Elf banken engageren zich tot universele bankdienst in België

Elf banken engageren zich tot universele bankdienst in België

geld afhalen

De federale regering heeft een akkoord bereikt met elf banken in ons land om een universele bankdienst te voorzien voor niet-digitale klanten. De betrokken banken hebben een charter ondertekend. Hierdoor kunnen klanten die dat willen, voor maximaal 60 euro per jaar een zichtrekening met een debetkaart krijgen die niet 100 procent digitaal is. Het streefdoel is om tegen 1 januari 2022 de universele bankdienst op te nemen in het aanbod. 

Recht op manueel bankieren

Door de drang om klanten te doen overschakelen naar internetbankieren en het gebruik van digitale bankapplicaties, worden manuele bankverrichtingen steeds duurder. Hierdoor komen mensen die niet over de middelen of de vaardigheden beschikken om digitaal te bankieren, in de problemen. Met het charter erkennen de elf banken dat iedereen het recht heeft om op een niet-digitale manier vlot te kunnen betalen en zijn geld te beheren. De universele bankdienst zal worden aangeboden door Argenta, Axa Bank Belgium, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, Bpost Bank, CBC, CPH, Crelan, ING, KBC, KBC Brussels en VDK bank.

Minimaal dienstenaanbod

Wie gebruik maakt van de universele bankdienst, krijgt een debetkaart en kan per jaar 60 manuele verrichtingen (zoals het afgeven van papieren overschrijvingen) doen en 24 keer geld afhalen aan een geldautomaat van de bank in kwestie. Per bijkomende verrichting bedraagt de prijs maximaal 1 euro.   De universele bankdienst is een minimumaanbod dat banken kunnen aanvullen met extra diensten, waarbij de concurrentie tussen de banken vrij speelt. Als een bank in de eigen kantoren automaten aanbiedt voor het afdrukken van rekeninguittreksels, kan de klant hier kosteloos gebruik van maken. Anders kan de klant opteren voor een verzending per post. Voor die maandelijkse verzending van de uittreksels kan wel nog een bijkomend ‘redelijk tarief’ worden aangerekend.

Dat redelijk tarief is als volgt vastgelegd:

  • Maandelijkse abonnementskosten die maximaal 2,50 euro bedragen (incl. verzendkosten); 
  • Maximale kosten van 1 euro per enveloppe + verzendkosten;
  • Beperkte forfaitaire kosten per jaar van maximaal 5 euro + verzendkosten.

Voor iedereen

Elke klant die, om welke reden dan ook, geen toegang heeft tot de online toepassingen die banken aanbieden, kan een beroep doen op de universele bankdienst.  De klant is ook vrij om nog andere zichtrekeningen te hebben bij andere banken.

Maximaal 60 euro

De dienst zal maximaal 60 euro per jaar mogen kosten. Banken die minder aanrekenen, mogen die prijs maximaal met 6 euro per jaar laten stijgen zolang ze de bovengrens van 60 euro niet overschrijden. Het charter is sinds 19 juli van kracht en de afspraken zijn drie jaar lang geldig, tot 30 juni 2024. De banken streven ernaar om de universele bankdienst tegen 1 januari 2022 in hun aanbod op te nemen.  

Meer transparantie

Met het charter engageren de banken zich ook om de consumenten beter te informeren over hun aanbod en de tarieven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bankoverstapdienst, die niet bij iedereen even bekend is. Daarbij regelen de nieuwe en de oude bank onderling de overdracht van betaal- en/of spaarrekeningen, zonder dat de betaalopdrachten worden onderbroken. In 2020 zijn 72.308 klanten van bank veranderd. Die transparantie moet leiden tot nog betere keuzes door de consument. De federale regering wil in dat opzicht ook de bestaande vergelijkingstools uitbreiden en online tariefsimulatoren ter beschikking stellen, op basis van de input geleverd door de banken.  

Addertjes onder het gras

De universele bankdienst is een goede stap voorwaarts om iedereen tegen een redelijke prijs toegang te geven tot essentiële bankdiensten. Toch hangt het succes van dit initiatief samen met de aanwezigheid van bankautomaten en –kantoren in de nabije omgeving van klanten. Dat druist in tegen de trend om bankkantoren te sluiten en geldautomaten weg te halen. Test-Aankoop uit daarom drie bedenkingen bij het initiatief.

  1. 60 euro per jaar voor een zichtrekening kan redelijk lijken, maar uit berekeningen blijkt dat bijna de helft van de banken al voor minder dan die prijs een product aanbood dat geschikt is voor klanten die niet digitaal willen bankieren.
  2. Voor wie verkiest om enkel contant te betalen, zijn 24 geldafhalingen per jaar aan een geldautomaat van de bank in kwestie te beperkt.  Dit is zeker het geval nu er steeds meer automaten uit het straatbeeld verdwijnen. In feite zou men hiervoor aan eender welke geldautomaat terecht moeten kunnen.
  3. Er zijn ook steeds minder bankfilialen met printers voor de bankuittreksels. Hierdoor zullen klanten dus vaker voor een verzending van de uittreksels moeten kiezen, die niet in de prijs van 60 euro is inbegrepen. De verzending kan ook duurder uitvallen dan de waarde van de postzegels. Dat zet de deur open voor hogere kosten.

Meer lezen?

Extra informatie over de bedenkingen van Test-Aankoop vind je hier, aanvullende informatie over de universele bankdienst vind je hier.

Toegevoegd op 23 juli 2021