Vlaamse Ouderenraad werkt mee aan eerste eenzaamheidsplan in Vlaanderen

Vlaamse Ouderenraad werkt mee aan eerste eenzaamheidsplan in Vlaanderen

eenzaamheid

De coronacrisis maakte eenzaamheid meer zichtbaar en plaatst het thema hoger dan ooit tevoren op de maatschappelijke agenda. Deze week werd het eerste eenzaamheidsplan in Vlaanderen aangekondigd. Met dat plan maakt de Vlaamse Regering prioriteit van de strijd tegen eenzaamheid. De Vlaamse Ouderenraad gaf mee input voor het plan.

Als er iets is dat ik geleerd heb uit de coronacrisis, is het gegeven dat mensen sociale dieren zijn. Ik kan ik maar zijn in relatie met iemand anders. Toch moeten we realistisch zijn: van overheidswege kan je de eenzaamheidsproblematiek niet oplossen. Ik denk wel dat we bepaalde zaken kunnen faciliteren, onder andere via zorgzame buurten en het Geïntegreerd breed onthaal.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid, Wouter Beke

33 acties

Het plan formuleert over alle leeftijden heen 33 acties. Die zijn gericht op de aanpak van eenzaamheid in Vlaanderen. Daarbij wordt onder meer ingezet op het sensibiliseren via een campagne, het verder ontwikkelen van zorgzame buurten in heel Vlaanderen en Brussel en de versterking van de uitrol van het Geïntegreerd breed onthaal (GBO).

Andere acties die gericht zijn op de aanpak van eenzaamheid bij ouderen zijn onder meer:

  • Het verbreden van de campagne ‘Sporters beleven meer’ naar de doelgroep ouderen
  • Inzetten op 24/7 telefoon- en chathulp
  • Initiatieven in verband met e-inclusie
  • Het ondersteunen van lotgenotencontacten en buddywerkingen
  • Het stimuleren van woonzorgvoorzieningen en verenigingen om een actieve bijdrage te leveren aan lokale eenzaamheidsplannen.
  • Het meten van kwaliteit van leven van gebruikers van woonzorgcentra

Vlaamse Ouderenraad reageert

De Vlaamse Ouderenraad is tevreden dat er vanuit verschillende domeinen wordt ingezet op de aanpak van eenzaamheid. Ook de aandacht voor de betrokkenheid van relevante actoren in de omgeving van ouderen, zoals woonzorgvoorzieningen, verenigingen, gezinszorg, vrijwilligers, mantelzorger en lokale dienstencentra is een belangrijke stap.

Nils Vandenweghe, directeur Vlaamse Ouderenraad

Wel hoopt de Vlaamse Ouderenraad dat in de uitwerking ervan ook ingezet wordt op de nodige ondersteuning en structurele bestendiging, zoals aangegeven in het advies 2021/1 naar aanleiding van het Vlaams eenzaamheidsplan 2021-2024.

Meer informatie

Meer info over het eenzaamheidsplan vind je hier.

Toegevoegd op 25 november 2021