Vlaamse regering hervormt erf- en schenkbelasting

Vlaamse regering hervormt erf- en schenkbelasting

familie testament erfrecht duolegaat erfenis

Vanaf 1 juli 2021 wordt het fiscaal interessanter om geld aan een goede vriend na te laten. Het wordt ook aantrekkelijker om bij je overlijden aan een goed doel te schenken. Het gunstig fiscaal regime voor de duolegaten vervalt wel. Bestaande testamenten met een duolegaat worden daarom best voor 1 juli aangepast.

Vriendenerfenis

Bij de vriendenerfenis kan je 15 000 euro aan een vriend nalaten, waar die dan een belastingtarief van 3% op moet betalen. Momenteel is dat nog 25%. Die ‘vriend’ kan trouwens ook een familielid uit bijvoorbeeld de tweede graad zijn, zoals een broer of zus.

Goede doelen

De Vlaamse regering wil het daarnaast ook aantrekkelijker maken om na te laten of te schenken aan een goed doel. Vandaag geldt voor een schenking aan een goed doel een belastingtarief van 5,5%.  Bij een erfenis is het tarief 8,5%. Voor beide gevallen wordt het tarief volgend jaar naar 0% gebracht.

Duolegaten

De nieuwe regels voor een nalatenschap aan vrienden of goede doelen zorgen ervoor dat het gunstig fiscaal regime voor duolegaten wordt afgeschaft. Bij duolegaten wordt een deel van de erfenis aan een goed doel geschonken, dat dan zowel de eigen erfbelasting (aan het gunsttarief van 8,5%) als die van de andere erfgenamen betaalt. 

Oude testamenten aanpassen

Door het gewijzigde fiscaal regime wordt het voor goede doelen minder interessant om het duolegaat te aanvaarden, omdat ze dan een veel hogere erfbelasting moeten betalen. De kans is dus groter dat de goede doelen het duolegaat weigeren, waardoor de erfgenamen netto minder zullen overhouden. Wie een duolegaat heeft opgenomen in zijn of haar testament, past dit dus beter aan voor 1 juli 2021.

Verdachte periode

Een laatste aanpassing is de verlenging van de 'verdachte periode' van drie naar vier jaar. Wanneer een schenker in deze periode na de schenking overlijdt en er zijn geen schenkingsrechten betaald, dan moet er toch nog een erfbelasting worden betaald door de erfgenamen.

Hiermee hoopt de Vlaamse regering schenkers aan te moedigen om te kiezen voor een geregistreerde schenking. In dit geval wordt onmiddellijk een schenkbelasting aan 3% (in rechte lijn) of 7% (voor anderen) betaald en wordt het risico vermeden dat op een later tijdstip een hogere erfbelasting moet worden betaald.

Toegevoegd op 25 September 2020