lgbtq ouderen

Gezocht: LGBTQIA+-ouderen

Lunalisa Nölte studeert aan de Vrije universiteit van Brussel en onderzoekt eenzaamheidgevoelens van 60-plussers in de LGBTQIA+-gemeenschap. Daarvoor is ze op zoek naar ouderen die een enquête willen invullen.

zelfbeschadiging

Enquête: Zelfbeschadiging bij ouderen

Voor haar doctoraatsonderzoek aan de VUB is Lisa Van Hove op zoek naar 75-plussers die een vragenlijst willen invullen rond zelfbeschadiging. Met het onderzoek wil ze meer te weten komen over het fysiek, psychologisch en sociaal functioneren van ouderen en hoe dart in verband staat met zelfbeschadigend gedrag. Iedereen kan deelnemen aan het onderzoek, ook als je nog niet in aanraking kwam met zelfbeschadiging.

kom uit je kop

10 september: Werelddag Suïcidepreventie

Op 10 september is het Werelddag Suïcidepreventie. Een dag waarop we stilstaan bij mensen die overleden zijn door suïcide en hun nabestaanden. Zo’n dag is belangrijk, want er heerst nog steeds een taboe over praten over zelfmoordgedachten. Ook ouderen ervaren suïcidale gevoelens. Meer dan 1 op 3 gevallen van zelfdoding in Vlaanderen gebeurt door iemand die 65 jaar of ouder is. En mannelijke 85-plussers vormen de grootste risicogroep.  

digitaal analfabetisme

Enquête: Geef je mening over fake news of misleidende online info

AGE Platform Europe, een Europees netwerk van non-profitorganisaties van en voor 50-plussers, heeft momenteel het intergenerationele project e-EgAGEd lopen. In het kader daarvan zijn ze op zoek naar Belgische 50-plussers die een enquête willen invullen over fake news of misleidende info, digitaal burgerschap en online maatschappelijke en politieke betrokkenheid. De enquête loopt vandaag af. Geef nog snel je mening.

Leerboek Gerontologie

Wat is ouder worden? Leerboek Gerontologie geeft inkijk

De manier waarop we ouder worden, hangt af van verschillende factoren. Denk maar aan levensloop, historische en maatschappelijk context, voeding en beweging. Dat maakt de groep ‘oudere volwassenen’ in onze samenleving zeer divers en moeilijk te definiëren, want die term omvat duidt zowel op honderdjarigen als zestigers. Het leerboek Gerontologie geeft een inkijk in het proces van ouder worden, in het leven van oudere volwassenen en hoe de samenleving omgaat met de vergrijzing.

Verdriet bij ouderen

Boek: 'Verdriet bij ouderen: Behandeling en begeleiding van droefheid, rouw en depressie'

Verlies en verdriet komen voor op elke leeftijd. In de ouderenzorg wordt de professionele hulpverlener meer dan eens geconfronteerd met droefheid, rouw en depressie bij senioren. Dit boek moet daarbij een hulp zijn. Het belicht verschillende vormen van verdriet en benadrukt het belang van een deskundige diagnostiek.

werkgroep dementie

Mediamanifest moet beeldvorming mensen met dementie bijstellen

Woorden kunnen maken en kraken. En dat geldt ook voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarom schreven de Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen en mediamanifest. Met het manifest willen de initiatiefnemers de beeldvorming over dementie nuanceren en bijstellen.

onderzoek kinderen

Gezocht: 60-plussers zonder kinderen

Voor een doctoraatsonderzoek over de impact van het hebben van wel of geen kinderen op het welzijn, is onderzoeker aan de VUB Hannelore Stegen op zoek naar 60-plussers zonder kinderen. Want voor ouderen zijn kinderen vaak een belangrijke schakel in hun sociale netwerk.

Vrijwilligerswerk

Gezocht: (ex-)vrijwilligers met een mening over het vrijwilligerswerk

De FOD Sociale Zekerheid organiseert een enquête over het vrijwilligerswerk in België. De enquête wil de behoeften, motivaties en moeilijkheden van vrijwilligers in kaart brengen.

Seks

Gezocht: 60-plussers die over seks durven praten

DPG Media is voor een bekend VTM-programma op zoek naar mensen die over seks durven praten.