OKRA vraagt maatregelen tegen extra bankkosten

OKRA vraagt maatregelen tegen extra bankkosten

bankautomaat

Aan het einde van 2020 deelde de Vlaamse Ouderenraad een handig overzicht van de vernieuwde tarieven van de 11 bekendste banken in ons land. Ouderenvereniging OKRA deed verder onderzoek. Daaruit blijkt dat 76% van de ouderen zou overstappen naar een bank, waar er geen extra kosten worden aangerekend voor niet-digitale basisverrichtingen en die een degelijk aanbod van bankkantoren en -automaten voorziet. De ouderenvereniging vraagt daarom aan minister van Financiën Van Peteghem om gehoor te geven aan die verzuchtingen en de nodige maatregelen te treffen.

Digitaal alternatief?

Overal worden mensen geconfronteerd met sluitende bankfilialen, beperktere openingsuren en extra kosten voor basisverrichtingen zoals cashafhalingen, fysieke stortingen en het afdrukken van rekeninguittreksels.  Vaak wordt er verwezen naar digitaal bankieren als een goedkoper en makkelijker alternatief, maar voor een grote groep cliënten, onder wie veel ouderen, is dit geen haalbare of gewenste optie. Ze beschikken niet over de verbinding, het materiaal of de vaardigheden om online te bankieren.

Veel oudere klanten zijn bang dat hun gegevens of hun geld gestolen zal worden. Daarom verkiezen ze een bank, waar ze zonder extra kosten terechtkunnen bij iemand die ze kunnen vertrouwen en met wie ze even kunnen babbelen over hun bankzaken.

4 maatregelen

OKRA vraagt aan minister van Financiën Van Peteghem om onderstaande maatregelen:

  • Het moet makkelijker zijn om van bank te veranderen. Zo zou je bij het veranderen van bankinstelling je rekeningnummer moeten kunnen behouden en alles wat daarmee samengaat (overdracht domiciliëring en lopende opdrachten).
  • Er moet een debat opgestart worden over sectorale prijsafspraken voor niet-digitale verrichtingen en hier dient een wettelijk kader voor te worden ontwikkeld.
  • Door het verplichten van bankautomaten tot op het niveau van de deelgemeenten kan een bancaire dienstverlening dichtbij de mensen gegarandeerd worden.
  • Wie dat wenst, moet gebruik kunnen maken van de digitale dienstverlening. Daarom moet er geïnvesteerd worden in toegang, opleiding en blijvende ondersteuning voor mensen die geen of weinig digitale vaardigheden bezitten.
Toegevoegd op 8 Januari 2021