Nalatenschap aan vrienden of goede doelen vanaf 1 juli goedkoper

Nalatenschap aan vrienden of goede doelen vanaf 1 juli goedkoper

vriendenerfenis

In de commissie Financiën van het Vlaams Parlement is de vriendenerfenis goedgekeurd. Hiermee kunnen mensen een bepaald deel van hun erfenis voordelig nalaten aan een of meerdere goede vrienden of verre familieleden. Vanaf 1 juli 2021 kan je met deze vriendenerfenis tot maximaal 15 000 euro nalaten aan het tarief van 3%. Het wordt ook interessanter om een schenking te doen of iets na te laten aan een goed doel.

Vriendenerfenis aan 3%

In 2019 lieten alle overleden Vlamingen samen 894 miljoen euro na aan mensen die niet in rechte lijn vielen en ook geen broer of zus waren, zoals kinderen, (achter)kleinkinderen, ouders of (over)grootouders. Van deze 894 miljoen euro werd 671 miljoen euro belast aan het tarief van 55%.

In het decreetsontwerp van de Vlaamse regering wordt het tarief voor de eerste 15 000 euro van 25% naar 3% verlaagd, met een maximum netto voordeel van 3 300 euro. Dat ontwerp werd nu goedgekeurd door de commissie Financiën van het Vlaams Parlement.

Dat is onder meer goed nieuws voor alleenstaanden, die hun bezittingen vaak moesten nalaten met daarop torenhoge belastingen.

Goede doelen aan 0%

In datzelfde ontwerp van decreet lezen we ook goed nieuws voor wie een erfenis aan een goed doel wil nalaten of wie bij leven iets wil schenken. Die tarieven worden verlaagd naar 0%. Bij schenkingen of nalatenschappen aan goede doelen, gaat vanaf 1 juli dus elke eurocent voortaan naar het goede doel zelf.

Afschaffing duolegaat

Op 1 juli wordt ook het fiscaal voordelige regime van het duolegaat afgeschaft. Met deze techniek kon je geld of bezittingen nalaten aan een ver familielid of een vriend én aan een goed doel, op voorwaarde dat het goede doel alle erfbelasting op zich nam.

Wie een duolegaat opnam in haar of zijn testament en bovendien aan een vriend of een goed doel wil schenken, wordt aangeraden het testament te herbekijken.

Toegevoegd op 12 februari 2021