendien steeg de prijs in deze centra het meest in vergelijking met 2020.

In de woonzorgcentra die beheerd worden door een vzw ligt de prijs een stuk lager, met 59,14 euro per dag. En de openbare woonzorgcentra blijken het goedkoopst, zij vragen gemiddeld 57,74 euro per dag.

Als je benieuwd bent naar de dagprijzen van de woonzorgcentra in jouw buurt, kun je terecht op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Versterking en indexering van de zorgbudgetten

Voor veel ouderen ligt de maandelijkse rekening van het woonzorgcentrum een heel stuk hoger dan het pensioen dat ze ontvangen. Enkele tegemoetkomingen moeten daarom de kosten draaglijker maken. Zo ontvangt elke bewoner een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van 130 euro per maand. Bewoners met een laag inkomen hebben daar bovenop recht op een bijkomende tegemoetkoming die kan variëren tussen de 92 en 618 euro per maand. Hoe hoog de tegemoetkoming is waar je recht op hebt, hangt af van je inkomen en je zorgzwaarte.

“Ondanks deze tegemoetkomingen komen heel wat bewoners elke maand geld te kort om hun factuur te betalen. Er moet dringend werk gemaakt worden van een versterking van de zorgbudgetten. Een pijnpunt is ook dat de indexering van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden uitblijft. Het bedrag van 130 euro blijft al jaren gelijk, hoewel de kosten voor hen wel toenemen.”

Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad

Nood aan transparantie en inspraak

Tegenover die hoge dagprijzen staat bovendien geen enkele vorm van transparantie over de kwaliteit van zorg, wonen en leven.

Enkele wantoestanden die deze week aan het oppervlak kwamen, maken opnieuw pijnlijk duidelijk hoe hoog de nood is om de kwaliteit van de geboden zorg in kaart te brengen. Net zoals de kwaliteitsbeleving van bewoners. Dat moet op een betrouwbare, gevalideerde en genuanceerde manier gebeuren. En ook op het vlak van inspraak van bewoners in het woonzorgcentrum kunnen nog grote stappen vooruit gezet worden.”

Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad

Aanpak onderfinanciering en personeelstekort

“Essentieel is ten slotte de aanpak van de onderfinanciering en het personeelstekort in de woonzorgcentra. Om warme, persoonsgerichte zorg en maximale aandacht voor het wonen en leven in de residentiële ouderenzorg te garanderen, moeten hier verdere stappen in vooruit gezet worden.”

Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad

foto: Sien Verstraeten

Toegevoegd op 28 Januari 2022