Extra coronapremie voor wie inkomensgarantie voor ouderen ontvangt

Extra coronapremie voor wie inkomensgarantie voor ouderen ontvangt

coronapremie IGO ouderen inkomensgarantie

Door de coronacrisis ervaren heel wat mensen die het voordien al niet breed hadden, extra financiële problemen. De federale regering heeft nu beslist om ouderen die een inkomensgarantie (IGO) ontvangen tijdelijk een bijkomende sociale uitkering toe te kennen: de premie COVID-19.

50 euro

Van juli tot en met december 2020 krijgen alle personen die een IGO ontvangen én die effectief recht hebben op hun uitkering voor die maanden automatisch een maandelijkse premie van 50 euro. De betaling van juli gebeurt op het einde van de maand. De premies van augustus tot en met december worden samen met de inkomensgarantie voor ouderen uitbetaald. Hierop moeten geen belastingen worden betaald.

Controle tijdelijk opgeschort

Normaal gezien worden de verblijfsvoorwaarden voor personen die de IGO ontvangen gecontroleerd. In het kader van de strijd tegen het coronavirus zijn deze controles tijdelijk opgeschort.

Toegevoegd op 16 juli 2020