Gepensioneerden kunnen langer blijven helpen in de zorgsector

Gepensioneerden kunnen langer blijven helpen in de zorgsector

Bijklussen in de zorg

© Alex Deyaert

De federale regering verlengt de mogelijkheid voor gepensioneerde 65-plussers om een handje toe te steken in de zorg. De maatregel die tijdens de pandemie genomen werd, liep tot 31 maart en wordt nu met 6 maanden verlengd. Die verlenging moet het nog steeds nijpende personeelstekort in de sector helpen opvangen.

Om het personeelstekort in de zorg tijdens de coronapandemie aan te pakken, trof de federale regering in mei 2020 een aantal maatregelen. Zo mochten gepensioneerde 65-plussers belastingvriendelijk bijverdienen wanneer ze aan de slag gingen in de zorgsector.

Verlenging van 6 maanden

Deze maatregel zou normaal gezien op 31 maart aflopen, maar op voorstel van minister van Volksgezondheid Vandenbroucke heeft de federale regering de regel verlengd met 6 maanden.

Andere maatregelen niet verlengd

Andere gunstige regimes voor vrijwilligers en langdurig werklozen om in de zorg aan de slag te gaan, worden niet verlengd. Van de gunstige regeling voor werklozen werd namelijk amper gebruik gemaakt en vrijwilligers waren zelf geen vragende partij voor een verlenging.

Toegevoegd op 21 april 2023