eenzaamheid

Enquête: Aanpak en/of preventie van eenzaamheid

De Thomas Morehogeschool screent, in opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het Vlaams landschap naar eenzaamheidsinitiatieven. Want er zijn veel organisaties die tal van initiatieven opzetten om eenzaamheid aan te pakken. De hogeschool wil die goede praktijken bundelen, om beter te kunnen inzetten op de aanpak en preventie van eenzaamheid.

verouderen door de roze bril

Event ‘Verouderen door de Roze Bril’: 28 april 2023

Het event ‘Verouderen door de Roze Bril’ van de Universiteit Gent kijkt naar de kracht van je brein en lichaam bij gezond ouder worden.

De Generatie

Theatervoorstelling ‘De Generatie’: 31 maart 2023

In theatervoorstelling 'De Generatie' vertellen mensen van tussen de 65 en 90 jaar hun verhaal. Over loslaten en vastklampen. Over groeien en ineenkrimpen. Over boeien en vleugels. Over zijn en niet helemaal meer kunnen.

weldoeners

Gezocht: Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk is op zoek naar Wéldoeners

Voor het project Wéldoeners is het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk op zoek naar organisaties die mensen willen laten proeven van het vrijwilligerswerk. Het project kadert in de Week van de Vrijwilliger.

sport ouderen

Congres Lokaal Sportbeleid ‘Spring met focus’: 8 en 9 maart 2023

Uitdagingen en crisissen volgen elkaar in sneltempo op. Ook de sportdiensten komen heel wat hindernissen tegen onderweg. De impact op het uittekenen van een duurzaam lokaal sportbeleid is groot. Tijdens het Congres Lokaal Sportbeleid 2023 worden actuele uitdagingen onder de loep genomen.

tele-onthaal

Word vrijwilliger bij Tele-Onthaal

Veel mensen worstelen met hun mentaal welzijn. Dat merkt ook de hulplijn Tele-Onthaal, waar vrijwilligers van de hulplijn 7 op 7 luisteren naar mensen met grote of kleine zorgen. Zo’n 2.480 mensen doen per week een beroep op de Tele-Onthaalvrijwilligers. En jij kan ook zo’n luisterend oor bieden!

verdriet ouderen

Congres Ouderenzorg ‘Verdriet bij ouderen’: 11 mei 2023

Professionele hulpverleners in de ouderenzorg worden vaak geconfronteerd met verdriet bij ouderen. Dit congres maakt duidelijk dat verdriet in uiteenlopende vormen en gradaties bestaat. Ook het belang van een deskundige diagnostiek wordt benadrukt.

Ik, jij, samen MENS

Studiedag ‘Ik, jij, samen MENS': 28 maart 2023

Verschillende organisaties waren een coachingtraject gestart om het referentiekader dementie te implementeren in hun werking. Op deze studiedag blikken 20 zorgvoorzieningen terug op hun verandertraject om het referentiekader dementie te implementeren in hun werking. Wat ging vlot en waar zijn ze op gebotst?

palliatieve zorg

Studiedag ‘(on)Eindige inzichten voor de toekomst – actuele inzichten rond palliatieve zorg en dementie’: 7 maart 2023

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Palliatieve Zorg Vlaanderen slaan de handen in elkaar. Samen organiseren ze een studiedag die ons actuele inzichten over palliatieve zorg en dementie moet geven.

ouderenzorg

Masterclass ‘Deskundige begeleiding in een kwaliteitsvolle ouderenzorg’: vanaf mei 2023

Werken in ouderenzorg is gevarieerd. Als zorgprofessional is het uitermate belangrijk om voldoende kennis en inzicht in de leefwereld van ouderen en hun problematiek te verkrijgen om een kwaliteitsvolle zorg te kunnen aanbieden.