oudere thuis

Middenveldorganisaties stellen strengere IGO-controles bij ouderen aan de kaak

Deze week verschenen er in enkele kranten berichten rond de controles van de Federale Pensioendienst op de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). De IGO is een uitkering die wordt toegekend aan mensen boven de 65 jaar wiens inkomen te laag is. Vanuit verschillende middenveldorganisaties werd een brief verzonden naar alle Belgische parlementsleden om de controles op de verblijfsvoorwaarde aan de kaak te stellen. De organisaties vinden de vernieuwde, strenge controles sinds juli 2019 een brug te ver.

Lees meer

Strengere controle op IGO

Vanaf 1 juli wordt de controle strenger voor mensen die een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) ontvangen. Voortaan moet je het altijd vooraf melden als je naar het buitenland gaat. Ook als je langer dan 21 dagen op een ander adres binnen België blijft, moet je dat melden. Dat is om fraude tegen te gaan. Tegelijk wordt de procedure vereenvoudigd, zo zegt de pensioendienst.

Lees meer
Euro's

Prof. Decoster: “Koopkracht lage pensioenen is voorbije legislatuur gedaald”

Op vraag van de VRT berekenden twee Leuvense economen de impact van het koopkrachtbeleid van de federale regering. Wat blijkt? Wie gepensioneerd is, is er de voorbije vijf jaar weinig tot niets op vooruitgegaan. De lage pensioenen leiden zelfs koopkrachtverlies. Bovendien worden de Vlaamse besparingen, zoals de afschaffing van het gratis openbaar vervoer, daar nog niet bij meegerekend. De Vlaamse Ouderenraad trekt opnieuw aan de alarmbel.  

Lees meer
Ouderen

Oplossing voor ouderen met leefloon en zorgbudget

65-plussers die recht hebben op een leefloon, zien hun leefloon niet langer dalen wanneer ze ook het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood ontvangen. Dat zijn ministers Vandeurzen en Ducarme overeengekomen, op aandringen van de Federale Adviesraad voor Ouderen en de Vlaamse Ouderenraad. Dit betekent een stap vooruit voor een kleine maar kwetsbare groep ouderen met zorgnoden.

Lees meer
Wat te doen met je pensioen?

Boek 'Wat te doen met je pensioen? Over financieel rondkomen, bijverdienen en actief blijven'

Terwijl de regering wikt en weegt over wie wanneer met pensioen mag, zitten zoveel mensen nog wel met àndere vragen over het pensioen. Samen met de uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts schreef OKRA een boek 'Wat te doen met je pensioen'. Je vindt een antwoord op volgende vragen: welk pensioenbedrag mag ik verwachten? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik financieel veilig ben tot mijn laatste dagen? Hoeveel mag ik tijdens mijn pensioen nog bijverdienen? Hoe kan ik actief blijven?

Lees meer

Federale regering keurt halftijds pensioen voor ambtenaren goed

Op voorstel van Minister van Pensioenen Bacquelaine heeft de regering het voorontwerp van wet voor de invoering van het halftijds pensioen voor ambtenaren goedgekeurd. Daarmee kunnen ambtenaren die in aanmerking komen voor (vervroegd) pensioen vanaf 1 juli 2019 halftijds gaan werken, en tegelijk 50% van hun pensioen ontvangen. Via hun deeltijds werk blijven ze verder pensioenrechten opbouwen. Dat zorgt voor een meer graduele overgang van werk naar pensioen, en maakt het haalbaarder om langer te blijven werken.

Lees meer
Kies voor een sterk sociaal beleid

#lokaalsociaal maakt écht werk van strijd tegen armoede en sociale uitsluiting

Onlangs kreeg het decreet Lokaal Sociaal Beleid groen licht. Netwerk tegen armoede voert tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen om armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Het Netwerk wil hen inspireren hier werk van te maken.

Lees meer
Energie besparen

Kwetsbare gezinnen kunnen ook besparen op energie

Bijna één derde van de Vlaamse gezinnen is niet bezig met hun energiecontract. Zeker kwetsbare gezinnen hebben vaak nog oudere en duurdere standaardcontracten. Door te kiezen voor een goedkoper contract of een andere leverancier is het mogelijk honderden euro’s per jaar te besparen. Om deze groepen te informeren en te ondersteunen lanceert de Vlaamse energieregulator (VREG) een campagne specifiek gericht naar kwetsbare gezinnen.

Lees meer

Op Mycareer.be zie je het overzicht van je volledige loopbaan

De federale overheid lanceerde Mycareer.be. Deze website biedt je een overzicht van je volledige loopbaan, dus zowel van je jobs als van periodes van ziekte, loopbaanonderbreking of werkloosheid. Per jaar kan je nagaan hoeveel dagen je gewerkt hebt, of je voltijds of deeltijds werkte en hoeveel je toen hebt verdiend. Ongeacht of je als werknemer, zelfstandige of ambtenaar werkte.

Lees meer