Studiedag
15 februari 2019

Studiedag ‘de verbeelding spreekt’: 25 april 2019

Een halve eeuw geleden richtte dr. Michel Outtier in het Universitair Centrum Sint-Jozef in Kortenberg een atelier voor beeldende therapie op. Sinds dat pionierswerk is de beeldende therapie sterk ontwikkeld. Vandaag geldt het als een krachtig medium in geestelijke gezondheidszorg.

Kom op tegen kanker
15 februari 2019

Oproep: Toegankelijke privéverzekeringen nog lang geen recht voor kankerpatiënten

De Kankerlijn van Kom op tegen Kanker wordt vaak gecontacteerd over verzekeringskwesties. Het gaat vooral om problemen met schuldsaldo- en hospitalisatieverzekeringen, maar ook met de verzekering gewaarborgd inkomen en de reisverzekering. (Ex-)patiënten ervaren dan problemen met een verhoogde premie, uitsluiting van bepaalde kosten of aandoeningen, een wachttijd of een weigering van de verzekering. Daarom wil Kom op tegen Kanker zo veel mogelijk getuigenissen verzamelen om inzicht te krijgen in de problematiek.

Campagne
15 februari 2019

Nu out, straks ook oud/t

Na een leven lang samengeleefd te hebben met hun partner van hetzelfde geslacht, durven heel wat ouderen niet opnieuw uit de kast te komen na een verhuis naar een woonzorgcentrum. Een campagne van Mr. Gay Belgium wil het taboe opheffen.

15 februari 2019

Summer Course on Ethics in Dementia Care: 2-5 juli 2019

Van 2 tot 5 juli 2019 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 5de editie van de zomercursus ethiek in de dementiezorg. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek. De voertaal is Engels.

15 februari 2019

Conferentie ‘Through Art We Care': 28 februari 2019

Tot op vandaag verloopt het kunst- en zorgdebat vooral binnen de medische sector. Met dit symposium trekken IN/FINITY, Fine Arts Belgium en de Vrije Universiteit Brussel het debat ook open naar het kunstenveld. Deze conferentie brengt de cultuur- en zorgsector, alsook beleidsmakers samen. ‘Hoe kunnen we kwetsbare doelgroepen en de kunstwereld met elkaar verbinden?’, die vraag staat centraal.

08 februari 2019

Wintermeeting Gerontologie en Geriatrie: 22-23 februari 2019

De Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie (BVGG) organiseert haar jaarlijkse wintermeeting in Oostende op 22 en 23 februari 2019.

Vorming: ‘Inclusie-inzicht in zichtbare en onzichtbare beperkingen’
08 februari 2019

Vorming: ‘Inclusie-inzicht in zichtbare en onzichtbare beperkingen’

Hoe stel je je open voor iedereen? Hoe werk je drempels voor personen met een beperking weg? Wist je dat ook mensen met een beperking graag deelnemen aan tal van initiatieven en projecten? Alleen is dit niet altijd zo evident. Ze geraken er niet. De aankondiging roept veel vragen op. Ze zijn bang dat ze er niet bij zullen horen, … Eenvoudige aanpassingen kunnen hierop inzetten. Tijdens ervaringsgerichte interactieve vormingen krijg je hier meer inzicht over.

Vormingen
08 februari 2019

Vormingen rond dementie 2019

Expertisecentrum dementie Paradox organiseert een aantal interessante vormingsinitiatieven rond dementie.

Forum 'De Sociale Zekerheid van de Toekomst'
08 februari 2019

Forum 'De Sociale Zekerheid van de Toekomst': 28 februari 2019

In het kader van 75 jaar sociale zekerheid, organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met de steun van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, een toekomstgericht debat met alle actoren van de sociale zekerheid.

Cahier ‘Vroegdetectie van kwetsbare ouderen’
08 februari 2019

Cahier ‘Vroegdetectie van kwetsbare ouderen’

Veel ouderen wensen oud te worden in hun vertrouwde omgeving. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Het risico op kwetsbaarheid en het verlies aan zelfstandigheid verhoogt met de jaren. Voor naasten en zorgverleners is het van belang om tijdig oog te hebben voor de toenemende kwetsbaarheid van ouderen.