Open brief: Te veel kwetsbare mensen zonder energiepremie

Open brief: Te veel kwetsbare mensen zonder energiepremie

verwarmingspremie

"De federale energiepremie van 196 euro die sinds november tot in maart volgend jaar maandelijks wordt toegekend als antwoord op de energiecrisis, ziet de ouderen die in een Vlaams woonzorgcentrum wonen over het hoofd." Dat klagen diverse middenveldorganisaties, waaronder de Vlaamse Ouderenraad, begin december 2022 aan in een open brief aan de federale regering.

Nieuwe energiewet om burgers te beschermen ...

Op donderdag 27 oktober keurde het parlement een nieuwe energiewet goed. Burgers met een elektriciteit- en gasaansluiting zullen voor november en december een premie krijgen van telkens 196 euro. Als de energieprijzen hoog blijven, dan wordt dit voor de eerste drie maanden van 2023 verlengd. Bovendien werd al eerder, in februari, een federale verwarmingspremie geregeld van 100 euro. En voor groepen met een zeer laag inkomen is het sociaal energietarief van toepassing. "Prima werk voor een grote groep mensen die anders torenhoge energiekosten zouden hebben", klinkt het in de brief.

... Beschermt lang niet iedereen

En toch. "Die premie is er niet voor iedereen", stellen de ondertekenaars. "Sommigen vallen namelijk om louter technische redenen uit de boot, zoals bewoners van woonzorgcentra. Het in Vlaanderen gaat om zo'n 75 000 mensen. Zij betalen de gestegen energiekosten via de dagprijs van hun instelling." Decretaal is voorzien dat energiekosten deel uitmaken van de dagprijs. Die dagprijzen mogen sinds maart 2022 tweemaal per jaar worden verhoogd. Reeds de helft van de Vlaamse woonzorgcentra lieten hun prijs met gemiddeld 124 euro per maand te verhogen.

"Maar bewoners van woonzorgcentra vallen buiten de premieregeling en buiten het sociaal energietarief", benadrukken de middenveldorganisaties in de open brief. "Voor hen is er helemaal geen federale verwarmingspremie van 100 euro, geen BTW-verlaging voor elektriciteit, geen premies van vijf keer 196 euro en ook geen sociaal energietarief."

Middenveldorganisaties leggen eisen op tafel

De ondertekenaars van de open brief eisen het volgende:

  • Dat de regering snel werk maakt van een afdoende regeling voor kwetsbare bevolkingsgroepen. We eisen dat er een compenserende regeling komt voor ouderen in woonzorgcentra en voor iedereen met collectieve verwarming.
  • Dat de regering een campagne start om iedereen die recht heeft op het sociaal energietarief op te sporen, dat het sociaal energietarief boven de inkomensgrens geleidelijk wordt afgebouwd (en niet abrupt wegvalt)
  • Dat er een faire tussenkomst komt voor wie louter met elektriciteit of andere energiebronnen verwarmt.

Meer informatie

Lees de volledige open brief op de website van OKRA.

Toegevoegd op 5 December 2022