cover boek

Boek ‘Aan de slag met buurtgerichte zorg’

De Vlaamse overheid stuurt aan op zorgzame buurten als toekomstmodel. Maar wat zijn zorgzame buurten en buurtgerichte zorg? Dit boek van VVSG geeft een antwoord op deze vragen en biedt een leidraad om hiervan werk te maken. Het boek richt zich voornamelijk naar openbare woonzorgdiensten maar biedt ook nuttig tips en voorbeelden voor wie praktisch aan de slag wil rond buurtgerichte zorg.

Steun

E-learning: herkennen van ouderenmis(be)handeling

Kom je als vrijwilliger bij ouderen thuis? Dan kan je een belangrijke rol spelen in het verminderen van ouderenmis(be)handeling. Vrijwilligers hebben vaak een vertrouwensband met de mensen die zij helpen. Daardoor is de kans groot dat zij iets van eventuele mishandeling zien of horen. In deze e-learning of online instrument van Movisie leer je in 20 minuten belangrijke signalen herkennen.

Ouder kinderloos koppel

Oproep: bewust kinderloze 70-plussers of ouderen die geen grootouder zijn

Voor de documentaire ‘de kinderwens’ zijn de makers op zoek naar bewust kinderloze 70-plussers of ouderen die nooit grootouders geworden zijn.

Oproep: patiënten en zorgverleners gezocht

Als patiënt kan je het gevoel hebben de controle of autonomie over je eigen gezondheidsproces te verliezen. Wanneer je zorgverlener de verantwoordelijkheid over het proces deelt, in wederzijds respect voor elkaar, spreken we van ‘patient empowerment’. Het is belangrijk dat een arts jou als patiënt betrekt, zodat je de regie over jouw gezondheid mee in handen kan nemen. Om dat concreet uit te werken, zoekt vzw Patient Empowerment patiënten en zorgverleners.

Man in de trein

Vertraging voor de uitrol van basisbereikbaarheid tot 2022

De implementatie van het decreet basisbereikbaarheid, waarbij Vlaanderen is ingedeeld in 15 vervoerregio’s, loopt vertraging op. In de initiële timing was voorzien dat de 15 vervoersregio’s in het voorjaar van 2019 klaar zouden zijn met de opmaak van hun vervoersplannen. De timing van implementatie was voorzien tegen begin 2021. Al snel werd duidelijk dat deze timing niet haalbaar is.

procesbegeleiding woonzorgcentra eten

Oproep: een preventiecoach voor jouw woonzorgcentrum

Woonzorgcentra in Vlaanderen kunnen zich opnieuw kandidaat stellen voor het project 'procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra'. Een procesbegeleider helpt de uitverkozen woonzorgcentra bij het voeren van een concreet preventiebeleid rond één van de vier gezondheidsthema's: val- en fractuurpreventie, ondervoeding, preventieve mondzorg en psychofarmaca. Meer dan 600 woonzorgcentra kunnen elk 65 uur een procesbegeleider inschakelen.

Diversiteit verenigd

Middenveld lanceert ‘Week van VuurWerk’ als signaal tegen besparingen

Binnen enkele weken worden tal van kleine en grotere middenveldorganisaties geraakt door de Vlaamse besparingsmaatregelen. Als tegensignaal lanceren ze samen op 2 december de ‘Week van het VuurWerk’.

intimiteit seksualiteit ouderen knuffel

Oproep: seksuele gezondheid bij 45-plussers

Vlaamse hogescholen Odisee en AP doen mee aan het 2Zeeën Interregproject over seksuele gezondheid bij 45-plussers. Samen met klinische en onderzoekspartners uit Engeland, Frankrijk, en Nederland willen ze de noden van en voorzieningen voor deze brede doelgroep in kaart brengen. Om de onderzoekers te helpen kan je deelnemen aan een enquête, de onderzoekers zijn specifiek nog op zoek naar ouderen die de vragenlijst willen invullen.

Martin De Loose neemt award in ontvangst

Neos wint de BSAE-award voor de solidaire campagne ‘Neos met een hart’

Neos won zopas de BSAE-award met de ‘Neos met een hart’! Die gaat telkens naar het team van verenigingsprofessionals dat het voorbije werkjaar het verschil maakte. 10 cases werden beoordeeld door een jury van experten in verenigingsmanagement en belangenbehartiging. De jury had lof voor de solidaire campagne van Neos die hen uitdaagt hun blik naar ‘buiten’ te richten.

Pluscafé

Lucrèce (69) en Freddy (79) verbinden mensen van achter de toog

De lokale ouderenraad signaleerde al enkele jaren de nood aan een ontmoetingsplek voor ouderen in Nazareth. Aanvankelijk was het moeilijk om hun idee van de grond te krijgen, maar uiteindelijk ging de bal toch aan het rollen en inmiddels vierde het lokale Pluscafé al zijn eerste verjaardag! Wij gingen langs voor een stukje taart en koffie, maar vooral voor de geëngageerde vrijwilligers, waaronder Freddy (79) en Lucrèce (69)..