Minister Beke maakt inspectieverslagen woonzorgcentra openbaar

Minister Beke maakt inspectieverslagen woonzorgcentra openbaar

inspectie woonzorgcentra

Vanaf 1 maart 2022 zijn inspectieverslagen van woonzorgcentra te raadplegen op de website van de Zorginspectie. Dat kondigt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke aan. De beslissing komt er mede op vraag van de Vlaamse Ouderenraad. Tot nog toe konden deze verslagen enkel op aanvraag geraadpleegd worden.

Passieve versus actieve openbaarheid

De Zorginspectie is een onderdeel van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid die instaat voor het toezicht op en de inspectie van zorginstellingen en welzijnsvoorzieningen.

Tijdens een inspectiebezoek gaat Zorginspectie na of het woonzorgcentrum de nodige kwaliteit kan bieden. De bevindingen van deze bezoeken komen terecht in een inspectieverslag. Vandaag kan je deze verslagen niet makkelijk terugvinden. Je moet eerst een aanvraag indienen, waarna het verslag je wordt bezorgd. De voorbije vier jaar werden op die manier zo’n 600 verslagen aangevraagd.

Vanaf 1 maart 2022 komt hier verandering in. In plaats van die ‘passieve openbaarheid’, gaat de Zorginspectie richting ‘actieve openbaarheid’. Dat betekent dat je vanaf dan de inspectieverslagen die na 30 september 2021 opgemaakt werden, eenvoudig kan terugvinden op de website van Zorginspectie. Inspectieverslagen van voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp en ziekenhuizen kan je er nu al terugvinden.

Reactie Vlaamse Ouderenraad

De Vlaamse Ouderenraad dacht mee na over de evolutie richting actieve openbaarheid van inspectieverslagen en is enthousiast over de stap die nu gezet wordt.

"Als Vlaamse Ouderenraad hameren we al lang op het feit dat toekomstige en huidige bewoners en hun naasten nood hebben aan meer inzicht in de kwaliteit van de geboden zorg in het woonzorgcentrum. We zien de actieve openbaarheid van inspectieverslagen als een belangrijke stap richting meer transparantie."

Nils Vandenweghe, directeur Vlaamse Ouderenraad

Daarnaast volgt de Vlaamse Ouderenraad het pleidooi van het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg om ook transparant te maken hoe bewoners zelf de kwaliteit van zorg en leven in een woonzorgcentrum ervaren.

Foto: © Sien Verstraeten

Toegevoegd op 15 September 2021