IGO controle

Strenge IGO-controles opnieuw voer voor discussie

Financieel kwetsbare ouderen die een inkomensgarantie ontvangen, worden sinds begin 2020 strenger gecontroleerd. Meer dan 40 organisaties, waaronder verschillende ouderenorganisaties, armoedeverenigingen, vakbonden en ziekenfondsen vragen om die controles, die door de crisis tijdelijk werden opgeschort, niet opnieuw uit te voeren. Ook de vakbonden van de postbodes, die deze controles doen, hebben zich bij deze coalitie aangesloten.

oudere verzorgt plantjes

OKRA en CM vragen hoger zorgbudget voor bewoners woonzorgcentra

Nu de prijzen in de woonzorgcentra opnieuw gestegen zijn, trekken OKRA en CM aan de alarmbel. Ze maken zich grote zorgen over de betaalbaarheid van een verblijf in het woonzorgcentrum en pleiten er daarom voor om het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood op te trekken.

mee op consultatie

Heb jij al een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger aangeduid?

Hoewel het aanduiden van een vertrouwenspersoon en/of vertegenwoordiger heel wat gemoedsrust kan bieden in medische zaken, zetten weinig oudere patiënten hier stappen toe. De FOD Volksgezondheid wil daar verandering in brengen via een campagne. Daarmee wil de dienst zo veel mogelijk ouderen op de hoogte te brengen van de mogelijkheid iemand aan te duiden. In eerste instantie richten ze zich tot ouderen die in een woonzorgcentrum wonen.

eenzaamheid

Oproep: Wat moet het Vlaams eenzaamheidsplan volgens jou bevatten?

Eenzaamheid stond nog nooit zo sterk in de kijker. Als antwoord daarop is de Vlaamse Regering aan de slag met het opstellen van het Vlaams eenzaamheidsplan 2021-2024. De Vlaamse Ouderenraad denkt momenteel volop zijn aanbevelingen voor het eenzaamheidsplan uit. Laat ons weten welke punten volgens jou mee in het eenzaamheidsplan moeten komen! 

levenslang leren

Oproep: Onderzoek naar waarom mensen niet deelnemen aan een opleiding

Was je ooit van plan om een opleiding te volgen, maar deed je het uiteindelijk niet? Of speel je momenteel met het idee om je bij te scholen, maar twijfel je om er werk van te maken? Dan ben jij de persoon die IDEA Consult en The Argonauts zoeken! In opdracht van de Vlaamse overheid willen de onderzoeksinstellingen te weten komen waarom mensen uiteindelijk beslissen om niet deel te nemen aan een opleiding. De onderzoekers zijn vooral nog op zoek naar oudere deelnemers.

mobiliteitsapps

Oproep: Hoe kunnen digitale mobiliteitsdiensten aan jouw behoeften voldoen?

De laatste jaren bieden tal van digitale hulpmiddelen reizigers nieuwe mogelijkheden en gepersonaliseerde diensten. Zo kunnen reizigers dankzij hun smartphone zelfstandig reisroutes opzoeken of vertrektijden plannen. Ook verkeershinder kan probleemloos opgespoord worden via de gsm. Het Europees onderzoeksproject INDIMO vindt het belangrijk dat iedereen kan genieten van die digitale mogelijkheden. Met behulp van een vragenlijst wil het onderzoeksproject dan ook inzicht krijgen in de behoeften van de burger.

Vaccinatie

Coronaprik voor voorzitter Jul Geeroms: "Dat ging vlot!”

Na het positieve bericht dat 90% van de 85-plussers al ingeënt werd met een coronavaccin, is het nu aal de 70- en 60-plussers om die trend verder te zetten. Zij krijgen de komende weken een uitnodiging in de (digitale) postbus. Gisteren kreeg ook de voorzitter van de Vlaamse Ouderenraad, Jul Geeroms (75 jaar), zijn eerste coronavaccin. Dat belangrijk moment wilden we niet missen! Wij volgden hem in het vaccinatiecentrum van Leuven, mét camera, bij elke stap: van aankomst, tot prik en via de uitrustzone terug naar huis. 

reservelijst coronavaccin

De reservelijsten voor coronavaccins via QVAX. Hoe zit dat juist?

Elke dag zijn er enkele mensen die niet komen opdagen voor hun prik in de vaccinatiecentra. Om geen vaccins verloren te laten gaan, worden er mensen opgebeld die snel ter plaatse kunnen zijn om de plaats van die mensen in te nemen. Om dat gestroomlijnd te laten verlopen, is een centraal reservatiesysteem ontwikkeld.

seksueel geweld bij ouderen

Seminarie ‘Beyond the tip of the iceberg: Sexual violence in Belgium’: 17 Juni 2021

Seksueel geweld bij ouderen staat vaak niet op de radar in onderzoek, beleid en de praktijk. Onderzoekers van het International Centre for Reproductive Health België (ICRH België) aan de UGent willen daar verandering in brengen. Op dit seminarie wordt de eerste prevalentiestudie naar seksueel geweld bij ouderen in België toegelicht.

intimiteit ouderen

Studiedag ‘Verbindend communiceren rond intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg’: 1 juni 2021

Intimiteit en seksualiteit maken een leven lang deel uit van de levenskwaliteit van mensen. Toch is er vaak schroom en onwennigheid om dit thema met onze cliënten, patiënten of bewoners in alle openheid te bespreken. Deze studiedag leert je als professional op een positieve en verbindende manier erover te communiceren, met de zorgvrager én naar familie en collega’s toe.