Nieuwe pensioenberekening voor zelfstandigen

Nieuwe pensioenberekening voor zelfstandigen

geld en rekenmachine

De regering De Croo heeft een nieuwe berekeningsmethode goedgekeurd voor de pensioenen van zelfstandigen. Vanaf volgend jaar zullen deze pensioenen, net als de pensioenen van werknemers, op het volledige beroepsinkomen worden berekend.

Tot nog toe werden de pensioenen van zelfstandigen berekend op basis van 69 procent van hun beroepsinkomen, omdat ze lagere sociale bijdragen betalen. Die correctiecoëfficiënt wordt nu dus afgeschaft voor elk loopbaanjaar na 31 december 2020.

Hoger minimum

De federale regering gaat ook het minimumpensioen voor zelfstandigen optrekken. Vanaf 1 januari 2021 komt er 2,65% bij. Concreet stijgt het minimum­bedrag voor een volledige loopbaan van 45 jaar van 1 291 euro naar 1 325 euro voor een alleenstaande, en van 1 614 naar 1 656 euro voor een gezinshoofd.

Volgens de minister van Middenstand zullen deze bedragen zeker tot in 2024 in hetzelfde tempo blijven stijgen als de werknemerspensioenen.

Toegevoegd op 6 november 2020