Hulp nodig bij je belastingaangifte? Maak voor 30 juni een afspraak.

Hulp nodig bij je belastingaangifte? Maak voor 30 juni een afspraak.

belastingen

Personen die persoonlijke, niet-digitale, hulp nodig hebben bij het invullen van hun belastingaangifte kunnen dit jaar weer een afspraak maken voor een zitdag in de kantoren van de Federale Overheidsdienst Financiën. Die beslissing komt er na een oproep van verschillende middenveldorganisaties, waaronder de Vlaamse Ouderenraad. Je afspraak moet wel vóór 30 juni worden gemaakt, zo meldt de overheidsdienst op zijn website.

Telefonische hulp

Vorig jaar werden de fysieke zitdagen voor hulp bij belastingaangiften stopgezet door de coronapandemie. In plaats daarvan kon je nog wel beroep doen op telefonische hulp. Toch bleek het voor vele personen, onder wie ouderen, laaggeletterden of anderstaligen, nog steeds een behoorlijk moeilijke klus om hun belastingbrief correct in te vullen.

Uitzondering voor moeilijke situaties

Ook nu geven de medewerkers van de FOD Financiën de voorkeur aan een telefonische begeleiding bij de invulling van de aangifte. Door taal-, lees- of spraakproblemen, of door een heel complexe aangifte kan deze begeleiding echter ontoereikend zijn. Enkel voor wie in zo’n situatie verkeert, wordt een uitzondering gemaakt en is het mogelijk om een afspraak te maken zodat een medewerker je tijdens een zitdag op kantoor kan helpen.

Vóór 30 juni

Om die hulp bij je belastingaangifte te regelen, moet je vóór 30 juni telefonisch een afspraak maken via het telefoonnummer dat op je bruine enveloppe van de aangifte is vermeld. Vanaf september kan je afspraak dan gepland worden.

Die aangiftes worden niet als ‘laattijdig’ gezien, op voorwaarde dat de afspraak werd gemaakt voor 30 juni én je effectief niet in staat bent je aangifte telefonisch te laten invullen.

Dankzij de afspraak worden wachtrijen vermeden en kan de veiligheid van zowel de belastingplichtigen als van de medewerkers worden gegarandeerd.

Toegevoegd op 4 juni 2021