logo week van de geletterdheid

Week van de Geletterdheid: 7-11 september 2020

De Week van de Geletterdheid voert jaarlijks campagne om een bepaald aspect van laaggeletterdheid in Vlaanderen aan te pakken. Dit jaar wordt er van 7 tot 11 september gefocust op e-inclusie voor lokale besturen. E-inclusie gaat over het wegwerken van digitale uitsluiting, aandacht hebben voor digitale drempels en het versterken van digitale vaardigheden en mediawijsheid bij de bevolking.

vrouw oudere raam bezoek woonzorgcentrum minister beke corona covid lockdown

Bezoekregeling in woonzorgcentra vaak te streng. Minister Beke vraagt menselijkheid.

Er passeerden de afgelopen weken een massa aan lezersbrieven, facebookposts, krantenartikels en nieuwsitems over de strikte bezoekregeling in de woonzorgcentra. Die wordt ingevoerd met de allerbeste bedoelingen, maar heel wat bewoners en hun familieleden zijn het beu. Dat ze hun familie al zo lang moeten missen, laat staan niet kunnen vastpakken. Ook mankeert het aan de frisse lucht en de dagelijkse wandeling. Minister Beke wil tegemoetkomen aan die verzuchtingen. Hij roept woonzorgcentra op om de menselijkheid voorop te stellen en de bezoekregeling te herbekijken.

oudere vrouw lacht gesprek vrienden geluksonderzoek

Gezocht: ouderen die deelnemen aan het nationaal geluksonderzoek

Hoe gelukkig is de Belg? Wat bepaalt ons geluk? Zijn ouderen vandaag gelukkiger dan jongeren? Wat is de relatie tussen je persoonlijkheid en je geluksgevoel? Wat is de impact van goede sociale relaties? Stuk voor stuk vragen waar het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek, onder leiding van prof. Lieven Annemans, al sinds 2018 de antwoorden op tracht te vinden. Ook in 2020 zetten de onderzoekers hun onderzoek verder. Zij willen concrete aanbevelingen formuleren om het geluk van de Belg omhoog te krikken. Specifiek zijn ze nog op zoek naar ouderen die de vragenlijst invullen.

Cover boek

Vandaag is mijn vierdag

Je bent jarig vandaag, maar wat als je je deze dag niet langer herinnert? Voor personen met dementie is dit vaak realiteit en gaat de magie van hun verjaardag onopgemerkt voorbij. Jammer, want je verjaardag is de dag van het jaar dat het volledig om jou mag draaien. Het voorleesboek ‘Vandaag is mijn vierdag’ brengt daar verandering in.

verpleegkundigen in opleiding

Bijna dubbel zoveel inschrijvingen voor opleiding verpleegkunde

De opleiding verpleegkunde had het al enkele jaren moeilijk om nieuwe studenten aan te trekken. Maar deze gezondheidscrisis lijkt een positief effect te hebben. Bij AP Hogeschool Antwerpen is in ieder geval een kentering aan de gang. De teller staat op bijna dubbel zoveel inschrijvingen als vorig jaar. Ook bij Thomas More en Vives tekenen ze een sterke stijging op.

Filmmaker filmt

Oproep: filmmaker zoekt verhalen van Brusselse ouderen

De jonge Brusselse filmmaker Nelson Polfliet zoekt ouderen die tijdens de coronacrisis niet meer gehoord worden, maar die wel een schat aan mooie, ontroerende verhalen hebben. "Ik ben overtuigd dat mensen met de meeste verhalen, het minst gehoord worden." Met de interviews wil hij een webreeks maken.

gedicht schrijven in notitieboek

Oproep: Alzheimer Liga Vlaanderen zoekt gedichten

Wat zegt dementie jou of wat zeg jij tegen dementie? Kruip in je pen en schrijf een gedicht. Alzheimer Liga Vlaanderen bundelt ze in een boek dat gepresenteerd wordt op de Werelddag Dementie, maandag 21 september 2020.

Leo De Bock - koppel met dementie

Fototentoonstelling: Ik, jij, samen MENS

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Stad Leuven, regionaal expertisecentrum Memo Leuven en Cera willen met een fototentoonstelling werken aan een genuanceerde beeldvorming over dementie.

facebook vlaamse ouderenraad like

Volg jij ons al op Facebook?

De Vlaamse Ouderenraad vernieuwde haar Facebookpagina.

Vrouw met dementie achter bloemen

Lotgenotengroep Parkinson dementie en Lewy Body dementie: 26 september 2020

Alzheimer Liga Vlaanderen organiseert de eerste Vlaamse lotgenotengroep voor Parkinson dementie en Lewy Body dementie. Alle familieleden en mantelzorgers van personen met Parkinson dementie en Lewy Body dementie zijn uitgenodigd.