magazine dementie

Publicatie ‘Dementie’

Er wonen in Vlaanderen 136 000 mensen met dementie. In 2035 zullen dat er 188 000 zijn, een stijging van maar liefst 42%. En daarbovenop zijn nog minstens drie keer zoveel mensen betrokken. Mantelzorgers, naasten, hulpverleners. En al die mensen hebben nood aan specifieke informatie: over de eerste tekenen, de rol van de huisarts en de specialist, de juridische aspecten, omgangsadvies, het diverse aanbod van beschikbare hulp- en dienstverlening.

tele onthaal

Word vrijwilliger bij Tele-Onthaal

Anoniem en gratis, luistert Tele-Onthaal 7 op 7 naar mensen met grote of kleine zorgen: 24/7 (overdag en 's nachts) via het telefoonnummer 106 en elke avond en woensdag-en zondagnamiddag online via chat. Zo’n 330 mensen per dag doen een beroep op de Tele-Onthaalvrijwilligers met hun verhaal van verdriet, gemis, pijn, frustratie of zorgen. Op jaarbasis ontvangt Tele-Onthaal zo’n 121.000 telefoon- en chatoproepen. En jij kan ook zo’n luisterend oor bieden!

ouderenverenigingen heropstart

In de kijker: Stad Mechelen investeert in heropstart ouderenverenigingen

Verenigingen krijgen steeds meer mogelijkheden om mensen opnieuw fysiek samen te brengen. Dat is goed nieuws! Om dat veilig te doen, en om er voor te zorgen dat iedereen zich daar comfortabel bij voelt, kunnen ouderenverenigingen wel een duwtje in de rug gebruiken. In Mechelen heeft het lokaal bestuur dat begrepen. VRT NWS bericht deze week dat de stad via het coronaherstelfonds 25.000 euro investeert in de ouderenverenigingen en hen zo helpt bij de heropstart van hun activiteiten.

inspectie woonzorgcentra

Minister Beke maakt inspectieverslagen woonzorgcentra openbaar

Vanaf 1 maart 2022 zijn inspectieverslagen van woonzorgcentra te raadplegen op de website van de Zorginspectie. Dat kondigt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke aan. De beslissing komt er mede op vraag van de Vlaamse Ouderenraad. Tot nog toe konden deze verslagen enkel op aanvraag geraadpleegd worden.

Digitaal inclusieve wijk

Toolbox ‘Digitaal inclusieve wijk’ gelanceerd

In het kader van de Week van de Geletterdheid presenteerden Kortrijk, Gent en Antwerpen de toolbox ‘Digitaal inclusieve wijk’. De box bevat verschillende goede praktijken om te werken aan digitale inclusie in alle wijken of buurten van een gemeente of stad.

meetladder diversiteit

Ga in gesprek over de meetladder diversiteit: 25 november 2021

De meetladder diversiteit is een handige tool die helpt om te reflecteren over divers-sensitieve acties en projecten en nadenken over het verlagen van drempels voor kwetsbare ouderen of andere doelgroepen die op basis van een bepaald kenmerk vergeten of uitgesloten worden.

Pensioen

Bekijk de impact van toekomstige loopbaankeuzes op je pensioen

Wijzigt je beroepssituatie? Denk je eraan om deeltijds te werken? Of heb je je studiejaren afgekocht? Het zijn allemaal scenario’s die gevolgen kunnen hebben voor je toekomstig pensioenbedrag. Om de impact van mogelijke loopbaankeuzes beter in te kunnen schatten, werd de website mypension.be met nieuwe functies uitgerust.

zelfdoding

Werelddag Suïcidepreventie

Op 10 september is het Werelddag Suïcidepreventie. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Elk jaar denken meer dan 200.000 Vlamingen aan zelfdoding, onder hen ook heel wat ouderen.

Interieur

Oproep: Bevraging over levensbestendig wonen voor en na Corona

De opleiding interieurvormgeving van de Thomas More hogeschool lanceert een bevraging over ‘Levensbestendig wonen voor en na corona’. Hiermee willen ze oplossingen aanreiken om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

apotheker leest voorschrift

Papierloze voorschriften mogelijk vanaf 15 september

Vanaf 15 september heb je niet langer een papieren voorschrift nodig om je medicatie op te halen in de apotheek. Je zal je voorschrift dan ook digitaal kunnen beheren. Dat is echter geen verplichting, als patiënt kan je er dus nog steeds voor kiezen om ook een voorschrift op papier mee te krijgen na een doktersbezoek.