Welke veranderingen brengt 2021 met zich mee in je portemonnee?

Welke veranderingen brengt 2021 met zich mee in je portemonnee?

veranderingen 2021

Het nieuwe jaar is daar. En op 1 januari treden traditioneel heel wat maatregelen in werking. Andere systemen worden dan weer afgeschaft. We geven je een overzicht van belangrijke veranderingen voor ouderen.

Einde aan het onbelast bijverdienen, tijdelijke regeling voor sportclubs

Vanaf 1 januari vervalt de regeling van het onbelast bijverdienen, nadat die in april werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Er is wel een tijdelijke regeling die het mogelijk maakt om ook in 2021 tot 6 000 euro per jaar bij te verdienen als verenigingswerker in een sportclub.

Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van het Grondwettelijk Hof vervalt de volledige fiscale vrijstelling van die inkomsten. In plaats daarvan komt er een sociale bijdrage van 10% voor de verenigingen en een fiscale heffing van 10%, te betalen door de verenigingswerker. De voorwaarde om minstens voor vier vijfden aan de slag te zijn, vervalt.

Daarnaast mogen verenigingswerkers nog maximaal 50 uren verenigingswerk per maand uitvoeren, gemiddeld genomen op kwartaalbasis, en worden er extra beschermingen ingebouwd. Het gaat onder meer om regels rond het uurrooster, gewaarborgde rustpauzes en een kader voor een beperkte opzegtermijn en -vergoeding.

Stijging van de minimumpensioenen

Voor bijna 815 000 burgers gaan de minimumpensioenen vanaf 1 januari geleidelijk omhoog. De verhoging van het minimumpensioen verloopt in vier fases, telkens op de eerste januari van 2021, 2022, 2023 en 2024. Tegen 2024 moeten het minimumpensioen en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) met 22% stijgen.

Het minimumpensioen is nu met 2,65% verhoogd voor de werknemers- en de zelfstandigenpensioenen, met 1,73% voor de rustpensioenen van de ambtenaren en met 4,92% voor de overlevingspensioenen van de ambtenaren.  Het basisbedrag van de IGO is met 2,58% verhoogd.

Toegevoegd op 8 Januari 2021